бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьСпоживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

січні спостерігалося скорочення загальної заборгованості по кредитах в

розмірах відповідно рівних 9%, 15,8% та 3,7%. Тепер розглянемо стан

загальної заборгованості фізичних осіб перед банком в розрізі регіонів, для

цього скористаємося даними таблиці 2.4 (динаміка загальної заборгованості

по кредитах, наданих фізичним особам установами банку) та 2.5

(заборгованість по кредитах наданих установами банку).

Відразу ж до уваги спадає ГОУ, яке збільшило свою заборгованість по

кредитам фізичним особам на 518,2%, тобто в 6,18 рази з 516 тис.грн. на

1,01,98 до 3190 тис.грн. на 1,03,99 року. Аналогічна тенденція

просліджується і в змінах структури, а саме маємо поступове збільшення

питомої ваги заборгованості банку по кредитах наданих фізичним особам,

причому спостерігалася тенденція до збільшення питомої ваги (див.табл. 2.5)-

перший квартал - 0,26 % , в другому, третьому та четвертому по 0,61%, а на

початок січня, лютого та березня 1,47% , 1,68% та 1,55% відповідно. Що ж

стосовно темпів росту наданих кредитів на протязі звітного періоду (див.

табл.2.4) то ніякої тенденції виявити не вдається. Так в першому кварталі

обсяг наданих кредитів збільшився на 182,6%, в третьому та четвертому він

збільшився на 16,7% та 101,8% відповідно, а за січень на 10,3%. Тоді як в

другому кварталі заборгованість зменшилась на 9,9%, а за лютий на 6,5%.

Слід також відмітити темпи приросту заборгованості по м. Києву та Київській

області, так за звітний період він становив 307,6%, тобто за п(ятнадцять

місяців сума виданих фізичним особам кредитів збільшилася в 4 рази.

Причиною цього росту є дуже різке збільшення заборгованості в першому

кварталі - на 445,1%, саме тоді й спостерігалася найбільша питома вага цих

кредитів - 31,78% (див.табл. 2.11) далі питома вага почала падати і на

1,03,99 вже становила 26,34%. Що ж стосовно динаміки, то приріст в розмірі

1,3% ще спостерігався в другому кварталі , а в інших періодах

спостерігалося падіння на 12,7%, 11,5%, 1,5% та 3% відповідно у третьому

та четвертому кварталах та за січень і лютий. Абсолютне збільшення

заборгованості в цьому регіоні становило 6247 тис.грн. з 2031тис.грн. на

1,01,98 до 8534 тис.грн. на 1,03,99. По іншим регіонам спостерігалася

зовсім протилежна ситуація. Найкраще це просліджується на прикладі

Херсонської дирекції по якій за весь звітний період заборгованість

зменшилася на 61% причиною цього зменшення є постійне зменшення обсягів

кредитів на протязі всього звітного періоду при цьому прострочена

заборгованість в звітному періоді в порівнянні з базисним зросла на 177,5%

(див. табл. 2.6). Що ж стосовно питомої ваги заборгованості по кредитах

наданих фізичним особам в Херсонському відділенні, то вона зменшилася за

звітний період з 20,19% на 1,01,98 до 12,12% на 1,03,99. На 49% зменшився

обсяг заборгованості по кредитах наданих фізичним особам у Сумській

дирекції на 48,5% - у Миколаївській дирекції. У цих двох дирекціях

спостерігалися аналогічні ситуації - постійне зменшення заборгованості на

протязі всього звітного періоду, так в Сумській дирекції зменшення обсягів

заборгованості становило 1508 тис.грн. з 3079 тис.грн. на 1,01,98 до 1571

тис.грн. на 1,03,99, а в Миколаївській дирекції відповідно 1519 тис.грн. з

3280 тис.грн. до 1690 тис.грн. Що ж стосовно заборгованості по прострочених

та сумнівних кредитах наданих фізичним особам установами цих регіонів, то

ситуація краще виглядає в Сумській дирекції, де за звітний період відбулося

зменшення вище вказаної заборгованості на 1,3% з374 тис.грн. на 1,01,98 до

369 тис.грн. на 1,03,99. По Миколаївській дирекції ж спостерігалося ж

збільшення аналогічної заборгованості на 30,8% з 698 тис.грн. на 1,01,98 до

913 тис.грн. на 1,03,99. А от питома вага кредитів наданих фізичним особам

у кредитному портфелі даних дирекцій зменшилася у Сумській на 7,87% з

33,45% до 25,58%, а в Миколаївській - на 7,77% 25,37% до 17,6% . У

Одеській дирекції хоч в цілому за звітний період заборгованість зменшилася

на 11,5% , але за останній місяць (лютий) спостерігався ріст заборгованості

по кредитах наданих фізичним особам на 17,4%, тоді як темпи приросту

заборгованості по прострочених і сумнівних кредитах за останній місяць

становили - -0,9%, тобто навіть зменшилися, а за весь звітний період темпи

росту склали 2,5%, тобто можна зробити висновок, що таке зростання

загальної заборгованості по кредитах наданих фізичним особам ні чим іншим,

як реакцією на скасування заборони на кредитування. Помітне також

збільшення питомої ваги кредитів, наданих фізичним особам, в структурі

кредитного портфелю на 2,55% за лютий місяць.

Якщо звернутися до таблиці 2.7 (динаміка простроченої заборгованості

по кредитах банку), то не важко помітити, що по банку в цілому за звітний

період обсяг простроченої заборгованості збільшився на 37,32% з 125018

тис.грн. на 1,01,98 до 171677 тис.грн. на 1,03,99, причому найбільш високі

темпи приросту спостерігалися в другому кварталі та січні місяці і

становили 8,48% та 8,85% відповідно. Що ж стосовно питомої ваги

простроченої заборгованості в структурі кредитного портфелю то вона

збільшилася за звітний період майже вдвічі - з 15,09% на 1,01,98 до 29,31%

на 1,03,99. В загалі ж цей ріст по банку був обумовлений в основному ростом

простроченої заборгованості по валютним кредитам, який становив за звітний

період 1416,57% , хоча якщо розглянути прострочену заборгованість по

валютним кредитам більш детально, то можна помітити дуже активним був ріст

у першому , третьому та четвертому кварталах і складав 221,1%, 144,9% та

54%, а в січні та лютому спостерігався спад росту заборгованості так в

січні вона збільшилася на 9,36%, а в лютому навіть зменшилася на 0,52%

тобто можна зробити висновок, що банк взяв ситуацію під контроль. На ріст

простроченої заборгованості по банку в цілому також вплинули ріст

заборгованості по довгостроковим та короткостроковим кредитам, який у

звітному періоді становив 59,16% та 65,89% відповідно, майже по всім

періодам спостерігався ріст простроченої заборгованості, крім другого

кварталу (стосовно простроченої заборгованості по довгостроковим кредитам)

в якому вона зменшилася на 2,76% .

Кращою ситуація виглядала в розрізі міжбанківських кредитів, по яким

розмір простроченої заборгованості зменшився на 21,57% з 54317тис.грн. на

1,01,98 до 42600 тис.грн. на 1,03,99. Розглянувши ситуацію по простроченій

заборгованості по кредитах стосовно фізичних осіб можна помітити, що

основні тенденції збереглися. Так в цілому по фізичним особам розмір

простроченої заборгованості збільшився на 46,77% за звітний період з

14412тис.грн. на 1,01,98 до 21152 тис.грн. на 1,03,99. Це відбулося за

рахунок того, що ріст простроченої заборгованості за короткостроковими

кредитами склав 40,42%, з 8253 тис.грн. до 11589 тис.грн., а по

довгостроковим - 55,27%, з 6159 тис.грн. до 9563 тис.грн. Але в цілому

можна сказати, що ситуація в останньому місяці нормалізувалася, так в

цілому по банку темп росту простроченої заборгованості становив 0,84%. Цей

приріст був обумовлений тільки ростом простроченої заборгованості по

довгостроковим кредитам на 1,87%, бо по короткостроковим кредитам розмір

простроченої заборгованості не змінився за місяць лютий.

Аналіз простроченої заборгованості в розрізі управлінь можна здійснити

на основі даних наведених в таблиці 2.3 (динаміка заборгованості по

прострочених кредитах, виданих установами банку). Позитивна ситуація

спостерігається в ГОУ в якому за звітний період обсяг простроченої

заборгованості зменшився на 12,4% з 56963 тис.грн. на 1,01,98 до 49884

тис.грн. на 1,03,99, а як прослідити зміни в структурі кредитного портфелю

ГОУ то можна відмітити (див. табл. 2.8), питома вага простроченої та

сумнівної заборгованості за звітний період зменшилася на 4,33% з 28,63% до

24,3%. В загалі ж крім ГОУ зменшення простроченої заборгованості

спостерігалося ще по двом управлінням, а саме по Кримському

республіканському - обсяг простроченої заборгованості скоротився на 50,2%

за звітний період з 1932 тис.грн. на 1,01,98 до 963 тис.грн. на 1,03,99,

та по Одеському управлінню - обсяг простроченої заборгованості скоротився

на 10,6% з 4961 тис.грн. на 1,01,98 до 4435 тис.грн. на 1,03,99. Якщо

проаналізувати кредитні портфелі цих управлінь то можна помітити, що питома

вага простроченої заборгованості по Кримському республіканському управлінню

скоротилася на 15,1% з 47,83% на 1,01,98 до 32,73% на 1,03,99, по Одеському

управлінню - на 8,44% з 48,24% на 1,01,98 до 39,80% на 1,03,99. В інших

управліннях ситуація пов(язана з динамікою простроченої заборгованості по

кредитах зовсім протилежна тій, що ми розглянули. Так найбільш негативно

виглядала ситуація по Черкаському управлінню, темп приросту простроченої

заборгованості за звітний період склав 1851,4%, тобто сума простроченої

заборгованості збільшилася 280 тис.грн. на 1,01,98 до 54664 тис.грн. на

1,03,99. Високі темпи приросту спостерігалися в перших чотирьох кварталах,

які становили 312,5%, 49,6%, 122,7% та 43,4% відповідно, а в останніх двох

місяцях ситуація вже перебувала під контролем управлінь, так за січень

приріст склав лише 2,3%, а в лютому спостерігалося навіть зменшення

простроченої заборгованості на 3,2%. А в структурі кредитного портфелю

спостерігалася стійка тенденція до збільшення питомої ваги прострочених

кредитів, так за звітний період їх питома вага збільшилася на 50,73% з

1,74% на 1,01,98 до 52,47% на 1,03,99.

Дуже високі темпи приросту спостерігалися також в Полтавському,

Тернопільському та Рівненському управліннях, які відповідно склали 890,2%,

444%, та 335,5%. Причому ситуація була нормалізована тільки в Рівненському

управлінні, де в січні та лютому прострочена заборгованість зросла вже

тільки на 0,5% та 0,2% відповідно. А по Полтавському та Тернопільському

управліннях високі темпи приросту заборгованості зберігалися на всіх

звітних періодах. Всього ж обсяг простроченої заборгованості по

Полтавському управлінню збільшився на 3543 тис.грн. з 398 тис.грн. станом

на 1,01,98 до 3941тис.грн. станом на 1,03,99, а по Тернопільському

управлінню цей ріст склав 444 тис.грн. з 100 тис.грн. станом на 1,01,98 до

544тис.грн. станом на 1,03,99. Що ж стосовно їхніх кредитних портфелів

(див. табл. 2.8) , то по всім трьом управлінням спостерігалося збільшення

питомої ваги прострочених кредитів у структурі кредитного портфелі. Так у

Полтавському управлінні питома вага простроченої заборгованості за звітний

період збільшилася на 53,66% з 3,32% станом на 1,01,98 до 56,98% станом на

1,03,99, по Рівненському збільшення склало 37,22% з 7,26% станом на 1,01,98

до 44,48% станом на 1,03,99, по Тернопільському управлінню - 19,52%, з

2,38% до 21,90% відповідно.

По іншим управліннях теж спостерігався приріст простроченої

заборгованості, але вже в менших темпах. Аналізуючи динаміку заборгованості

по прострочених та сумнівних кредитах наданих фізичним особам в розрізі

управлінь (див. табл. 2.6) відразу увагу привертає ситуація яка склалася в

ГОУ, на кінець звітного періоду ГОУ не мало простроченої заборгованості, на

початок періоду (1,01,98) - 1 тис.грн., а питома вага простроченої

заборгованості по кредитам наданим фізичним особам в ГОУ на 1,01,98

складала 0,19%, а на станом на 1,03,99 0%. По іншим управлінням ситуація

дещо відрізнялася, так по Кримському республіканському управлінню

прострочена заборгованість за кредитами наданими фізичним особам зменшилася

на 46,2%, але й обсяг загальної заборгованості за звітний період зменшився

на 45%, тому питома простроченої заборгованості за кредитами по фізичним

особам зменшилася тільки на 0,61% з 27,88% станом на 1,01,98 до 27,27%

станом на 1,03,99 (див. табл. 2.9). В Івано-Франківському управлінні обсяг

простроченої заборгованості скоротився на 24,5% з 147 тис.грн. станом на

1,01,98 до 111 тис.грн. станом на 1,03,99. У Сумському управлінні обсяг

простроченої заборгованості по кредитам фізичним особам скоротився на 1,3%

з 374 тис.грн. станом на 1,01,98 до 369тис.грн. станом на 1,03,99. Якщо ж

розглянути структури їх кредитних портфелів, то можна помітити, що в Івано-

Франківському управлінні питома вага простроченої заборгованості за

кредитами виданими фізичним особам по відношенню до загальної

заборгованості за кредитами фізичним особам збільшилася на 0,65% з 7,26%

станом на 1,01,98 до 7,91% станом на 1,03,99, а по Сумському управлінні

питома вага по аналогічному показнику збільшилася 11,34% з 12,15% станом на

1,01,98 до 23,49% станом на 1.03.99. По іншим управлінням ситуація дещо

відрізняється від ситуації управлінь перелічених вище, так найбільші темпи

приросту спостерігалися у Черкаському управлінні - 367,7% за звітний період

з 127 тис.грн. станом на 1,01,98 до 594 тис.грн. станом на 1,03,99, до речі

в останньому місяці вона зменшилася на 3,4%, хоч питома вага простроченої

заборгованості по кредитам наданим фізичним особам за останній місяць

(лютий) зросла на 0,24% (див. табл. 2.9). Ще більші темпи приросту

спостерігалися в Чернівецькому управлінні - 417,1% за звітний період з 117

тис.грн. станом на 1,01,98 до 605 тис.грн. станом на 1,03,99. Але в

останній час темпи її приросту зменшувалися і в січні та лютому становили

відповідно 4,8% та 2,5%. Що стосовно питомої ваги прострочених кредитів,

наданих фізичним особам, то в Черкаському управлінні вона зросла на 14,11%

з 1,93% станом на 1,01,98 до 16,04% станом на 1,03,99, а по Чернівецькому

управлінню - на 36,4% з 6,21% до 42,61% відповідно. Високі темпи приросту

також спостерігалися по Кіровоградському управлінню - 209,1% за звітний

період з 154 тис.грн. станом на 1,01,98 до 476 тис.грн. станом на 1,03,99,

а питома вага прострочених кредитів збільшилася на 11,97% з 4% до 15,97 за

звітний період. По Львівському управлінню темпи приросту становили -141,9%

з 155тис.грн. до 375 тис.грн. відповідно, зростання питомої ваги - 12,73% з

4,42% до 17,15% відповідно. Високими темпи приросту були також у

Чернігівському та Ровенському управліннях - 132,7% та 188,7% відповідно. По

Чернігівському управлінню сума простроченої заборгованості зросла з 49

тис.грн. до 114 тис.грн., тоді як питома вага цієї заборгованості зросла на

9,13% за звітний період з 0,46% станом на 1,01,98 до 10,09% станом на

1,03,99. По Рівненському ж управлінню сума простроченої заборгованості

зросла з 115 тис.грн. станом на 1,01,98 до 332 тис.грн. станом на 1,03,99,

тоді як питома вага простроченої заборгованості по кредитам наданим

фізичним особам по відношенню до загальної заборгованості по кредитах

наданих фізичним особам, зросла на 14,85% з 3,86% станом на 1,01,98 до

16,71% станом на 1,03,99. Але самі високі темпи приросту спостерігалися по

Тернопільському управлінню - 616,1% з 31 тис.грн. станом на 1,01,98 до

222тис.грн. станом на 1,03,99 і причому високі темпи приросту

спостерігаються на протязі всіх періодів, а саме в перших чотирьох

кварталах - 109,7%, 26,2%, 58,5% та 16,2% відповідно, а в січні та лютому

відповідно 13,9% та 29,1%. Це при тій умові, що загальна заборгованість по

кредитах наданих фізичним особам по Тернопільському управлінню за звітний

період зменшилася на 32,5%. Питома вага ж простроченої заборгованості

зросла на 13,16% з 1,37% станом на 1,01,98 до 14,53% станом на 1,03,99.

Щоб проаналізувати стан простроченої заборгованості по несплачених

процентах за користування кредитами звернемося до таблиці 2.10 (динаміка

заборгованості по несплачених процентах за користування кредитами банку).

Відразу ж можна помітити, що ситуація по банку в цілому не з кращих. Так за

звітний період обсяг заборгованості по несплачених процентах за

користування кредитами в цілому по банку зріс на 273,27% з 41122 тис.грн.

станом на 1,01,98 до 153497тис.грн станом на 1,03,99. Такий ріст був

спричинений двома факторами, по-перше ростом заборгованості по несплачених

процентах за користування короткостроковими кредитами на 260,1% за звітний

період з 37837тис.грн. станом на 1,01,98 до 136251 тис.грн. станом на

1,03,99, та по-друге ростом заборгованості по несплачених процентах за

користування міжбанківськими кредитами на 852,37% з 1753тис.грн. до

16695тис.грн.відповідно на початок і кінець досліджуваного періоду. Хоча

якщо проаналізувати по банку в цілому більш детально, то можна помітити, що

в січні та лютому темпи приросту були вже незначними 4,96% та 3,25%. Якщо

розглянути стан заборгованості по несплачених процентах в розрізі

довгострокових та валютних кредитів, то можна помітити більш позитивні

тенденції. Так за звітний період вище вказана заборгованість по

довгостроковим кредитам зменшилася на 67,39% з 1337тис.грн. станом на

1,01,98 до 436 тис.грн станом на 1,03,99. А по валютним кредитам вказана

заборгованість зменшилася за аналізуємий період на 41,03% з 195 тис.грн.

станом на 1,01,98 до 115 тис.грн. станом на 1,03,99. Якщо ж аналізувати

ситуацію по заборгованості з несплачених процентів за користування

кредитами наданими фізичним особам в користування то в цілому ситуація

позитивна за звітний період тобто обсяг заборгованості зменшився на 69,88%

з 3367 тис.грн станом на 1,01,98 до 1014 тис.грн станом на 1,03,99. В

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.