бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьІдеологічний контроль та агітація в тоталітарних суспільствах

Ідеологічний контроль та агітація в тоталітарних суспільствах

34

Зміст

Вступ

1. Поняття тоталітарного суспільства

2. Маніпуляція суспільством

3. Форми ідеологічного контролю, агітації та піар процеси

3.1 Фашистська Німеччина. Гітлер

3.2 Режим Сталіна в СРСР

3.3 Режим Мусоліні в Італії

4. Спроби введення ідеологічного контролю сьогодні в Україні

Висновок

Використана література

Вступ

Ситуація що відбувається в сучасній Україні дає немало питань для роздумів інтелектуалів, вимушених спостерігати за долею Батьківщини. Дійсно, Україна є країною з яскравим прикладом перенесених наслідків від перетворень, що відбувалися.

Лише у минулому, XX столітті, на долю нашої країни лягли безліч різних випробувань. Які вона, звичайно ж, витримала (а якщо країна зберегла свою мову і територіальну приналежність, то вже можна говорити що так). Але і при цьому слід зауважити, що будь-які випробування загартовують характер як окремого індивіда зокрема, так і всієї країни в цілому. Які, втім, і є матеріалом для багаточисельних досліджень. Що цілком зрозуміло і виправдано. Адже навіть за минулі сто років (з моменту першої революції і до сьогоднішніх днів) по числу подій, що сталися, і пов'язаних з ними змін, пов'язаних з дією на підсвідомість шляхом зміни ідеологічної складової, наша країна сповна упевнено вибивається в лідери.

Саме зараз ми найбільше відчуваємо напідсвідомо тиск, ті події що відбуваються в Україні нам не зрозумілі,нам не комфортно жити в країні. Адже не секрет, що останнім часом посилився інформаційний тиск на Україну з боку основних центрів геополітичного впливу. Європейський Союз через ЗМІ переконує, що Україна ще не готова до повноцінної євроінтеграції.

США настирливо накидають думку про власну ексклюзивність у вирішенні складних міжнародних проблем, які стосуються Української держави. Росія вже давно веде з Україною інформаційну війну на знищення.

Днями міністр закордонних справ України та відомий медіамагнат Петро Порошенко змушений був визнати, що "у світовому інформаційному просторі спостерігається значна кількість упереджених і негативних щодо України повідомлень і коментарів, що зачіпають найрізноманітніші аспекти політичного, економічного, соціально-гуманітарного життя українського суспільства".

Чому? Коріння цієї проблеми починаються ще з радянських часів,з встановлення ідеологічного контролю в СРСР.Як це впливало на суспільство я і буду розглядати.Але не тільки на прикладі тоталітарного режиму в СРСР , а і режиму Гітлера в Німеччині і режиму Мусоліні в Італії.

Метою даної курсової роботи є дослідження контролю та агітації на прикладах тоталітарних режимів в СРСР ,Німеччині та Італії.

Предметом дослідження є ідеологічний вплив на суспільство.

Об'єктом є аналіз PR в тоталітарних країнах.

1. Поняття тоталітарного суспільства

Взагалі тоталітаризм (від латів. totalis -- весь, цілий, повний; лат. totalitas -- цілісність, повнота) -- політична система, яка прагне до повного (тотального) контролю держави над всіма сторонами життя суспільства.

Під тоталітарною моделлю розуміється теорія про те, що фашизм (зокрема, нацизм), сталінізм і, можливо, ряд інших систем були різновидами однієї системи -- тоталітаризму. [ 12]

Історично поняття «Тоталітарна держава» (італ. stato totalitario) (італ. stato totalitario) з'явилося на початку 1920-х для характеристики режиму Муссоліні. Тоталітарній державі були властиві не обмежені законом повноваження влади, ліквідація конституційних прав і свобод, репресії відносно інакодумців, мілітаризація суспільного життя. Правознавці італійського фашизму і німецького нацизму використовували термін в позитивному ключі, а їх критики -- в негативному. [ 17]

Історична природа тоталітарних суспільств зрозуміла - вони стали відповіддю на загальну кризу індустріальної цивілізації, що зіткнулася з обмеженістю класичної ліберальної концепції, з негативними наслідками соціальних принципів необмеженого індивідуалізму, з проблемою відчуження людини, проблемою "великої самоти". Тоталітаризм виникав в країнах, де ця криза була обтяжена наслідками прискореної і штучної, такої, що форсується "зверху" модернізації, стрімкою ломкою традиційних суспільних інститутів.

Фашизм намагався вирішувати соціально-психологічні проблеми, що виникають в цих умовах, за рахунок посилення горизонтальних зв'язків в суспільстві (соціальна структура, заснована на корпоративних, професійно-галузевих групах) і консолідуючій ролі держави.

Нацистський і комуністичний режими не ліквідовували відчуження людини, а замінювали його відчуженням добровільним, закликали до священної жертви на ім'я великої мети. Та і інша дорога були прирічені.

Тоталітарне суспільство -- суспільство, всі аспекти життя якого знаходяться під контролем держави або правлячої партії. При тоталітаризмі все населення держави мобілізується для підтримки держави і його ідеології, при цьому обмежується або забороняється діяльність організацій, чия діяльність не підтримується владою, наприклад -- профспілки, церква і опозиційні партії. В тоталітарному суспільстві панує „культ особи” , людини шо пропагує та маніпулює масами.

Треба зазначити що особливістю тоталітарної пропаганди є її схильність до чорного піару. Зрозуміло, що і демократичні пропагандистські машини люблять повідати про противника щось безстороннє, але основний упор вони роблять все ж на превознесенії власної сторони. [1 ]

Гітлер і Сталін були політиками тоталітарного толку, що знаходилися в стані конфронтації або навіть війни. Тому один на одного вони «зливали» потоки компромату. [22 ]

Пропаганда не була винаходом націонал-соціалістів. Вона є феноменом XX століття. У минулому столітті вона стала одним з вирішальних чинників розвитку держави і суспільства, нестримно еволюціонуючи услід за змінами, що відбуваються в суспільній свідомості, аж до появи в кінці століття нового типа дії - піару. Могутність пропаганди була пов'язана з тим, що XX столітті саме доступ до інформації, методи подачі матеріалу, тематика і стиль статей і передач стали визначати уявлення кожної людини і, частково, його місце в суспільстві. Особливо повно це виявляється в тоталітарній державі, де немає різноманітності інформації, відсутня альтернатива її офіційним джерелам. Націонал-соціалісти відразу після завоювання влади монополізували право на інформацію і видавали її німецькому суспільству в тих дозах і в таких ракурсах, в яких вважали потрібними. Монополія на інформацію надає тоталітарній пропаганді можливість концентрованого впровадження ідей і образів, а також робить її динамічною, здатною пристосовуватися до змінних умов і різко міняти свої установки.

Можна говорити, що нацистська Німеччина стояла набагато ближче до інших західних країн, чим до СРСР, і нацистська диктатура є, в деякому розумінні, доведенням до абсурду моделі російською, такою, що має мало загального із західними політичними системами.

В сучасному світі порівняння якого-небудь політичного режиму з гітлерівською Німеччиною однозначно означає оголошення цього режиму абсолютним злом, тому, говорять противники використання терміну «тоталітаризм», цей термін виконує не наукову, а пропагандистську функцію, і використовується виключно для того, щоб оголосити СРСР «імперією зла», подібній нацистській Німеччині. Можна сказати, що якщо термін «тоталітаризм» і має право на існування, то лише для того, щоб щоб охарактеризувати західноєвропейські режими початку XX століття: в першу чергу Німеччину, Італію і Іспанію. [ 12]

Так виходить, що соціальне середовище в тоталітарному суспільстві надає фактично очолююче положення як на формування несвідомого психіки індивіда, так і, власне, як наслідок подібного формування -- на маніпуляції психікою.Маніпуляції свідомістю індивіда і мас. Розглядаючи питання впливу соціального середовища на формування несвідомого і подальші маніпуляції, ми повинні говорити про те, що соціальне середовище в інших положеннях як нічого інше надає вплив деколи взагалі на весь характер поведінки індивіда, формуючи ті патерни поведінка, яка в подальшому впливатиме як на життя самого індивіда, так і на його взаємозв'язок з мікросоциумомом. [15 ]

Тоталітарна ідеологія пройнята патерналістським духом, протекційним відношенням вождів, що осягнули соціальну істину, до недостатньо освіченим масам. [ 12]

Ідеологія як як єдине вірне учення носить обов'язковий для всіх характер. Тоталітарне суспільство створює потужну систему ідеологічної обробки населення, маніпулювання масовою свідомістю. При цьому політична пропаганда значною мірою ритуалізується, набуває деяких меж релігійного культу. [11 ]

За вождем нації йшли мільйони. Не лише щиро, але і навіть фанатично відданих. Взагалі ж цікаво, що тоталітарному суспільстві механізми дії на підсвідомість мас з метою управління масами не лише вельми відлагоджена, але і в якійсь мірі значно ефективніше за інші методики управління (навіть пов'язаних з так званими високими технологіями). [14]

Причому управління в даному випадку будується вельми просто: Йде інсценування страху. (Страх один з тих, що найпотужніших блокують нервової системи; при страху отримувана інформація досить легкий відкладається в підсвідомість, а значить виходить на перший план суггестія -- як програмування мас, з метою виконання установок правлячої еліти). Відбувається управління за допомогою страху. Страх в даному випадку може бути вельми різний і всеосяжний.

Це і т.з. глобальний страх, страх в результаті зовнішньої загрози нібито з боку яких-небудь держав. Це і страх кожного індивіда за своє життя (вірогідність можливого арешту, розстрілу і інш.)

Управління масами за допомогою страху дійсно по-своєму цікаво і дуже ефективно.

Будь-яка пропаганда, формуючи громадську думку, цілісну картину світу, вимушена чітко визначати цей світ, розділяючи його за вічним принципом людського суспільства: на своїх і чужих. Образ «ворога», «чужого», «небезпечного», «противника» переслідує людство з самого початку його життєвої дороги. Будь-яка ідеологія і пропаганда завжди прямо називали свого ворога, проти якого необхідно безкомпромісно боротися. Одночасно з «образом ворога» важливою складеною частина пропагандистської дії є і його антипод, що не завжди помічається дослідниками, - «образ друга».

При настанні страху у індивіда блокується центральна нервова система. Все інші проблеми, неначе і що існують до сьогодення відходять на другий план, а то і зовсім зникають. Які-небудь бажання (голод, спрага ) теж зникають. Свідомість людини зайнята виключно пошуком способів захисту від страху. І тому коли з'являється якась сила, здатна захистити, -- суспільство схильно до страху з легкістю готове прийняти будь-які умови в обмін на захист. Йде яка-небудь зовнішня загроза. Батько (вождь, канцлер, генеральний секретар, президент.) виступає захисником інтересів працюючих. І немов би в обмін на це -- народ, забувши про яку-небудь індивідуальність -- кидається до захисника його інтересів щиро довіряючи своє життя; і тим самим -- позбавляючись від власних страхів і страждань. У окремої людини (і в цілому в суспільстві) занепокоєння минає, які-небудь невротичні і депресивні стани. Настає стан внутрішнього заспокоєння, етичній задоволеності. Що вельми прихильно позначається на його (їх) сприйняття влади. А влада -- в подальшому досить вільний реалізує за допомогою подібних індивідів об'єднаних в маси -- які-небудь свої цілі, вирішуючи завдання, і втілюючи в життя власні рішення, що складаються інший раз з відіграшу внутрішньоособових проблем того або іншого керівника.

Відомо, що влада розділяється на ряд положень, витікаючих, перш за все, із специфіки структури психіки того або іншого управлінця, керівника.

Звернемо увагу, що сама по собі влада над іншими людьми вельми зачаровує володаря подібної влади.

Саме тому по всі часи люди робили і робитимуть все, щоб досягти влади - будь-якої форми і міри влади. І тоді і зараз найбільш головним досягненням в управлінні масами була ідеологія, що базується на механізмах управління (маніпулювання) масами. Причому, після зміни правлячих (і концептуальної зміни курсу), спрямованість ідеологічній складовій помінялася, а ідеї, принципи і методи в цілому залишилися схожі. Хіба що дещо змінилася форма маніпулятивної дії, пов'язана із зростанням комунікаційних технологій.[ 17]

Адже влада і насправді зачаровує. І допомагає позбавлятися від комплексів і проблем, що таїлися в підсвідомості. А за допомогою страху, що проектується на тих, що оточують, -- можливо вирішити практично будь-які проблеми. Ось чому той, хто став керівником (незалежно від масштабу), хто дістав можливість впливати на яку-небудь групу (масу) індивідів -- вже ні за що добровільно не піде зі свого посту, позбувшись можливості управління за допомогою підпорядкування. А якщо його і перекладуть з однієї роботи -- він обов'язково (і в що б те не стало) повинен знайти іншу. [16 ]

2. Маніпуляція суспільством

Становлення «масового суспільства» почалося в XIX ст з розвитком індустріалізації. Панування техніки, що охопило всі сфери суспільного життя, привело до виникнення маси що постійно існує. А в такій масі будь-яка людина остаточно втрачає свою здібність до раціонального мислення, діє неусвідомлено. [ 19]

В той же час легка сприйнятливість маси до різного роду навіюванням має свої негативні межі. Вона може бути використана в поганих цілях: для пробудження «небезпек», що «таяться в масовій душі».

Слово «маніпулювання», або «маніпуляція» веде своє походження від латинського слова manipulare, в своєму первинному вмісті означає в абсолютно позитивному сенсі «управляти», «управляти із знанням справи», «надавати допомогу» і тому подібне. У сучасній літературі під маніпуляцією, або маніпулюванням, розуміється мистецтво управляти поведінкою за допомогою цілеспрямованої дії на суспільну психологію, на свідомість і інстинкти людини. Так, німецький соціолог Г. Франке під маніпуляцією розуміє «свого роду психічну дію, яка виробляється таємно...». [ 13]

Кажучи про маніпулювання, ми повинні мати на увазі, що подібна програма «кодування» співгромадян країни такими ж співгромадянами (що хіба що знаходяться в помітній меншості) практично цілком і повністю підпадає під ментальну юрисдикцію ідеології. Причому не секрет, що ідеологічна обробка має бути поставлена на широку ногу в будь-якій країні світу. Причому, залежно від цивілізованості країни -- використовуються і свої методи ідеологічної обробки.

Термін «ідеологія» походить від старогрецьких слів idea -- ідея, образ і logos -- учення, і буквально означає «вчення про ідеї». У більш розширеному контексті розуміння питання -- ідеологія це система політичних, правових, етичних, релігійних і філософських поглядів і ідей, в якій усвідомлюються і оцінюються відношення до дійсності людей, класів, груп, партій, складова їх світогляд, і що розробляється теоретиками, ідеологами. [ 5]

Ось витримка з Великої радянської енциклопедії: «Ідеологія (від ідея логия), система поглядів і ідей, в яких усвідомлюються і оцінюються стосунки людей до дійсності і один до одного, соціальні проблеми і конфлікти, а також містяться цілі (програми) соціальної діяльності, направленої на закріплення або зміну (розвиток) даних суспільних стосунків. У класовому суспільстві і завжди носить класовий характер, відображаючи положення даного класу, класові інтереси.

Ідеологія не просто формує і організовує свідомість людей, вона створює і нав'язує людям певні стереотипи (алгоритми) свідомості, поведінку, що виявляється в стереотипах. Завдання ідеології -- привчити якусь безліч людей схожим чином думати про якісь явища реальності і (здійснювати якісь вчинки під впливом такого розуміння схожим чином.

Слід звернути увагу, що завдання ідеології фактично лежить в прихованій дії на свідомість мас, маніпуляції масами. Тобто якимись дивними образами масам висувається послідовний ланцюжок моно-ідей, дотримання яким -- відбувається навіювання, що якщо вони слідуватимуть їм -- приводить до поліпшення життя «послідовників». [14 ]

При цьому у жодному випадку маси не повинні розгадувати примарну ілюзорність нав'язуваної ним ідеології. Вони взагалі не повинні підозрювати, що відносно їх відбувається якесь маніпулювання, прихована, таємна дія. І виконувати цілі і завдання, що нав'язуються маніпуляторами, -- з власним бажанням. Причому перед цим подібне бажання обов'язково має бути «введене» в підсвідомість мас будь-якими способами. Ідеологія -- це перш за все віра. Віра в нав'язуваний образ, віра в непорушність ідей і побудови чого-небудь, віра у все, що буде необхідне для підтримки правлячого класу. Адже так чи інакше, найбільше вживання ідеологія знаходить в побудові політичної системи суспільства. [ 17]

У наш час індивід для мешкання в суспільстві вимушений підстроюватися під існуючі норми поведінки і закони, що задаються суспільством. Дотримання цих законів продиктоване умовою існування індивіда в суспільстві, і з правилами поведінки він простою зобов'язаний вважатися, якщо не хоче цим суспільством побут знехтуваним.

Щоб правильно пристосуватися до навколишньої дійсності, людина повинна з'ясувати багаточисельні і складні суспільні зв'язки. Але будь-яке подібне з'ясування, на думку ідеологів, є вже маніпуляція, оскільки воно обумовлене довільним вибором серед наявних даних, службовців утворенню думки.

По чиннику навіюваності можна рахувати практично всіх індивідів суспільства не лише схильними до маніпулювання, але і фактично вже самим знаходженням в товаристві тих, що підтримують теорію маніпуляції мас, перш за все тому, що само по собі мешкання в суспільство, в соціумі, є дотримання норм і законів, вироблених цим суспільством. А окрім якихось обов'язковим норм і законів, увязнених у відповідні зведення правив існують і т.з. негласні правила поведінки в суспільстві. І ось згідно з дотриманням ним -- той або інший індивід вже як би вимушено повинен грати відповідну роль, необхідну, відмітимо, для елементарного виживання. [19 ]

3. Форми ідеологічного контролю, агітації та піар процеси

3.1 Фашистська Німеччина.Гітлер

Чому зразки нацистського агітпропу як історичне джерело не загубили свою цінність і через шість десятиліть після того, як коричнева чума зникла з тіла планети? Ну, говорили собі підлеглі Геббельса гидоти про СРСР, ну і що з того?

По- перше дослідники називали гітлерівську пропагандистську кампанію «війною, яку виграв Гітлер». Дійсно, приголомшує завзятість, з якою німці билися до самого 1945 років проти половини світу. Але при цьому пропаганда, направлена проти ворожих країн, особливим успіхом не користувалася. Геббельсу було доступне звернутися лише до німців, причому командним тоном. Окрики анітрохи не були награними, але при зверненні до чужаків жодної дії не мали». [ 10]

Німецький доктор Штерн-Рубарт, в своїй книзі «Пропаганда, як політичний інструмент», робить наступний вивід: «...в Німеччині склалося переконання, що поразка її має бути пояснена не військовою перевагою ворога, а перемогою слів і думок».

Страницы: 1, 2, 3


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.