бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьРозрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

|Січень 2001 |29 |0 |0 |

|Лютий 2001 |43 |14 |14 |

|Березень 2001 |58 |29 |15 |

|Квітень 2001 |67 |38 |9 |

|Травень 2001 |78 |49 |11 |

|Червень 2001 |90 |61 |12 |

|Липень 2001 |95 |66 |5 |

|Серпень 2001 |101 |72 |6 |

|Вересень 2001 |105 |76 |4 |

|Жовтень 2001 |121 |92 |16 |

|Листопад 2001 |126 |97 |5 |

|Грудень 2001 |130 |101 |4 |

|Січень 2002 |136 |107 |6 |

|Лютий 2002 |142 |113 |6 |

Абсолютний приріст, за розглядуваний період, клієнтів, що використовують

систему “клієнт-банк” склав 113 клієнтів. На початку періоду кількість

становила 29 клієнтів. Тобто приріст був майже в чотири рази більший, аніж

початковий показник – це відображає надвисокий темп зростання клієнтів, що

прагнуть застосовувати у своїй співпраці з банком високотехнологічні

продукти – яким безумовно є й система “клієнт-банк”.

Цікавим буде відображення на одному графіку ланцюгових показників

абсолютного відхилення кількості клієнтів, що використовують систему

“клієнт-банк” та загальної кількості клієнтів. Це дасть нам змогу порівняти

динаміки всередині розглядуваного періоду.

Рис. 6. Абсолютні прирости (ланцюгові) кількості клієнтів КФ АКІБ

“УкрСиббанк” вцілому та тих, що використовують систему “клієнт-банк”

зокрема.

Візуально легко помітити загальну схожість фігур. Це викликано напевне,

пропорційністю прихильників системи “клієнт-банк” серед загального кола

клієнтів.

Однак, все ж можна помітити на рисунку і певні відмінності в динаміках

абсолютних відхилень клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” та

загальної кількості клієнтів. Так, у червні 2001 року абсолютний приріст

клієнтів, прихильників системи “клієнт-банк” зростає, в той час, як

абсолютний приріст загальної кількості клієнтів вже набуває негативної

тенденції і починає знижуватись. Також у липні 2001 року прихильників

системи “клієнт-банк” стає значно менше і показник абсолютного відхилення

набуває ледь не найменшого значення за увесь період. В серпні відбувається

певний підйом, з подальшим падінням до мінімуму у вересні. Абсолютний же

приріст загальної кількості клієнтів протягом усього третього кварталу

знижується, починаючи з найбільшого в кварталі значення липня до найменшого

за весь час показника у вересні 2001 року (найменших показників обидві

області рисунку досягають саме у вересні 2001 року).

В подальшому рисунок обох областей повністю нагадує один одного, з

набуттям найбільших своїх значень у жовтні 2001 року.

Розрахуємо показники: темпу росту та темпу приросту клієнтів, що

використовують систему “клієнт-банк”.

Таблиця 2.2.6.

Темп росту та темп приросту кількості клієнтів КФ АКІБ “УкрСиббанк”, що

використовують систему “клієнт-банк”.

| Місяць |Кількість |Темп росту |Темп росту |Темп |Темп |

| |клієнтів, |(базовий), |(ланцюговий)|приросту |приросту |

| |Кі |Тр(б) |, |(базовий),|(ланцюговий)|

| | | |Тр(л) | |, |

| | | | |Тпр(б) |Тпр(л) |

|Січень 2001 |29 |100% |100% |0% |0% |

|Лютий 2001 |43 |148% |148% |48% |48% |

|Березень 2001|58 |200% |135% |100% |35% |

|Квітень 2001 |67 |231% |116% |131% |16% |

|Травень 2001 |78 |269% |116% |169% |16% |

|Червень 2001 |90 |310% |115% |210% |15% |

|Липень 2001 |95 |328% |106% |228% |6% |

|Серпень 2001 |101 |348% |106% |248% |6% |

|Вересень 2001|105 |362% |104% |262% |4% |

|Жовтень 2001 |121 |417% |115% |317% |15% |

|Листопад 2001|126 |434% |104% |334% |4% |

|Грудень 2001 |130 |448% |103% |348% |3% |

|Січень 2002 |136 |469% |105% |369% |5% |

|Лютий 2002 |142 |490% |104% |390% |4% |

Кількість клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” на кінець

звітного періоду у порівнянні з початком періоду зросла майже у 5 разів, та

склала 490% від початкового показника. Вже на кінець другого розглядуваного

місяця показник темпу росту склав 200%, тобто збільшення було в два рази –

це надзвичайно високий темп розвитку.

Розглянемо графічні порівняння темпів приросту (ланцюгових) кількості

клієнтів вцілому та тих, що використовують систему “клієнт-банк” зокрема.

Рис. 2.2.7. Темпи приросту (ланцюгові) загальної кількості клієнтів та

кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” зокрема.

Чітко визначено значне перевищення темпу приросту клієнтів, що

використовують систему “клієнт-банк” над темпом приросту загальної

кількості клієнтів в перших двох місяцях розглядуваного періоду. Якщо

перший показник досягає значення 50% та 30%, то другий на рівні 10%

відповідно. Надалі графіки темпів приросту зливаються майже в єдине ціле,

лише спостерігається деяке перевищення темпу приросту клієнтів, що

використовують систему “клієнт-банк” у травні – червні 2001 року.

Наприкінці розглядуваного періоду темпи приросту повністю зливаються, що

знову таки підтверджує теорію про пропорційність процесів.

Також розрахуємо показник абсолютного значення одного проценту приросту

клієнтів, що користуються системою “клієнт-банк” за увесь досліджуваний

період.

А% = А(б) / Тпр(б) = 113 / 390% = 0,3 клієнти на 1% приросту;

Цей показник значно нижчий, аніж показник абсолютного значення одного

проценту приросту загальної кількості клієнтів, що пояснюється дуже низьким

абсолютним показником кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт-

банк” на початку досліджуваного періоду, що відіграло на значному

збільшенні процентного приросту при помірному абсолютному прирості.

Підсумовуючи показники динаміки розвитку системи “клієнт-банк”, можна

відзначити дуже швидкі темпи приросту кількості клієнтів, що застосовують в

своїй діяльності систему клієнт-банк. Особливо швидких темпів розвитку було

отримано в першому кварталі 2001 року, коли значна увага співробітників

банку почала приділятися переводу клієнтів на обслуговування через

автоматизовану банківську систему, що водночас полегшило, як роботу

операційного підрозділу банку, так і зменшило кількість помилок при

заповненні платіжних документів. А у разі виявлення таких, їх значно легше

усувати.

Планами керівництва банку вже встановлюється співвідношення клієнтів, що

використовують систему “клієнт-банк” до загальної кількості клієнтів, що

дозволить планувати діяльність банку як цілісного механізму. Більш детально

це питання нами буде розглянуто в наступній частині.

Розглянувши показники динаміки приросту кількості клієнтів, що

використовують систему “клієнт-банк” та загальної кількості клієнтів,

доцільно буде встановити тісноту зв’язку між цими двома факторами та

функціонально зобразити залежність між середнім приростом кількості

клієнтів та приростом кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт-

банк”. Такий функціональний зв’язок ми отримаємо провівши кореляційно-

регресійний аналіз.

Метою аналізу є встановлення тісноти зв’язку між приростом загальної

кількості клієнтів та приростом кількості клієнтів, що використовують

систему “клієнт-банк”, а також між приростом кількості клієнтів, що

використовують систему та приростом доходу, що отримує банк внаслідок

використання системи “клієнт-банк”. Надалі, на основі об’єднання отриманих

даних, ми зможемо зробити прогноз приросту доходів від використання системи

“клієнт-банк” в залежності від приросту загальної кількості клієнтів.

Необхідно визначити залежність середнього приросту кількості клієнтів,

що використовують систему від приросту загальної кількості клієнтів.

|Місяць |Приріст загальної|Приріст кількості клієнтів, що |

| |кількості |використовують систему |

| |клієнтів, |“клієнт-банк”, |

| |Хі |Yі |

|Лютий 2001 |22 |14 |

|Березень 2001 |29 |15 |

|Квітень 2001 |23 |9 |

|Травень 2001 |27 |11 |

|Червень 2001 |26 |12 |

|Липень 2001 |22 |5 |

|Серпень 2001 |14 |6 |

|Вересень 2001 |7 |4 |

|Жовтень 2001 |41 |16 |

|Листопад 2001 |22 |5 |

|Грудень 2001 |16 |4 |

|Січень 2002 |20 |6 |

|Лютий 2002 |24 |6 |

|Сума |293 |113 |

Значення Хсер. та Yсер. визначаються за формулами:

Хсер. = ( Хі / n;

Yсер.= ( Yі / n;

n = 13;

i = 1…..13;

Xсер. = 293 / 13 = 22,5;

Yсер. = 113 / 13 = 8,7;

Подальшому обчисленню надається таблична форма, що підвищує його

наглядність.

|N |(Xi – |(Xi – |(Yi – |(Yi – |(Xi – Xсер.) * (Yi –|

| |Xсер.) |Xсер.)^2 |Yсер.) |Yсер.)^2 |Yсер.) |

|1 |-0,5 |0,25 |5,3 |28,09 |-2,65 |

|2 |6,5 |42,25 |6,3 |39,69 |40,95 |

|3 |0,5 |0,25 |0,3 |0,09 |0,15 |

|4 |4,5 |20,25 |2,3 |5,29 |10,35 |

|5 |3,5 |12,25 |3,3 |10,89 |11,55 |

|6 |-0,5 |0,25 |-3,7 |13,69 |1,85 |

|7 |-8,5 |72,25 |-2,7 |7,29 |22,95 |

|8 |-15,5 |240,25 |-4,7 |22,09 |72,85 |

|9 |18,5 |342,25 |7,3 |53,29 |135,05 |

|10 |-0,5 |0,25 |-3,7 |13,69 |1,85 |

|11 |-6,5 |42,25 |-4,7 |22,09 |30,55 |

|12 |-2,5 |6,25 |-2,7 |7,29 |6,75 |

|13 |1,5 |2,25 |-2,7 |7,29 |-4,05 |

|( | |781,25 | |230,77 |412,03 |

Тіснота зв’язку між показниками приросту кількості клієнтів та

приростом кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк”

вимірюється коефіцієнтом кореляції, який розраховується за формулою:

r = (^2xy / (x * (y,

Підставляючи відповідні значення отримаємо:

(x = SQR (( ((Xi – Xсер.)^2) / n) = SQR( 781,25 / 13) = 7,75;

(y = SQR (( ((Yi – Yсер.)^2) / n) = SQR( 230,77 / 13) = 4,21;

(^2xy = 1/n * ( ((Xi – Xсер.) * (Yi – Yсер.)) = 412,03 / 13 = 31,69;

r1 = 31,69 / (7,75 * 4,21) = 0,97;

Вважаючи форму зв’язку лінійною (Yсер. = а0 + а1*Xсер.), визначимо

залежність приросту кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт-

банк” до приросту загальної кількості клієнтів. Для цього розв’яжемо

систему нормальних рівнянь:

n * a0 + a1 * (Xi = (Yi;

a0 * (Xi + a1 * ((Xi^2) = ((Xi * Yi)

Розрахуємо величини ( (Хі^2) та ( (Xi * Yi):

( (Хі^2) = 7 385;

( (Xi * Yi) = 2 875;

Величину параметру а0 визначаємо з першого рівняння:

13 * а0 + 293 * а1 = 113;

293 * а0 + 7 385 * а1 = 2875;

а0 = (113 - 293 * а1) / 13, або а0 = 8,7 - 22,5 * а1.

Підставляючи отриманий вираз а0 у друге рівняння, знайдемо значення

а1:

293 * (8,7 - 22,5 * а1) + 7 385 * а1 = 2875;

2 549,1 - 6 592,5 * а1 + 7 385 * а1 = 2875;

792,5 * а1 = 2 875 - 2 549,1;

792,5 * а1 = 325,9; а1 = 0,41;

а0 = 8,7 - 22,5 * 0,41; а0 = 8,7 – 9,23; а0 = -0,53.

Отже рівняння регресії в кінцевому вигляді отримало наступний вигляд:

Yсер. = -0,53 + 0,41 * Хсер.,

Перевірка:

Yсер. = -0,53 + 0,41 * 22,5 = -0,53 + 9,23;

Yсер. = 8,7.

Висновок: враховуючи високу щільність зв’язку між вивчаємими факторами

(0,97), в середньому при прирості загальної кількості клієнтів на десять

клієнтів, абсолютний приріст кількості клієнтів, що використовують систему

“клієнт-банк” складатиме: -0,53 + 4,1 = 3,57 клієнти або 35,7%.

Аналогічно проведемо аналіз залежності приросту доходу від роботи з

системою “клієнт-банк” від приросту кількості клієнтів, що її

використовують.

Дане співвідношення не має функціональної залежності, тому варто

розрахувати співвідношення між середніми величинами данних показників і на

основі отриманих данних зробити наближені (враховуючи щільність зв’язку)

прогнози.

|Місяць |Приріст доходу від|Приріст кількості клієнтів, що |

| |використання |використовують систему |

| |“к-б”, грн. |“клієнт-банк”, |

| |Yі |Хі |

|Лютий 2001 |886 |14 |

|Березень 2001 |284 |15 |

|Квітень 2001 |-74 |9 |

|Травень 2001 |778 |11 |

|Червень 2001 |464 |12 |

|Липень 2001 |92 |5 |

|Серпень 2001 |814 |6 |

|Вересень 2001 |712 |4 |

|Жовтень 2001 |1 738 |16 |

|Листопад 2001 |66 |5 |

|Грудень 2001 |166 |4 |

|Січень 2002 |-646 |6 |

|Лютий 2002 |1 136 |6 |

|Сума |6 416 |113 |

Значення Хсер. та Yсер. визначаються за формулами:

Хсер. = ( Хі / n;

Yсер.= ( Yі / n;

n = 13;

i = 1…..13;

Xсер. = 113 / 13 = 8,7;

Yсер. = 6 416 / 13 = 493,5;

|N |(Xi – |(Xi – |(Yi – |(Yi – |(Xi – Xсер.) * (Yi –|

| |Xсер.) |Xсер.)^2 |Yсер.) |Yсер.)^2 |Yсер.) |

|1 |5,3 |28,09 |392,5 |107 817,40 |2 080,0 |

|2 |6,3 |39,69 |-209,5 |30 734,91 |-1 320,1 |

|3 |0,3 |0,09 |-567,5 |225 471,16 |-170,3 |

|4 |2,3 |5,29 |284,5 |56 642,24 |654,3 |

|5 |3,3 |10,89 |-29,5 |610,83 |-97,5 |

|6 |-3,7 |13,69 |-401,5 |112 864,06 |1 485,7 |

|7 |-2,7 |7,29 |320,5 |71 886,23 |-865,2 |

|8 |-4,7 |22,09 |218,5 |33 407,34 |-1 026,8 |

|9 |7,3 |53,29 |1 244,5 |1 084 |9 084,6 |

| | | | |076,48 | |

|10 |-3,7 |13,69 |-427,5 |127 953,32 |1 581,9 |

|11 |-4,7 |22,09 |-327,5 |75 097,72 |1 539,4 |

|12 |-2,7 |7,29 |-1 139,5 |908 985,99 |3 076,8 |

|13 |-2,7 |7,29 |642,5 |288 928,40 |-1 734,6 |

|( | |230,77 | |3 124 |26 718,85 |

| | | | |476,06 | |

r = (^2xy / (x * (y,

Підставляючи відповідні значення отримаємо:

(x = SQR (( ((Xi – Xсер.)^2) / n) = SQR( 230,77 / 13) = 4,21;

(y = SQR (( ((Yi – Yсер.)^2) / n) = SQR( 4 463 537,2 / 13) = 585,96;

(^2xy = 1/n * ( ((Xi – Xсер.) * (Yi – Yсер.)) = 26 718,85 / 13 = 2 055,3;

r2 = 2 055,3 / (4,21 * 585,96) = 0,996;

Вважаючи форму зв’язку лінійною (Yсер. = а0 + а1*Xсер.), визначимо

залежність приросту доходу від системи “клієнт-банк”, від приросту

кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” в своїй

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.