бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьАсортиментна політика підприємства

Асортиментна політика підприємства

5

ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

1. Сутність та роль асортиментної політики в організації комерційної діяльності торговельного підприємства

2. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

2.1 Район діяльності

2.2 Чисельність та структура апарату управління

2.3 Аналіз матеріально-технічної бази

2.4 Аналіз основних економічних показників торгової діяльності

3. Фактори, що впливають на формування асортименту товару у торговельному підприємстві

4. Шляхи вдосконалення роботи щодо формування асортименту товару

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

1. Сутність та роль асортиментної політики в організації комерційної діяльності торговельного підприємства

У сучасних умовах переходу до ринкової економіки в країні отримала широку популярність ринкова концепція управління виробництвом і збутом названа маркетингом. Маркетинг характеризується системним підходом до виробничо-збутової діяльності з чітко поставленим завданням: виявлення і перетворення купівельної спроможності споживача в реальний попит на певний товар і повне задоволення цього попиту, забезпечення намічених прибутків. Маркетингові дослідження повинні грати першорядну роль при відкритті нового бізнесу або посиленні позиції фірми, що існує на ринку. Потрібно знати, наскільки дорого обходяться підприємству маркетингові прорахунки. Фінансовий крах компанії на 50% обумовлений низьким рівнем ринкових досліджень і лише 7% браком фінансових ресурсів. Багато керівників вважають, що вони достатньо глибоко знають той ринок, на якому працюють, і проблеми із збутом відносять до об'єктивних, але насправді ці причини можна віднести сміливо до суб'єктивних. Досвід показує, що на більшості малих і середніх підприємствах важко отримати відповідь на питання: «Яка асортиментна політика вашого підприємства? На а які сегменти ринку орієнтована реалізація Вашої продукції і так далі». В основному серйозно займаються маркетингом тільки крупні торговіфірми. Хоча я думаю, що це помилка, і в своїй курсовій роботі спробую довести і аргументувати це. Проведення досліджень - «річ» досить дорога, але ефект від правильно проведених досліджень значно більший. Одним з напрямів маркетингового дослідження є визначення асортиментної політики для торгового підприємства. У сучасних умовах ринкової економіки в нашій країні багато разів збільшився асортимент різних товарів, значна частина якого представлена продукцією недостатньо високої якості яка не відповідає сучасним світовим вимогам.

Помилки при виборі товару, незнання його властивостей, характеристик, умов зберігання, транспортування, неправильна оцінка його якості можуть обернутися для підприємця крупними втратами і збитками. Тому, майбутнім підприємцям необхідні основні уявлення про товарознавство різних груп товарів.

Ринковий успіх відтепер є головним критерієм оцінки діяльності вітчизняних підприємств, а їх ринкові можливості зумовлюються правильно розробленою і послідовно здійснюваною товарною політикою. Саме на основі вивчення ринку і перспектив його розвитку підприємство отримує початкову інформацію для вирішення питань, пов'язаних з формуванням асортименту, його управлінням і вдосконаленням.

Для вирішення завдань товарної політики на будь-якому господарському рівні необхідний стратегічний підхід. Це означає, що будь-яке рішення у вказаній області повинно ухвалюватися не тільки з погляду поточних інтересів, але і з урахуванням того, як воно «працює» на кінцеву мету. Такий підхід вимагає концентрації зусиль на головних напрямах.

Асортимент продукції

Набір товарів, пропонованих підприємством-виготівником на ринку, називають асортиментом.

Номенклатура, або товарний асортимент, - це вся сукупність виробів, що випускаються підприємством.

Широкий асортимент дозволяє диверсифікувати продукцію; орієнтуватися на різні вимоги споживачів і стимулювати здійснення покупок в одному місці. Одночасно він вимагає вкладення ресурсів і знань в різні категорії продукції. Глибокий асортимент може задовольняти потреби різних купівельних сегментів по одному товару; максимізувати використання місця в торгових крапках; перешкоджати появі конкурентів; пропонувати діапазон цін і стимулювати підтримку ділерів. Проте він також збільшує витрати на підтримку запасів, модифікацію продукції і виконання замовлень.

Асортимент продукції буквально означає підбір предметів, сукупність їх найменувань по яких-небудь ознаках. З цієї точки зору асортимент може бути простим або складним, вузьким або широким. Така класифікація передбачає виділення груп однорідній продукції або товарів за ознакою вигляду, сорти, мазкі і тому подібне Формуються асортиментні групи, в межах яких предмети мають певну схожість. І також можна розрізняти асортимент продукції (що проводиться підприємством) і асортимент товарів (що пропонується споживачам даним продавцем).

Планування номенклатури і асортименту продукції може і повинно базуватися на знанні підприємцем потреб ринку і його стану. Таке знання досягається в результаті здійснення діяльності, що отримала назву маркетингу. Використовується безліч визначень, присвячених маркетингу в різний час і різними авторами. В сукупності всі вони, не дивлячись на різноманіття формулювань, зводяться до однієї думки - вивчення ринку, аналіз попиту, прогноз продажів, забезпечення якнайповнішого задоволення суспільних потреб. Задоволення ж, у свою чергу, досягається розробкою і виробництвом відповідних попиту, що склався, і нових товарів, налагодженням комунікацій збуту продукції, створенням служб сервісу, супроводжуючих процес використання товару.

2. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.1 Район діяльності

Дана курсова робота буде розглянута на прикладі ЧП «Абсолют» магазину «Абсолют». Магазин розташований за адресою: пгт.Велика Новосілка, вул. Танкістів 103. В особі керівника підприємства виступає Давиденко С. Н., магазин займається торговою діяльністю з продажу продовольчих товарів. Магазин є змішаним, обслуговує контингент покупців з різним рівнем доходу. Це і літні люди, молодь, діти. Але в основному магазин орієнтований на покупців з середнім рівнем достатку. Магазин працює в зимовий час з 8.00 до 20.00, в літній час з 7.00 до 21.30, без перерви і вихідних. Режим роботи цього торгового підприємства добре продуманий, оскільки він дозволяє жителям цього мікрорайону, тобто потенційним покупцям, здійснювати покупки в слушний для них час. Магазин має дуже зручне місце розташування, оскільки поряд знаходиться школа і дитячий сад. Це говорить про те, що в ньому завжди є покупці.

Місце положення магазину є достатньо вигідним тому що він знаходиться біля траси пгт. Велика Новосілка-Курахово, таким чином покупцями можуть бути не тільки мешканці цього району, але й багато людей, які проїжджають повз дане торговельне підприємство. Також необхідно відмітити, що магазин знаходиться неподалік від автобусної зупинки, що також сприяє підвищенню кількості потенційних покупців. Неподалік знаходяться магазини-конкуренти (це два торговельних підприємства, які знаходяться приблизно на однаковій відстані відносно обох сторін нашого підприємства, але через дорогу - тобто обслуговують в принципі зовсім іншу частину цього населеного пункту і практично не створюють достатньо серйозної конкуренції). За результатами власного дослідження, можна зробити висновок, що рівень цін взагалі всюду практично однаковий.

2.2 Чисельність та структура апарату управління

У магазині є 3 відділи: гастрономія, бакалея, соки і води. Чисельність працівників магазина - 16 чоловік. На мою думку, штатний розклад складений з урахуванням пропускної спроможності магазину. У відділі «Гастрономія»- 4 людини, «Бакалея» - 2 людини, і відділ «Соки- води» - 2 людини. Розподіл праці за функціональною ознакою між працівниками магазина здійснюється, перш за все, по лінії відособлення функцій управління, а так само відділення основної роботи (обслуговування покупців) від допоміжної. За функціональною ознакою весь персонал магазин підрозділяється на наступні групи працівників:

Q адміністративно-управлінський персонал;

Q торгово-оперативний персонал;

Q обслуговуючий персонал. (додаток 1)

Директор підприємства Давиденко Світлана Наталіївна є керівником підприємства. До обов'язків її входить контроль за діяльністю підприємства, вивчення звітів, своєчасне координування роботи підприємства, вивчення постачальників товарів та укладання угод з ними, вирішення спірних питань з постачальниками, розробка планів розширення діяльності підприємства.

Зам. директора торговельного підприємства займається прийманням та оформленням на роботу персоналу, веде документацію щодо цього, стежить за своєчасним проходженням медичного обстеження працівниками магазинів та виконує безпосередньо функції директора у разі його відсутності.

До обов'язків бухгалтера входить складання та здавання звітів до податкової інспекції, підготування фінансових звітів для директора підприємства, участь у перевірці роботи підприємства щодо збереження матеріальних цінностей.

Товарознавець підприємства займається вивченням ринку товарів та їх постачальників, аналізує та обирає більш ефективних з них з урахуванням асортименту товарів, який вони постачають, цін на товари, умов постачання.

Завідуюча магазином виконує загалом організаторські функції, тобто приймає участь у прийомці товару, стежить за належною роботою торговельного персоналу підприємства, стежить за процесом та умовами зберігання товарів та виконує інші організаторські функції.

Так само існує і кваліфікаційний розподіл праці, який розподіляє обов'язки відповідно до кваліфікації працівників. У зв'язку з цим коло| обов'язків працівників різної кваліфікації, що виконують однакові функції (продавець I і II категорії) різний. Даний розподіл праці в цьому підприємстві сприяє раціональному використанню кваліфікованих кадрів і поліпшенню| обслуговування покупців. Раціональний розподіл праці дає значний ефект, так, як при цьому забезпечується найбільш доцільна працівників і підвищення ефективності їх праці.

Я вважаю що, режим роботи магазина «Абсолют» найбільш оптимальний оскільки при його складанні були враховані основні чинники, які обумовлюють режим роботи магазину: об'єм купівельних потоків в районі його діяльності, їх розподіл протягом дня, передбачає найбільш зручний для населення режим початку і кінця роботи, контингент покупців, час роботи магазинів, розташованих поруч.

Графік виходу на роботу раціональний, оскільки дотримана тривалість робочого часу (40 годин на тиждень), передбачена трудовим законодавством, передбачається час на підготовчу - завершальну роботу з включенням його в робочий час, забезпечується ритмічне чергування часу праці і відпочинку працівників протягом дня. Праця продавця пов'язана з великою нервовою напругою, тому вірне чергування режимів роботи і відпочинку зменшує нервову напругу, стомлення і підвищує продуктивність праці працівників. При зниженні рівня якості праці, як правило, це невиконання працівниками своїх функцій, порушення трудової дисципліни, погане обслуговування покупців і інші упущення в роботі, що негативно впливають на якість праці, працівник позбавляється премії, в крайньому випадку, може бути звільнений. Структура апарату управління торгового підприємства представлена лінійною системою. Вона припускає безпосереднє підпорядкування всіх категорій працівників керівникові підприємства.

2.3 Аналіз матеріально-технічної бази

Загальна площа підприємства 251м2. Є 3 складських приміщення. Площа торгового залу 70м2. Опалювання в магазині водне, центральна опалювальна система. Джерелом тепла є батареї. Вентилюється приміщення| за рахунок припливно-витяжної циркуляції повітря.

До складу приміщень магазину входять: торговельний зал, приміщення для приймання товарів до продажу, приміщення для підготовки товарів до продажу, приміщення для зберігання товарів. (додаток №2)

Форма торгового залу має прямокутну конфігурацію із співвідношенням сторін 1:2. Ця форма зручна, оскільки дозволяє раціонально розмістити торгове устаткування, організувати процес подачі товару в торговий зал, передбачити рух купівельних потоків. Вся площа торгового залу підрозділяється на:

Q площа для розміщення торгового устаткування; рух покупців;

Q викладення товарів;

Q площа для роботи продавців.

Робочі місця продавців розташовані ближче до підсобних приміщень. Устаткування в торговому залі розташоване уздовж стін і називається лінійним плануванням.

Наприклад, в магазині передбачені кімнати відпочинку. У літній час тривалість роботи магазина 13 годин, і продавцям дуже приємно після важкого робочого дня прийняти душ. Кімната відпочинку призначена для нетривалої обідньої перерви і відпочинку продавців. Керівництвом цього торгового підприємства велика увага приділяє також заходам, що забезпечують в торгових, підсобних, адміністративно-побутових приміщеннях магазина оптимального мікроклімату. Основні елементи сприятливі для роботи: температура, освітлення, чистота повітря, відсутність шуму, утримання приміщень і робочих місць в стані, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам і естетичним вимогам.

Використання торгово-технологічного устаткування в магазині «Абсолют» пов'язане з його загальною площею, плануванням основних приміщень, особливостей товарів, системою товаропостачання, формою продажу. У торговому залі використовують пристінне устаткування, прилавки, прилавки-вітрини, охолоджувальні вітрини. У підсобних приміщеннях використовують наступне устаткування: підтоварники для зберігання товарів в упакованому вигляді (мішках, ящиках), стелажі для зберігання розпакованих товарів, вішала для зберігання продовольчих товарів. Все торгово-технологічне устаткування, використовуване в магазині, відповідає економічним, ергономічним, естетичним, технічним, санітарно-гігієнічним вимогам.

До торговельного холодильного устаткування яке є у наявності в магазині «Абсолют» відносяться:

- холодильні камери,

- торговельні холодильні шафи,

- охолоджувані вітрини,

- охолоджувані прилавки

- охолоджувані прилавки-вітрини.

2.4 Аналіз основних економічних показників торгової діяльності

Забезпечення комерційного успіху найбезпосереднішим чином залежить від глибокого і всебічного вивчення ринку і ринкових можливостей товарів, що реалізуються. В рамках маркетингу здійснюються наступні завдання:

Q комплексне вивчення споживача і ринку;

Q планування товарного асортименту і цін;

Q розробка заходів для якнайповнішого задоволення існуючого попиту;

Q виявлення потенційного попиту і незадоволених потреб;

Q планування і здійснення збуту;

Q розробка заходів по вдосконаленню управління і організації виробництва.

Коли я аналізував місце розташування магазина, я відзначив, що магазин орієнтований на покупців з середнім рівнем прибутку. Оскільки він розташований в районі, де проживає багато пенсіонерів, дітей, людей з середнім достатком, а вони не є покупцями з високим рівнем достатку.

Одними з найважливіших показників фінансової діяльності торгового підприємства є товарообіг, валовий прибуток, витрати та прибуток.

У сфері торгівлі та масового харчування поточні витрати підприємств називають витратами обігу - це виражені у грошовій формі витрати на доведення товарів від виробників до споживачів (витрати на оплачування праці, транспортування товарів, утримання основних фондів, сплачування послуг інших підприємств та ін.).

Найважливішим критерієм успішної роботи підприємства є прибутковість. Підприємства повинні отримувати такі прибутки, які не тільки покриють витрати, але й у достатній мірі їх перевищать. Факт перевищення прибутків над витратами, пов'язаними з діяльністю підприємства означає, що підприємство отримує прибуток - позитивний фінансовий результат.

Прибуток - найважливіша економічна категорія, яка заснована на стратегічній та тактичній меті підприємства, основна умова функціонування підприємств к ринковій економіці.

Джерелами валового прибутку у торгових підприємств можуть бути:

- валовий прибуток від реалізації, прибуток від позареалізаційних операцій

- прибуток від володіння корпоративними правами, інше.

Провівши аналіз виконання плану товарообігу підприємством "Абсолют" у 2009 році (додаток №6), можна зробити висновки, що:

у першому кварталі 2009 року товарообіг фактичний перевищив плановий на 0,25 тис. грн. Тобто перевиконання плану було незначним. Такий плануємий товарообіг пов'язаний з тим, що у першому кварталі багато свят - Новий рік, Різдво, День святого Валентина, 23 лютого, 8 березня.

у другому кварталі план товарообігу був недовиконаний на 0,3 тис.грн.

у третьому кварталі план товарообігу був перевиконаний на 1,0 тис.грн., що є незначним відхиленням.

у четвертому кварталі фактичний план товарообігу недовиконано на 2,5 тис.грн. Я гадаю, що це відбулося за рахунок здорожчання комунальних послуг, а значить населення більше грошей витрачало саме на це, а витрати на продукти споживання воно трошки скоротило.

Всього за 2009 рік плановий товарообіг було недовиконано на 1,55 тис.грн.

Валовий прибуток підприємства за 2009 рік склав 129,2 тис. грн., а валові витрати 121,65 тис. грн.

По формулі ми можемо розрахувати прибуток

П = Вп - ВВ

П = 129,2 - 121,65 = 7,55 тис. грн.

Знаючи рівень прибутку ми можемо розрахувати рентабельність підприємства

Р = / Т/обіг факт.)*100% Р = (7,55 / 645,95)*100% = 1,2%

У 2009 році у зв'язку з підвищенням цін на товари зменшилося споживання|вжиток|:

Q риби на 42 %;

Q м'яса на 66 %;

Q кондитерських виробів на 54 %;

Q кава на 58 %;

Q рослинного масла на 15 %;

Q хліби на 4 %;

Q цукру на 12 %;

Q молочних продуктів на 12 %;

Q тваринних жирів на 23 %.

Страницы: 1, 2


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.