бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьРеферат: Динамічне гальмування асинхронного двигуна на прикладі фрезерного деревообробного верстата

Реферат: Динамічне гальмування асинхронного двигуна на прикладі фрезерного деревообробного верстата


Тема: Динамічне гальмування асинхронного двигуна на прикладі фрезерного деревообробного верстата


Зміст

Вступ

Розділ I. Електрообладнання верстата ФВ та ФСШ

Розділ IІ. Електрична схема верстата ФВ та ФСШ при 380 В

Розділ IІІ. Будова принцип дії апаратури управління

Розділ IV. Загальн відомості про асинхронні двигуни

Розділ V. Обслуговування електродвигунів

Розділ IV. Безпека праці

Список використаної літератури


Вступ

Технологія виробничого процесу промислових підприємств висува різні вимоги до системи керування двигунами робочих механізмів. При цьому виникає необхідність у найрізноманітніших схемах керування, що забезпечують в одному випадку, гальмування електродвигуна, в іншому — визначену послідовність включення окремих двигунів, у третьому - своєчасні перерви в їхній роботі й ін.

Велике значення мають блокування між окремими вузлами, що виключають можливість неправильних включень електродвигунів. У ряді випадків виникає необхідність включення двигунів поштовхами, що, зокрема, властиво настановному і налагоджувальному режимам.

Електричні апарати здійснюють керування потоком енергії від джерела до приймача. Вони застосовуються в системах виробництва і розподілу електрично енергії й енергопостачання у всіх областях народного господарства, у схемах автоматичного і неавтоматичного керування електричними машинами і різноманітним устаткуванням.

Поряд з електричними машинами електричні апарати є основними засобами електрифікації й автоматизації. Вартість їх нерідко виявляється порівнянної з вартістю керованих ними електричних машин і устаткування або навіть перевищує неї. Електричні апарати складають самостійну і велику область електротехніки, до якої відноситься більшість засобів автоматики.

Науково-технічний прогрес безпосередньо зв'язаний з електроозброєністю виробництва, гак як продуктивність праці пропорційна його електроозброєності. Простий ріст кількості апаратів, що випускаються, не забезпечує темпи електрифікації країни. Необхідно безперервне їхнє удосконалювання на основ розвитку загальної теорії електроапаратобудування, поглиблення представлений про фізика явищ, що протікають в електричних апаратах, і уміння застосовувати закони електротехніки при їхньому проектуванні. При зниженні матеріалоємність електричних апаратів і працевтрат на їхнє виготовлення потребує підвищення рівнів їхніх напруг і струмів, швидкодії, надійності і ресурсу.


Розділ І. Електрообладнання верстата ФВ та ФСШ

Рис. 1. Схема розташування електрообладнання

Перелік до принципової схеми вказано у таблиці 1.

Таблиця 1.

Позначення Найменування Тип 220В 380В Примітки
М

Електродвигун з лівим розташуванням коробки виводов для верстатів моделей ФС, ФСШ N-3,3/4,1 квт п = 1500/3000 об/хв

А02-41-4/2УЗ

1 1
В1 Автомат змінного струму з відсіченням 14 1н, кріплення за панеллю на струм: 12,5 А 16 А В2, ВЗ, Мікроперемикач

АК63-ЗМ

1 1
В2,В3

Мікроперемикач

МРТУ 16-526 012-65 ісп. 5

МП230-2У2

4 4
В5,В6
Д1 Вентиль кремнієвий

В-50-7

4 1
В4 Перемикач исполне¬ние по довжині валу III МРТУ 16-526 013-65

ПКП25-2-115УЗ

1 1
R1 Поле опору Резистор 1 ом 10% ГОСТ 6513-66

НС4Н-1.45

ПЭ-150

3 4
Р1

Магнітний пускач

Р2 (110-2Н.0+2НЗ) МРТУ 16-529.008-65

ПМЕ-211У4

2 2
Р2 1 1


Р4

Р4 Реле часу пневматі-чеськоє з котушкою на 110в

РВП22-Э122-00У4

1 1
КнС Кнопка управління ісп. 2 кр. ТУ 16-526.007-71

КЕ 04 1У2

1 1
КнП Кнопка управління ісп. 2 чер. ТУ 16-526.007-71

КЕ 03 1У2

1 1
Л1 Світильник верстатний

НКС01Х

Х100/П0О-01

1 1
В5
Пр1

Запобіжник різьбовий з плавкою вставкою ПВД-4

МРТУ 16-522.011-67

2 2
Пр2
Р5

Реле теплове струмове Р6 двополюсне з нагревательним елемєї струм:

8А 12,5А

ТРН-25

ТРН-25

2 2
Р6
Тр1 Трансформатор однофазний ісп. 220 або 380 (5-22-110) 24 ТУ 16-517.259-72

ТБСЗ-0.16УЗ

1 1
Тр2

ТБСЗ-0.4УЗ

2
Л2 Сигнальна арматура

AC0

1 1
Л2 Лампа ГОСТ2204-69

МН6,3-0,22

1 1
Л1 Лампа ТУ 16-535

М024Х40

1 1

Розділ IІ. Електрична схема верстата ФВ та ФСШ при 380 В


Рис. 2. Схема електрична принципова верстата ФВ та ФСШ при 380 В

Пуск електродвигуна відбувається кнопкою КнП пуск яка замикає коло котушки контактора Р1 та Р4 реле часу. Зупинка двигуна здійснюється кнопкою КнС Стоп. При цьому реле часу через деякий час здійснює включення пускача Р2 який здійсню динамічне гальмування електродвигуна М за допомогою кремнієвого вентиля Д1 та поля опору R1.

За допомогою перемикача В4 здійснюємо переключення обертів електродвигуна М з 1500 на 3000 об/хв.

Поз

позначення

Найменування апарату

R1

Резистор

B1

Автомат

B2,B3,B5,B6

Мікроперемикач

B4

Перемикач

Д1

Вентиль кремнієвий

КнС

Кнопка керування «стоп»

КнП

Кнопка керування «пуск»

Л1,В7

Світильник верстатний

М

Електродвигун

Пр1,Пр2

Запобіжник різьбовий

Р1,Р2

Пускач магнітний

Р4

Реле

Р5,Р6

Реле теплове

Тр1

Трансформатор

Л2

Арматура сигнальна

 
Захист електродвигуна здійснюється за допомогою автомата В1 та теплового реле Р5 і Р6.

Діаграма перемикача В4

Схема

обмоток

 Y Y

З’єд-

Нання

рукоятки

0

1

2

63-А4(1-2)

- Х -

63-А5(3-4)

- - Х

С4-А4(5-6)

- - Х

С4-4С2(7-8)

- - Х

В3-4С2(9-10)

- Х -

В3-2С2(11-12)

- - Х

С4-А3(13-14)

- Х -

С5-А3(15-16)

- - Х
 


В електросхемі передбачені блокувальні пристрої В2, В3, В5, В6, які здійснюють відключення верстата при відчиненні дверей електрошафи та при проведенні пусконалагоджувальних робіт.

Мережа керування електродвигуном живиться від трансформатора напруги Тр1. Захист кола керування та освітлювання верстата Л1 здійснюється запобіжниками Пр1 і Пр2. В коло керування включена сигнальна лампа Л2.

Рис. 3. Схема керування пуском і динамічним гальмуванням асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором.

Блокувальні контакти контакторів КМ1 і КМ2 не допускають вмикання контакторів обох напрямків обертання двигуна при випадковому одночасному натисканні пускових кнопок SBI і SB2.

Крім того, у реверсивних магнітних пускачах інколи передбачається механічне блокування. Це — важільна система, яка запобігає вмиканню одного контактора, якщо увімкнуто інший. Використання в схемі автоматичного вимикача QF виключа можливість роботи привода при обриві однієї фази, при однофазному короткому замиканні, як це має місце при установці запобіжників; він також не потребу заміни елементів, як у запобіжниках при згорянні плавкої вставки.

При необхідності гальмування двигуна після його вимкнення з мереж застосовують динамічне гальмування. Динамічне гальмування асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором реалізується внаслідок підмикання обмоток статора до джерела постійного струму через додатковий резистор Rn (рис. 3). Гальмування двигуна здійснюється натисканням на кнопку SB1, яка вимика контактор КМ1 і вмикає контактор КМ2. Двигун вимикається із мережі змінного струму і вмикається у мережу постійного струму. Відмикання мережі постійного струму здійснюється за допомогою реле часу КТ, яке через певний проміжок часу розриває коло контактора КМ2, а отже, й обмотки статора. Схема повертається у початкове положення.

Інтенсивність динамічного гальмування регулюється резистором Лд, з допомогою якого встановлюється необхідний струм у статорі асинхронного двигуна.

Для запобігання одночасному підключенню статора до джерел змінного постійного струму в схемі використано вузол типового блокування за допомогою блок-контактів контакторів КМ1 і КМ2 у колах котушок цих апаратів.

Розділ IІІ. Будова принцип дії апаратури управління

Двокнопкова станція (рис. 4.1,) складається з кнопки ПУСК і СТОП з нерухомими контактами 1 і рухливими 2. При натисканні на кнопку ПУСК відбувається замикання контактів, СТОП — розмикання контактів. Під впливом пружини 3 при відпусканні кнопки контактна система займає вихідний стан.

Рис. 3.1.

Схема керування трифазним асинхронним електродвигуном за допомогою контактора ( складається із двох частин - силового ланцюга (товсті лінії) ланцюга керування (тонкі лінії). У силовий ланцюг послідовно в кожну фазу включені головні контакти контактора й обмотки мотора. У ланцюг керування який підключено на лінійну напругу живильної мережі, входять  послідовно з'єднан кнопки SBS ПУСК і SBT СТОП і обмотка контактора КМ1. При натисканні кнопки ПУСК утворюється ланцюг керування: фаза А - Обмотка КМ1 — контакти кнопки SBS — контакти кнопки SBT фаза С.

Страницы: 1, 2


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.