бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьМіжнародна економіка

Міжнародна економіка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А

по дисципліні « Міжнародна економіка »

Слухач : ........................…………............................Сидоркевич

Дмитро Іванович

Спеціальність, група : .............................ЗФ – 02 ( фінанси )

Керівник :

..............................................................Петкова Леся

Омел’янівна

Результат, дата:

Реєстраційний номер, дата:

м. Черкаси

2002 р.

З А В Д А Н Н Я

1. Міжнародні валютно-кредитні організації

.....…...................................................- 3

2. Міжнародний туризм

...................…........................................................

..............................…...- 5

3. Як ви вважаєте, за правилами ГАТТ-ВТО дозволяєть чи ні експортні

субсидії, за яких умов і чому?

.........……...…….........................................- 17

4. Задача

............................................................................

............................................…………....................- 19

Література

............................................................................

..................................................................- 20

1. Міжнародні валютно-кредитні організації.

Міжнародні фінансові організації (МФО) створюються шляхом об'єднання

фінансових ресурсів країнами-учасниками для рішення визначених задач в

області розвитку світової економіки. Цими задачами можуть бути:

операції на міжнародному валютному і фондовому ринку з метою стабілізації і

регулювання світової економіки, підтримки і стимулювання міжнародної

торгівлі;

міждержавні кредити - кредити на здійснення державних проектів і

фінансування бюджетного дефіциту;

інвестиційна діяльність/кредитування в області міжнародних проектів

(проектів, що торкають інтереси декількох країн, що беруть участь у проекті

як прямо, так і через комерційні резиденти)

інвестиційна діяльність/кредитування в області “внутрішніх” проектів

(проектів, що безпосередньо торкається інтереси однієї чи країни

комерційної організації-резидента), здійснення яких здатне зробити

сприятливий вплив на міжнародний бізнес (наприклад, інфраструктурні

проекти, проекти в області інформаційних технологій, розвитку транспортних

і комунікаційних мереж і т.п.)

благодійна діяльність (фінансування програм міжнародної допомоги) і

фінансування фундаментальних наукових досліджень.

Як приклади міжнародних фінансових оранизаций можна назвати Міжнародний

Валютний Фонд, Світовий Банк, Європейський Банк Реконструкції і Розвитку,

Міжнародна Фінансова Корпорація. Усі ці організації активно беруть участь у

фінансуванні російських проектів.

Для здійснення своїх функцій МФО використовують весь спектр сучасних

технологій фінансового й інвестиційного аналізу і керування ризиками, від

фундаментального дослідження потенційного інвестиційного проекту (для чого,

найчастіше, залучаються спеціалізовані чи команди інститути експертів

міжнародної кваліфікації, міжнародні аудиторські фірми й інвестиційні

банки) до операцій на глобальних фондових ринках (ринках похідних цінних

паперів).

Ефективність діяльності МФО в значній мірі залежить від взаємодії з

урядами й урядовими орагнизациями країн-учасниць. Так інвестиційна

діяльність МФО найчастіше припускає тісне співробітництво з державними

експортними кредитними агентствами, що здійснюють страхування і керування

ризиками по великих міжнародних проектах.

Докладніше механізм дії МФО мені хотілося б розглянути на прикладі

Міжнародного Валютного Фонду, членом - засновником якого був Радянський

Союз, чиїм правонаступником є Росія

Статті угоди Міжнародного Валютного Фонду прийняті 22 липня 1944 року в

Бреттон-Вудсе, штат Нью-Хэмпшир (США), на Валютно-фінансовій конференції

Об'єднаних націй. Набрали сили 27 грудня 1945 року. З виправленням, що

вступило в силу 28 липня 1969 року в результаті змін, затверджених

резолюцією Ради керуючих N 23-5 від 31 травня 1968 року; з виправленням, що

вступило в силу 1 квітня 1978 року в результаті змін, затверджених

резолюцією Ради керуючих N 31-4 від 30 квітня 1976 року; з виправленням, що

вступило в силу 11 листопада 1992 року в результаті змін, затверджених

резолюцією Ради керуючих N 45-3 від 28 червня 1990 року.

Міжнародний валютний фонд

Міжурядова валютно-кредитна организцаия по сприянню міжнародному валютний

сотрудничесству на основі консультацій його членів і надання їм кредитів.

Створений у 1944 р., має більш 150 країн-членів. МВФ займається збором і

обробкою статистичних даних з питань міжнародних платежів, інфляції,

валютних ресурсів, величини валютних резервів, грошового обігу, державних

фінансів і ін. Статут МВФ зобов'язує країни при одержанні кредитів дават

інформацію про стан економіки країни, золотовалютних резервів і т.п. Крім

того, країна, що взяла кредит, повинна виконувати рекомендації МВФ по

оздоровленню своєї економіки. Однієї з основних задач МВФ є регулювання

валютних курсів і підтримка стійкості валютних паритетів.

Завдання Міжнародного Валютного Фонду:

(1) Сприяти розвитку міжнародного співробітництва у валютно-фінансовій

сфері в рамках постійного заснування, що забезпечує механізм для

консультацій і спільної роботи над міжнародними валютно-фінансовими

проблемами.

(2) Сприяти процесу розширення і збалансованого росту міжнародної

торгівлі і за рахунок цього домагатися досягнення і підтримки високого

рівня зайнятості і реальних доходів, а також розвитку виробничих ресурсів

усіх держав-членів, розглядаючи ці дії як першочергові задачі економічної

політики.

(3) Сприяти стабільності валют, підтримувати упорядкований валютний

режим серед держав-членів і уникати використання девальвації валют з метою

одержання переваги в конкуренції.

(4) Робити допомога в створенні багатобічної системи розрахунків по

поточним операціях між державами-членами, а також в усуненні валютних

обмежень, що перешкоджають росту світової торгівлі.

(5) За рахунок тимчасового надання загальних ресурсів Фонду державам-

членам при дотриманні адекватних гарантій створювати в них стан

упевненості, забезпечуючи тим самим можливість виправлення диспропорцій у

їхніх платіжних балансах без використання мір, що можуть завдати шкоди

добробуту на національному чи міжнародному рівні.

(6) ВІДПОВІДНО до вищевикладеного - скорочувати тривалість порушень

рівноваги зовнішніх платіжних балансів держав-членів, а також зменшувати

масштаби цих порушень.

2. Міжнародний туризм.

2.1. Вступ

У багатьох державах світу туризм розвивається як система, що надає всі

можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і

релігійними цінностями даної країни і її народу, і дає доход у скарбницю.

Не говорячи вже про ті, що “годує” ця система дуже багато фізичних і

юридичних осіб, чи так інакше зв'язаних з наданням туристичних послуг. Крім

значної статті доходу туризм є ще й одним з могутніх факторів посилення

престижу країни, росту її значення в очах світового співтовариства і

рядових громадян.

Туристична діяльність у розвитих країнах є важливим джерелом підвищення

добробуту держави. У 1995 році США від реалізації туристичних послуг

іноземним громадянам одержали 58 млрд. $, Франція й Італія - по 27 млрд. $,

Іспанія -25 млрд. $

У Росії туристичний бізнес розвивається з переважною орієнтацією на

виїзд. Переважлива більшість діючих у нас туристичних фірм воліють

займатися напрямком своїх співвітчизників за рубіж, і лише невелика їхня

частина працює на залучення гостей у тобто вусі робиться так, що капітал

від тур. бізнесу спливає за рубіж. Яка ж картина міжнародного ринку тур.

послуг зараз, як він у перспективі змінюється? В умовах, що створилися, ці

питання представляються актуальними, саме тому нами була обрана тема даного

реферату.

У науковому розумінні ринок- це органічна частина капіталістичної системи

товарного господарства, основою якого є виробництво продукту як товару.

При розгляді предмета економічної теорії були виділені 4 сфери

виробничих відносин:

виробництво — розподіли — обмін — споживання.

Суспільне виробництво має своєю метою споживання. Алі перш, ніж продукт

товарного виробництва дійде до споживання, він підлягає розподілу й обміну.

Розподіл - це результат виробництва, не тільки з погляду форми, алі і

змісту, тому що розподілятися можуть тільки продукти

праці, капіталу і землі. Розподіл веде до утворення грошових доходів

суспільства у виді заробітної плати, прибутку і ренти.

2.2. Індустрія туризму і її розвиток у сучасних умовах.

У даний година індустрія туризму є однієї з найбільше що динамічно

розвиваються форм міжнародної торгівлі послугами. В останні 20 років

середньорічні темпи росту числа прибуттів іноземних туристів у світі склали

5,1%, валютних надходжень - 14%. Згідно даним всесвітньої туристичної

організації, у 1995 році у світі було зареєстровано 576 мільйонів прибуттів

туристів, надходження від міжнародного туризму досягло 372 мільярда

доларів (без обліку надходжень від міжнародного транспорту). У цілому

обсяги валютних надходжень від туризму за період з 1950 по 1995 рік виросли

в 144 рази.

За прогнозами експертів, бурхливий розвиток міжнародного туризму буде

продовжуватися і далі. По різних підрахунках, до 2000 долі ця галузь стані

ведучою експортною галуззю у світі. Очікується, що при збереженні

сформованих темпів росту число міжнародних подорожей до 2005 долі досягне

900 млн. чоловік, а до 2010 долі збільшиться і складі порядку 937 млн.

чоловік.

На думку різних аналітиків, в основі розвитку міжнародного туризму лежати

наступні фактори:

1. Економічний ріст і соціальний прогрес привели до розширення обсягу

ділових поїздок і поїздок з пізнавальними цілями.

2. Удосконалювання усіх видів транспорту удешевило поїздки.

3. Збільшення числа найманих робітників та службовців у розвитих країнах і

підвищення їх матеріального і культурного рівня.

4. Інтенсифікація праці й одержання працюючими більш тривалих відпусток.

5. Розвиток міждержавних зв'язків і культурних обмінів між країнами привело

до розширення міжособистих зв'язків між і усередині регіонів.

6. Розвиток сфери послуг стимулювало розвиток сфери перевезень і

технологічний прогрес в області телекомунікацій.

7. Ослаблення обмежень на вивіз валюти в багатьох країнах і спрощення

прикордонних формальностей.

Значення туризму у світі постійно зростає, що пов'язано зі зрослим

впливом туризму на економіку окремої країни. В економіці окремої країни

міжнародний туризм виконує ряд важливих функцій:

- міжнародний туризм - джерело валютних надходжень для країни і засіб для

забезпечення зайнятості.

- міжнародний туризм розширює внески в платіжний баланс і ВНП країни.

- міжнародний туризм сприяє диверсифікованості економіки, створюючи галузі,

що обслуговують сфери туризму.

З ростом зайнятості в сфері туризму ростуть доходи населення і

підвищується рівень добробуту нації.

Розвиток міжнародного туризму приводити до розвитку економічної

інфраструктури країни і мирних процесів. У такий спосіб міжнародний туризм

варто розглядати, сообразуясь з економічними відносинами окремих країн.

Міжнародний туризм входити в число трьох найбільших галузей , уступаючи

нафтовидобувній промисловості й автомобілебудуванню, питома ваги яких у

світовому експорті 11% і 8,6% відповідно. У 1991 році сумарний доход країн

світу від міжнародного туризму складав 7% від загального обсягу світового

експорту і 3% від світового експорту послуг.

Значення туризму як джерела валютних надходжень, забезпечення

зайнятості населення, розширення міжособистісних контактів зростає.

Міжнародний туризм у світі вкрай не рівномірний, що порозумівається в першу

чергу різними рівнями соціально-економічного розвитку окремих країн і

регіонів.

Найбільший розвиток міжнародний туризм одержавши в західноєвропейських

країнах. На частку цього регіону приходитися понад 70% світового

туристичного ринку і близько 60% валютних надходжень. Приблизно 20%

приходитися на Америку, менш 10% - на Азію, Африку й Австралію разом узяті.

Всесвітня організація по туризму у своїй класифікації виділяє країни,

що є переважливо постачальниками туристів (США, Бельгія, Данія, Німеччина,

Голландія, Нова Зеландія, Швеція, Канада, Англія) і країни що є, в

основному, приймаючих туристів (Австралія, Греція, Кіпр, Італія, Іспанія,

Мексика, Туреччина, Португалія, Франція, Швейцарія).

Подібний розвиток міжнародних туристичних зв'язків спричинило за собою

створення численних міжнародних організацій, що сприяють поліпшенню роботи

цієї сфери світової торгівлі. У їхнє число входять: спеціалізовані

заснування системи Організації Об'єднаних Націй (ООН), організації, де

питання розвитку міжнародного туризму обговорюються епізодично і не є

головними в сфері діяльності; неурядові спеціалізовані, міжнародні

комерційні, національні і регіональні організації по туризму.

Відповідно до Статуту ВІД, цілями її діяльності є заохочення туризму

як засобу економічного розвитку і міжнародного взаєморозуміння для

забезпечення світу, добробуту, поваги і дотримання прав людини поза

залежністю від раси, підлоги, мови і релігії, а також дотримання інтересів

країн, що розвиваються, в області туризму.

ВІД прийняла ряд декларацій в області міжнародного туризму, серед яких:

— Манільська декларація про туризм у світі (1980);

— Документ Акапулько (1982);

— Хартія по туризму і Кодекс поводження туриста (Софія, 1985);

— Гаазька декларація по туризму (1989).

До числа організацій ООН, що займаються питаннями розвитку міжнародного

туризму епізодично, відносяться Конференція ООН по туризму і подорожам,

економічний і соціальна Рада (ЭКОСОС). Організація Об'єднаних Націй з

питань утворення, науки і культури (ЮНЕСКО), Міжнародна організація праці

(МАРНОТРАТ), Міжнародна асоціація транспортної авіації (ИАТА).

Під туристичною індустрією розуміється сукупність виробничих, транспортних

і торгових підприємств, що роблять і реалізують туристичні послуги і товари

туристичного попиту.

З розвитком масового організованого туризму і переходом його на нову

основу, що спирається на розвиту туристичну індустрію і сучасні засоби

транспорту, відбулися деякі зміни у формах організації міжнародного

туризму.

По-перше, істотно зросло число роздрібних фірм, що пропонують туристичні

послуги турагентов і позбавлених найчастіше юридичної і господарської

незалежності.

По-другу, змінився характер діяльності туристичних оптових фірм, що

перетворилися в туроператоров, що пропонують повний комплекс послуг у виді

інклюзив - турів.

По-третє, з'явилися великі корпорації, засновані на капіталі транспортних,

торгових, страхових компаній і банків, що здійснюють операції по

представленню туристичних послуг клієнтам.

Усі вищезгадані категорії фірм відрізняються друг від друга по функціях і

характері діяльності.

Туристичні агентства — це роздрібні фірми, що виконують роль

посередників між туроператорскими фірмами й обслуговуючими підприємствами,

з одному боку, і клієнтами-туристами, з іншої. Турагенства або організують

тур, пропонованими туроператорскими фірмами, або займаються наданням

окремих видів послуг індивідуальним чи туристам групам обличчя,

установлюючи безпосередні зв'язки з транспортними організаціями, готельними

корпораціями, екскурсійними бюро. Продажів турів здійснюється за цінами,

установлюваним туроператорами і зазначеним у їхніх проспектах. За

реалізацію інклюзивів-турів турагенства одержують визначена комісійна

винагорода від туроператоров.

Реалізація окремих видів послуг здійснюється за цінами, установлюваним

їхніми виробниками, а за надання розрізнених послуг турагенства можуть

установлювати визначені націнки до роздрібних цін виробника. Більшість

турагенств знаходиться в сфері впливу великих туристичних оптових фірм,

авіаційних компаній, готельних корпорацій і торгових фірм.

Туроператорские фірми — це насамперед оптові фірми, що виступають

посередниками між підприємствами туристичної індустрії і турагенствами.

Смороду реалізують тур від свого імені через турагенства або безпосередньо

клієнтам. У процесі організації поїздок туроператоры встановлюють зв'язку з

підприємствами розміщення, харчування, транспорту, культурно-

просвітительськими заснуваннями й екскурсійними бюро. Часто туроператоры

орендують на основі довгострокових контрактів готелю й інших засобів

розміщення, літаки, автобуси, забезпечуючи їхнє максимальне завантаження й

одержуючи значні знижки.

Туроператорские фірми в залежності від використовуваного виду

транспорту підрозділяються на, що спеціалізуються на організації турів з

використанням спеціально обладнаних літаків; автобусних екскурсій;

залізничних екскурсій; морських круїзів і подорожей у яку-небудь одну чи

Страницы: 1, 2


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.