бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьКурсовая работа: Вагон пасажирський жорсткий

Курсовая работа: Вагон пасажирський жорсткий

Міністерство транспорту та зв’язку України

Державний економіко-технологічний університет транспорту

Кафедра «Вагони»

ВАГОН ПАСАЖИРСЬКИЙ ЖОРСТКИЙ

Курсова робота з дисципліни “Енергохолодильні системи вагонів

та їх технічне обслуговування ”

Пояснювальна записка

ЕХСП − 03613.00.00.00.ПЗ

Керівник:

В.М. Іщенко

2009р

Розробив: студент

В.В. Войтенко

Група 4 − В

2009р

2009


ЗМІСТ

Вступ

1 Визначення площі теплопередаючих поверхонь огородження кузова вагону

2 Розрахунок зведеного коефіцієнта теплопередачі огородження кузова вагону

3 Теплотехнічний розрахунок вагону та визначення холодопродуктивності холодильної машини

4 Опис прийнятої схеми холодильної машини та системи охолодження

5 Побудова в I−d діаграмі процесів обробки повітря в системі охолодження

6 Побудова в lg p−i діаграмі циклу холодильної машини та його розрахунок

7 Визначення об’ємних коефіцієнтів поршневого компресора

8 Розрахунок основних параметрів поршневого компресора (діаметра циліндра та ходу поршня)

9 Визначення енергетичних коефіцієнтів та потужності, що споживається компресором

10 Розрахунок трубопроводів

11 Індивідуальне завдання (розрахунок і конструювання конденсатора)

12 Основні вимоги охорони праці та техніки безпеки при експлуатації холодильної установки

Висновок

Список використаної літератури


ВСТУП

Санітарно − гігієнічні вимоги передбачають створення у вагоні комфортних умов для пасажира, оберігаючих його від дії недостатку кисню, надмірної жари або холоду.

Одна з умов комфорту — це поєднання в найсприятливіших межах температури, вологост швидкості переміщення повітря в зоні знаходження людини. Забезпечення цих умов у вагоні ускладнюється низькою теплостійкістю кузова, малим об'ємом приміщення, що приходиться на одного пасажира, а також швидкою зміною кліматичних зон і погодних умов протягом доби. Донести повітря у вагоні до потрібної кондиції допомагає установка кондиціонування повітря, що складається з систем опалювання, охолоджування і вентиляції.

Під терміном «кондиціонування повітря» розуміється така його обробка, в результат якої повітря насищається киснем, міняє свою вологість, нагрівається або охолоджується до температури, найсприятливішої для людини.

Основою установки кондиціонування повітря є холодильна машина. Сучасний рівень техніки отримання штучного холоду дозволяє робити такі пристрої практично повністю автоматизованими, компактними і надійними. Це зводить до мінімуму об'єм робіт при технічному огляді і ремонті пасажирського вагону, максимально збільшивши при цьому час роботи устаткування між плановими видами технічного обслуговування.

Додатковий комфорт для пасажирів створює охолоджувач питної води, а також наявність у вагонах − ресторанах шаф − холодильників.

В даній курсовій роботі розрахована парова компресійна, одноступеневого стиснення холодильна машина з одноступеневим стисненням, яка працює на холодоагент R134а.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ ТЕПЛОПЕРЕДАВАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ ОГОРОЖІ КУЗОВА ВАГОНА

Площа теплопередавальних поверхонь огорожі кузова вагона визначається згідно з геометричними розмірами та плануванням вагона.

Рисунок 1.1 − Поперечний переріз вагона

Кут , що обмежу дугу даху, визначається конструктивними параметрами за формулою:

,        (1.1)

де зовнішня ширина вагона, м;

 − радіус даху у середній частині, м;

 − радіус даху у бічних стін, м.

.

Площа теплопередавальних поверхонь підлоги пасажирського вагона визначається, не враховуючи площу підлоги тамбурів (дивись рисунок 1.2).


,    (1.2)

де довжина кузова вагона, не враховуючи довжину тамбурів,  м.

 м2,

Рисунок 1.2 − Планування пасажирського вагона

Площа теплопередавальних поверхонь бічних стін пасажирського вагона знаходиться за формулою:

, (1.3)

де − площа теплопередавальних поверхонь кожної бічної стінки вагона без врахування площ вікон, м.

Площа теплопередавальної поверхні бічної стінки вагона без врахування площі вікон знаходиться за формулою:

; (1.4)

, (1.5)


де − сумарна площа вікон бічної стінки вагона, м2.

Сумарна площа вікон бічної стіни вагона знаходиться за формулою:

, (1.6)

де  − ширина вікна, м;

висота вікна, м;

кількість однакових вікон бічної стіни вагона.

 м2,

 м2,

 м2,

 м2,

 м2.

Площа теплопередавальних поверхонь даху знаходиться за формулою:

 (1.7)

 м2.

Площа теплопередавальних поверхонь торцевих стін знаходиться за формулою:

 (1.8)

 м2.

Сумарна площа теплопередавальних поверхонь огорожі кузова вагона:

 (1.9)

 м2.

2. РОЗРАХУНОК ЗВЕДЕНОГО КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ОГОРОДЖЕНЯ КУЗОВА ВАГОНА

Основним показником теплотехнічної якості кузова вагона є коефіцієнт теплопередачі.

Коефіцієнт теплопередачі багатошарової плоскої стінки, Вт/м2∙К:

,         (2.1)

де коефіцієнт тепловіддачі від зовнішнього повітря до зовнішньої поверхні стінки, Вт/м2∙К; − товщина го шару стінки, м;

− коефіцієнт теплопровідності іго шару стінки, Вт/м2∙К;

− коефіцієнт теплопровідності від внутрішньої поверхні стінки до повітря в середин приміщення вагона, Вт/м2∙К;

Коефіцієнт тепловіддачі від зовнішнього повітря до зовнішньої поверхні сішки вагона знаходиться за формулою, Вт/м2∙К:

,      (2.2)


де − швидкість поїзда, м/с;

− довжина кузова вагона, м.

, Вт/м2∙К

Коефіцієнт тепловіддачі від внутрішньої поверхні стінки до повітря в середині приміщення вагона в курсовій роботі приймаємо  Вт/м2∙К.

Розрахунок теплопровідності

Рисунок 2.1 − Переріз підлоги

Таблиця 2.1 − Матеріали шару підлоги і його характеристика

позиції Матеріал

Товщина

Коефіцієнт теплопровідності , Вт/м2∙К

1 лінолеум 0,003 0,19
2 деревоволокниста плита 0,0195 0,055
3 пінополістирол 0,075 0,04
4 сталевий лист 0,005 58,0

 Вт/м2∙К.

Рисунок 2.2− Переріз бічної стіни


Таблиця 2.2 − Матеріали шару бокової стіни і його характеристика

позиції Матеріал

Товщина

Коефіцієнт теплопровідності , Вт/м2∙К

1 сталевий лист 0,002 58,0
2 мастика 0,0011 0,23
3 пінополістирол 0,075 0,035
4 фанера 0,009 0,35
5 склопластик 0,0048 0,4

 Вт/м2∙К

Рисунок 2.3 − Переріз даху

Таблиця 2.3 − Матеріали шару бокової стіни і його характеристика

позиції Матеріал

Товщина

Коефіцієнт теплопровідності , Вт/м2∙К

1 сталевий лист 0,0015 58,0
2 мастика 0,0011 0,23
3 пінополістирол 0,075 0,035
4 фанера 0,009 0,35

 Вт/м2∙К

Рисунок 2.4 − Переріз торцевих стін


Таблиця 2.4 − Матеріали шару торцевих стін і його характеристика

позиції Матеріал

Товщина

Коефіцієнт теплопровідності , Вт/м2∙К

1 склопластик 0,0017 0,4
2 фанера 0,009 0,35
3 пінополістирол 0,075 0,035

 Вт/м2∙К

Рисунок 2.5− Переріз вікна

Таблиця 2.5 − Матеріали вікна і його характеристика

позиції Матеріал

Товщина

Коефіцієнт теплопровідності , Вт/м2∙К

1 скло 0,005 0,76
2 повітря 0,025 0,023

 Вт/м2∙К

Розрахунок зведеного коефіцієнта теплопровідності:

Зведений коефіцієнт теплопередачі огорожі кузова вагона, Вт/м2∙К:

, (2.3)

де  − коефіцієнт теплопередачі іго елемента огорожі кузова вагона, Вт/м2∙К

 − площа го елемента огородження кузова вагона, м.

 Вт/м2∙К.

Підлога, стіни, дах вагона мають містки, які утворені балками, стійками, тому розрахунковий зведений коефіцієнт теплопередачі огорожі кузова вагона складає, Вт/м2∙К:

;   (2.4)

 Вт/м2∙К

Згідно з ГОСТ  не повинне перевищувати 1,105 Вт/м2∙К для пасажирських вагонів.

3. ТЕПЛОТЕХНІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ВАГОНА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ХОЛОДОПРОДУКТИВНОСТІ ХОЛОДИЛЬНОЇ МАШИНИ

Теплотехнічний розрахунок вагона дозволяє визначити кількість тепла, яке надходить до приміщення вагона у літній період.

Теплонадходження крізь огорожу кузова вагона, Вт:

, (3.1)

де  − температура зовнішнього повітря, 0C; 0C

− температура в середині вагона, 0C;  0C

 Вт


Інтенсивність прямої сонячної радіації на площадку перпендикулярну сонячним променям, кД.ж/м2 год:

,                                   (3.2)

де  − коефіцієнт прозорост атмосфери, ;

 − кут стояння сонця.

(3.3)

де  − кут нахилу сонця, 200;

 − ширина місцевості, 500;

 − часовий куг, 300.

.

 кДж/м2∙год

Інтенсивність прямої радіації на вертикальну стінку, кДж/м2∙год:

,  (3.4)

де − азимут сонця, град.

,    (3.5)

 − кут між меридіаном та напрямком руху поїзда,  = 900.

 кДж/м2 ∙год.

Інтенсивність прямо радіації на дах:

, (3.6)

 кДж/м2 ∙год.

Інтенсивність розсіяно радіації на дах:

,               (3.7)

 кДж/м2 ∙год.

Інтенсивність розсіяно радіації на вертикальну стіну:

,         (3.8)

 кДж/м2 ∙год.

Сумарна нтенсивність радіації:

,      (3.9)

.        (3.10)

 кДж/м2 ∙год.

 кДж/м2 ∙год.

Умовне еквівалентне підвищення температури зовнішнього повітря за рахунок сонячно радіації:

Страницы: 1, 2, 3


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.