бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьРозрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

виїжджає у відрядження, в тому числі за межі країни. Такий від’їзд

паралізує роботу фірми з банком. Найчастіше, в таких випадках

використовують передачу дискети з електронним підписом іншій особі

компанії, але такий вихід дуже небезпечний, адже фактично веде до

ризику легітимного підписання документів з шахрайською метою;

- необхідність присутності обох осіб, що повинні підписати платіжний

документ (найпоширеніша ситуація; особи – директор та головний

бухгалтер), в одному місці – разом з комп’ютером на який

встановлено програмне забезпечення. Керівництво компанії, що має

право підпису, для оперативного відправлення платежу повинно не

покидати свого робочого місця, а в наш час високої ділової

активності - це практично неможливо.

- необхідність виїзду банківського спеціаліста до офісу компанії для

встановлення необхідного програмного забезпечення. Далеко не кожна

компанія прагне запрошувати до свого офісу сторонніх осіб.

Встановлення системи безпосередньо залежить від графіку зайнятості

банківського працівника, що відповідає за дане направлення, його

співставлення з графіком роботи керівництва компанії (адже передача

електронного підпису відбувається безпосередньо в руки керівнику).

Також виїзд банківського працівника на місце встановлення

програмного забезпечення системи “клієнт-банк” зовсім не влаштовує

багато малих підприємств. Адже поширеним в таких компаніях є

встановлення робочого комп’ютерного терміналу не в офісі, а в домі

чи квартирі директора або головного бухгалтера;

- можливість конфлікту програмного забезпечення системи “клієнт-банк”

з іншими системами програмного забезпечення. Система “клієнт-банк”

розробляється, найчастіше, під стандартне програмне забезпечення

комп’ютера, не враховуючи особливості набору програм кожного

клієнта, що може ускладнити роботу кожної з програм, або взагалі

вивести їх із робочого стану.

Як бачимо, перелік даних труднощів не можна вирішити шляхом

вдосконалення діючої системи “клієнт-банк”, адже вони полягають у

функціональних особливостях системи як такої.

Вирішення даних питань полягає, на нашу думку, у впровадженні системи

віддаленого доступу інтернет-банкінг. Аналоги системи вже певний час

посідають своє поважне місце у світовій практиці високорозвинутих країн

заходу. На національному ринку таку систему вдалося впровадити банку

“Правекс” та “ВаБанку”. Основною ідеєю проекту є проведення електронного

документообігу через всесвітню мережу Інтернет.

Вивчивши моделі, що працюють на міжнародному банківському ринку та

національному, нами було сконцентровано в запропонованій системі найкращі

елементи з кожної з систем, що й пропонуються на розгляд.

АКІБ «УкрСиббанк» запропонує своїм клієнтам систему інтернет-банкінг,

що забезпечує повноцінний банківський сервіс у режимі реального часу,

захищений доступ із будь-якої точки планети до довідкової і фінансової

інформації про рахунки в банку, можливість працювати з платіжними

документами, відправляти їх через Інтернет у банк, одержувати виписки з

банку по рахунках за визначений період часу і ряд інших банківських послуг.

У основу системи інтернет-банкінг пропонуємо покласти технологію

«тонкий клієнт», що не потребує встановлення спеціалізованого програмного

забезпечення на комп'ютер клієнта банку і формування на ньому яких-небудь

даних, що забезпечує мобільність системи. На сьогоднішній день в Україні

«тонкий клієнт» не використовувався жодним банком і є перевагою лише

закордонних банків та користується задоволеними відгуками клієнтів.

Використовуючи інтернет-банкінг, клієнт одержує доступ до своїх рахунків із

будь-якого комп'ютера, залученого до мережі Інтернет. Таким чином, при

роботі із системою клієнт не прив'язаний до якогось одного комп'ютеру і має

можливість беззупинно одержувати необхідну фінансову інформацію і проводити

усі операції, передбачені в меню системи інтернет-банкінг, у тому числі

здійснювати платежі, знаходячись в офісі, удома, у відрядженні або на

відпочинку, при цьому не має значення, у якій філії або відділенні АКІБ

«УкрСиббанк» відкриті рахунки клієнта. Клієнти системи інтернет-банкінг

мають доступ до банківських фінансових ресурсів і одержують актуальну

інформацію в будь-який час доби, у будь-який день тижня.

Інтернет-банкінг є системою простою та зручною: робота ведеться зі

звичним інтерфейсом Інтернет-броузера; відсутня проблема цілості локальних

даних клієнта при виході з ладу або заміні комп'ютера, перевстановленні

операційної системи і т.п.; у випадку модифікації системи, банк надає своїм

клієнтам нову версію системи, що не потребує додаткових дій по її

установленню з боку клієнта.

Інтернет-банкінг дозволяє клієнту переглядати інформацію про поточний

стан рахунків, у тому числі карткових, поточним оборотам, одержувати

виписки по рахунках, приймати, виконувати і відміняти платежі,

перераховувати засоби з поточного рахунка на картковий, вносити пластикову

карту в STOP-лист, спрямовувати заявки на пошук сум надходжень по системі

Western Union і одержувати інформацію про надходження сум, одержувати за

заявою інформацію про надходження коштів на рахунок, довідкові дані і

копії документів.

Система передбачає можливість спілкування з менеджером-операціоністом

банку в режимі реального часу і ведення оперативного обміну повідомленнями

з банком і іншими користувачами системи інтернет-банкінг, переглядати курси

валют НБУ.

У системі повинен бути передбачений архів, із якого клієнт зможе

витягти будь-які дані на вказану ним дату. У систему має бути включена

функція пошуку документів по заданим клієнтом реквізитам. У якості

додаткових можливостей інтернет-банкінг повинен дозволяти заповнювати форму

для оцінки кредитоспроможності клієнта (на загальнодоступному веб-сайті

АКІБ «УкрСиббанк»), а також одержувати інформацію про діючі умови депозитів

і кредитування.

Простота і доступність інтернет-банкінг забезпечується мінімальними

вимогами до устаткування клієнта: персональний комп'ютер мінімальної

конфігурації, що дозволяє працювати з операційною системою MS Windows 9x;

наявність стандартного Інтернет-броузера; доступ в Інтернет (за технічними

характеристиками інших аналогічних систем - достатньо dial-up з'єднання і

будь-якого модему зі швидкістю доступу від 14400 b/sec); можливість роботи

зі стандартними Інтернет-серверами (https протокол, порт 443).

Максимально високу безпеку проведення фінансових операцій у системі

інтернет-банкінг забезпечує сертифікація Службою Безпеки України системи

захисту електронного документообігу. Забезпечення безпеки без втрати

мобільності системи досягається застосуванням декількох технологій: для

шифрування обміну даними використовується протокол SSL-3, що на

сьогоднішній день є стандартом де-факто у фінансових Інтернет-додатках; для

гарантованого підключення клієнта цілеспрямовано до web-серверу АКІБ

«УкрСиббанк» використовується технологія привселюдних сертифікатів X. 509;

ідентифікація при вході в систему провадиться по імені і паролю клієнта,

отриманим ним у банку при реєстрації; у системі працює механізм

електронного підпису, що виключає можливість передачі іншими особами

документів від імені клієнта, а також підробки і зміни вже підписаного

документа, і який дозволяє однозначно довести авторство документів.

Впровадження системи у всіх філіалах та Харківському регіональному

управлінні дозволить охопити територіально майже всю територію України.

Таким чином, великі корпоративні клієнти банку одержуть можливість

здійснювати контроль фінансового стану дочірніх підприємств і філій. При

цьому контроль може здійснюватися як у вигляді перегляду стану рахунків,

так і використання другого підпису, що може накладатися безпосередньо з

центрального офіса підприємства.

Впровадження такої системи для банку, безперечно буде великим кроком

уперед – показником використання в своїй діяльності високих технологій

заради задоволення потреб його клієнтів. Це означає прихильність збоку

клієнтів до банківської структури, бо використання складних технологічних

новинок є ознакою високого професіоналізму як працівників сектору

комп’ютерних технологій, що можуть забезпечувати компанії захист та

функціональність системи одночасно; професіоналізм менеджерського складу,

що вміє прислухатись до потреб клієнтів; та професіоналізм керівництва

банку, що не стоїть на місці, а прагне до розширення банківських послуг,

якомога ширшого задоволення потреб клієнтів.

Впровадження даної системи дозволяє уникнути всіх названих нами

проблем, що виникають в стандартній системі “клієнт-банк”. Перелік

операцій, що можна виконувати за допомогою системи інтернет-банкінг у

світовій практиці вражає.

Пропонуємо визначити такий перелік операцій, за допомогою яких в

системі інтернет-банкінг, клієнт “УкрСиббанку” зможе виконувати:

1. контроль рахунків та проведення платежів, накладання підпису на

підготовлені платіжні документи клієнтом, незалежно від його

місцезнаходження, філії в якій відкрито рахунки;

2. зручну роботу для клієнта, незалежно від кількості рахунків та їх

приналежності;

3. перегляд поточного стану рахунків клієнтів в реальному масштабі

часу;

4. контроль проходження платіжних документів по рахункам клієнта в

поточному операційному дні в реальному масштабі часу;

5. перегляд стану рахунків та проведених документів за архівну дату;

6. формування виписки по групі рахунків на поточний момент часу;

7. формування виписки по вибраному рахунку на поточний момент часу;

8. формування виписки по групі рахунків за архівну дату;

9. перегляд та друк платіжних документів;

10. пошук документів по будь-якому реквізиту;

11. ведення оперативного обміну повідомленнями з банком і між

клієнтами – учасниками системи;

12. перегляд курсів валют Національного банку України;

13. перегляд стану карткових рахунків;

14. перегляд стану платіжних карт;

15. постановку платіжної карти до стоп-листа;

16. подачу запитів та перегляд результатів пошуку переказів по системі

Western Union;

17. оформити заявку на кредит;

18. скласти платіжні доручення на основі пустого бланку;

19. набір платіжних доручень на основі шаблону;

20. набір платіжних доручень на основі вже проведеного документу;

21. складання шаблонів платіжних доручень;

22. редагування шаблонів платіжних доручень;

23. накладати на платіжний документ роздільних підписів першої та

другої особи;

24. контроль проходження етапів обробки документа, як стороною

клієнта, так і всередині банку;

25. перегляд платіжних документів відправлених кореспонденту;

26. перегляд платіжних документів, що не пройшли контроль

операціоніста;

27. подачу заяви на отримання і доставку електронних копій

конфіденційних документів в будь-якому форматі.

Крім того, в рамках системи може бути організована підсистема надання

та перегляду документів звітності для керівництва банку та акціонерів, що

дозволить оперативно впливати на ситуацію в банку та мати великий ступінь

контролю за банківськими операціями.

Ще один позитивний момент від впровадження системи інтернет-банкінгу,

який отримано з власного досвіду роботи, є зручність для роботи іноземних

компаній. Справа в тому, що в більшості компаній, які було створено

іноземцями, власники хочуть мати абсолютний контроль над платежами, що

проходять з фірми. Раніше, такий контроль дозволяли здійснювати банки з

іноземним капіталом на кшталт “Сіті Банк (Україна)”, “Райффайзенбанк

(Україна)”, “Ай.Ен.Дж. Банк (Украйна)” тощо. Вони могли надавати таку

послугу через розвиненість своєї мережі по світу. Так з банком підписується

договір, що платежі можуть бути відправлені лише після їх підтвердження

Головним офісом компанії, що знаходиться за кордоном. При надходженні

платежу, наприклад “Сіті Банк (Україна)” робить запит до “Сіті Банку”

країни, де знаходиться Головний офіс компанії, ті, в свою чергу,

переправляють запит до офісу компанії і отримують підтвердження або

відхилення платежу, після чого дана інформація передається до “Сіті Банк

(Україна)". Такий документообіг займає до п’яти годин. Враховуючи те, що

іноземні банки приймають платежі поточним операційним днем максимум до

16:00, іноді виникають проблеми з платежами.

Рішення на основі інтернет-банкінгу зацікавило іноземців, оскільки при

підписанні договору один електронний підпис отримує керівник компанії –

іноземець, а отже отримує повний контроль над станом рахунку та платежами

за ним. Українська сторона (наприклад головний бухгалтер) готує платіжний

документ і підписує власним електронним підписом, після чого з’єднується з

керівником за кордоном і просить його підтвердити платіж. Той, в свою чергу

заходить на інтернет-сайт “УкрСиббанку” і бачить введений платіж, після

чого підписує власним електронним підписом. Лише після цього платіж

переправляється контрагенту.

Не секрет, що саме іноземні компанії мають великі обороти коштів та

залишки на рахунках, є надія, що впровадження системи інтернет-банкінг

зможе привернути ці компанії до українського банку, відібравши клієнтів у

іноземних банків (особливо враховуючи різницю в платні за послуги).

Щодо економічної обгрунтованості проекту – ми вважаємо, що його не

можна розглядати як відокремлений проект із власною самоокупністю, скоріш

варто було б розглядати його як іміджевий, як перспективу до розширення

клієнтської бази, що вже безумовно призведе до отримання додаткових

(можливо дуже великих – за умови привернення уваги іноземних компаній)

доходів від інших банківських операцій. Одночасно ефект також буде від

зменшення кількості клієнтів, що мають відвідувати банк, а отже зменшення

навантаження на операціоністів. А також в зв’язку з відпаданням

необхідності виїзду до клієнта для встановлення системи – як-то було зі

стандартною системою “клієнт-банк”.

Що стосується витрат, то до них можна віднести витрати на розробку та

впровадження системи. На нашу думку, такі роботи АКІБ “УкрСиббанк” в змозі

виконати власними силами за рахунок висококласних спеціалістів та

розвинутих мереж зв’язку. Ці витрати є одноразовими і не є дуже значними в

структурі витрат комерційного банку. Витрати на обслуговування системи

спеціалістами будуть компенсовані за рахунок зменшення обсягу робіт і

вивільнення часу у працівників, що займаються обслуговуванням системи

“клієнт-банк”. Додаткових витрат по каналах зв’язку банк не понесе,

оскільки банком для поширення у мережі інтернет свого сайту

використовується високопотужний виділений канал, що завантажений далеко не

на половину, а навіть менше.

Тим більше інформація, що передається по системі інтернет-банкінг

носить в основному текстовий характер, а отже і невеликий об’єм, що не

надто навантажить систему.

Зате перспективи збільшення пасивів банку носять значний характер, що

призведе до значного збільшення доходів вже за рахунок підвищення

розміщення коштів у активні операції, не кажучи про дохід від додаткових

операцій, що будуть використовуватись новими клієнтами.

Поряд із мобільністю, високою функціональністю, доступністю і

безпекою, інтернет-банкінг є перспективним банківським продуктом. У системі

передбачене необмежене розширення переліку банківських послуг і

удосконалення сервісу для корпоративних клієнтів і приватних осіб, наданих

через мережу Інтернет.

РОЗДІЛ 4

4.1. Огляд системи “клієнт-банк” у КФ АКІБ “УкрСиббанк”.

Система “клієнт-банк”, що надається клієнтам КФ АКІБ “УкрСиббанк”

власним клієнтам є розробкою відділу автоматизації “УкрСиббанку”. Введена у

дію у 1995 році, і з того часу постійно вдосконалюється власними силами та

у взаємодії з розробниками інших програмних банківських продуктів, зокрема

розробниками “операційного дня банку” – фірмою R-Style.

На час створення системи банком було вивчено продукти аналогічного

застосування, що існували на ринку та пропонувались розробниками

програмного забезпечення. На основі зробленого аналізу дійшли до висновку

про створення власного програмного продукту. Переваги такого рішення

полягають у наступному:

. розробка програмного продукту власними силами є більш економним

способом, а отже потребує менші капіталовкладення;

. розробка власного продукту була під силу висококваліфікованому

персоналу автоматизаторів банку – що дозволяло збільшити

завантаженість високооплачуваних працівників, тим самим зменшуючи

видатки вцілому по банку;

. врахувавши потреби клієнтів банку, особливості програми

“операційний день банку” та недоліки існуючих систем вдалося

створити найбільш пристосовану для клієнтів банку програму “клієнт-

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.