бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьДипломная работа: Розробка заходів з підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ "Дніпропетровськгаз"

Дипломная работа: Розробка заходів з підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ "Дніпропетровськгаз"

Міністерство освіти та науки України

Національний гірничий університет

Інститут економіки

Кафедра економіки підприємства

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

дипломно роботи спеціаліста

спеціальност 7.050107 «Економіка підприємства»

на тему: «Розробка заходів з підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ «Дніпропетровськгаз»»

Виконавець:

Студентка гр. ЕГ -03-2

Дніпропетровськ

2008


Реферат

Актуальність теми дипломного дослідження полягає в необхідності аналізу причин хронічної збитковост територіально-регіональних (обласних) підприємств України по газорозподілу та газопостачанню кінцевим споживачам в умовах неефективного управління державою функціонуванням системи газотранспортної та газорозподільної монополії за регульованими тарифами.

Предмет дипломного дослідження ефективність операційної діяльності підприємства по газопостачанню споживачів Дніпропетровської області ВАТ «Дніпропетровськгаз» в умовах державного регулювання тарифів на транспортування та постачання газу споживачам.

Об’єкт дипломного дослідження – Відкрите акціонерне товариства по газопостачанню та газифікац "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ" (далі - ВАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ") - ліцензіат з розподілу природного газу та з постачання природного газу за регульованим тарифом на території Дніпропетровської області (окрім міст Дніпропетровськ та Кривий Ріг).

Мета дипломного дослідження – пошук шляхів підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ «Дніпропетровськгаз».

Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає в наданні та обґрунтуванні пропозицій по використанню іноземних джерел інвестиційного фінансування по Кіотському протоколу при впровадженні проектів по зниженню витоків метану (природного газу) в атмосферу за рахунок герметизації трубопроводів та регулюючого обладнання і арматури розподільчих газопроводів (отримання кредитних «карбон-бонусів»). Запропонований проект дозволяє знизити з 2,8% до 0,8% обсяги снуючих втрат природного газу (до 62 млн.м3 на рік для Дніпропетровсько області), що одночасно з реалізацією світової стратегії боротьби з ефектом «газового облака в атмосфері» дозволяє реалізувати стратегію мінімізац виробничих витрат в ВАТ «Дніпропетровськгаз» за рахунок зниження технологічних втрат газу.


Зміст

Вступ……………………………………………………………………...………..6

Розділ 1. Розробка стратегії операційної діяльності ВАТ «Дніпропетровськгаз» на період 2009 -2011 роки…………..............................10

1.1      Оцінка і аналіз ефективності операційної діяльност підприємства у 2005 -2007 роках……………………………………............................................10

1.2      Прогнозування фінансово-економічних результатів операційної діяльності підприємства на основі економіко-математичного моделювання.28

1.3      Формування стратегії діяльності підприємства на період 2008 -2010 роки…………………………………………………………………….................36

Розділ 2. Обґрунтування заходів з підвищення економічної ефективност операційної діяльності ВАТ «Дніпропетровськгаз»……………………...…...60

2.1 Техніко-економічне обґрунтування заходів………………………….........60

2.2 Визначення очікуваних інвестиційних та поточних витрат, пов’язаних з проектним рішенням………………………………………………….................73

2.3 Визначення комерційної ефективності запропонованих заходів із врахуванням можливих ризиків…………………………………….…..............76

Розділ 3. Обґрунтування плану впровадження заходів……….........................96

3.1 План організаційних заходів……………………………………….….........96

3.2 Виробнича програма, план реалізації продукції та послуг, план матеріально-технічного забезпечення заходів………….……………...............97

3.3 План з праці………………………………………………………….….......100

3.4 План витрат та собівартості продукції підприємства…………….….......102

3.5 Фінансовий план та план прибутку………………………..………...........105

Розділ 4. Розробка заходів з охорони праці на підприємстві..........................110

4.1 Законодавчі нормативи охорони праці…………………………….….......110

4.2 Правила охорони праці та безпеки будівництва і експлуатації систем газопостачання України……………………………………………..............…112

4.3 Інженерно-технічні заходи щодо охорони праці……………………........141

Висновки та рекомендації……………………………………………...............144

Список використаних літературних джерел…………………….....................157

Додатки………………………………………………………………………….170


Вступ

Газовий комплекс Дніпропетровської област складається з трьох підприємств по газифікації та газопостачанню ВАТ "Дніпропетровськгаз" (обслуговування міст та районів Дніпропетровської області, крім м. Дніпропетровська та м. Кривого Рогу), ВАТ "Дніпрогаз"(обслуговування м. Дніпропетровськ), ВАТ "Криворіжгаз" (обслуговування м. Кривий Ріг), основними напрямами діяльності яких є транспортування природного газу магістралями середнього та низького тиску; двох управлінь магістральних газопроводів – Дніпропетровського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів і Криворізького лінійного управління магістральних газопроводів ДП "Харківтрансгаз", предметом діяльності яких є експлуатація газотранспортної системи магістральних газопроводів високого тиску; Пролетарського управління підземного зберігання газу ДП "Харківтрансгаз", яке здійснює закачку, збереження та постачання в осінньо-зимовий період природного газу, а також підприємств по видобутку газу і газового конденсату ГПУ "Харківгаз-видобування", ГПУ "Полтаванафтогаз" та НГУ "Полтавагазвидобування".

Актуальність теми дипломного дослідження полягає в необхідності аналізу причин хронічної збитковост територіально-регіональних (обласних) підприємств України по газорозподілу та газопостачанню кінцевим споживачам в умовах неефективного управління державою функціонуванням системи газотранспортної та газорозподільної монополії за регульованими тарифами.

Предмет дипломного дослідження – ефективність операційної діяльності підприємства по газопостачанню споживачів Дніпропетровської області ВАТ «Дніпропетровськгаз» в умовах державного регулювання тарифів на транспортування та постачання газу споживачам.

Об’єкт дипломного дослідження – Відкрите акціонерне товариства по газопостачанню та газифікац "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ" (далі - ВАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ") - ліцензіат з розподілу природного газу та з постачання природного газу за регульованим тарифом на території Дніпропетровської області (окрім міст Дніпропетровськ та Кривий Ріг).

Мета дипломного дослідження – пошук шляхів підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ «Дніпропетровськгаз».

Основні задачі дипломного дослідження полягали в:

1. В першому розділі дипломної роботи:

- провести економічну діагностику ефективності діяльності та динаміки фінансового стану ВАТ «Дніпропетровськгаз» в 2004 -2008 роках;

- побудувати на основі даних за 2004 -2007 роки економіко-математичну модель та спрогнозувати результати діяльності ВАТ «Дніпропетровськгаз» в умовах монопольного постачання газу НАК «Нафтогаз України» в регіональні підприємства по розподілу та постачанню газу і його реалізац кінцевим споживачам в умовах регульованих державою тарифів;

- на основі даних економіко-математичного прогнозування обґрунтувати стратегію розвитку ВАТ «Дніпропетровськгаз» в умовах регульованих державою тарифів на реалізацію продукції.

2. В другому розділі дипломної роботи:

- обґрунтувати можливі шляхи реалізац стратегії мінімізації витрат операційної діяльності підприємства;

- обґрунтувати проектні ідеї та обсяг необхідних інвестиційних та поточних витрат, необхідних для реалізації проекту;

- провести проектне обґрунтування доцільності та інвестиційної привабливості реалізації проекту мінімізац витрат операційної діяльності;

3. В третьому розділі дипломної роботи:

- розробити проектну документацію бізнес-плану реалізації проектного рішення по підвищенню ефективност операційної діяльності ВАТ «Дніпропетровськгаз» при впровадженні інвестиційного проекту по мінімізації витрат собівартості реалізації основної продукції.

4. В четвертому розділі дипломної роботи:

- провести аналіз організації охорони прац в ВАТ «Дніпропетровськгаз».

В дипломній роботі застосовані наступн методи дослідження: групування та дослідження динамічних характеристик хронологічних рядів параметрів, статистичний аналіз динаміки росту та структури основних характеристик балансу підприємства, економіко-математичне моделювання з використанням кореляційно-регресійного аналізу, економічне прогнозування ефективності грошових потоків інвестицій методом пренумерандо-дисконту-вання.

Інформаційною базою дипломного дослідження були фінансово-економічні звіти про діяльність ВАТ «Дніпропетровськгаз» за 2004 -2008 рік, нормативні та методологічні документи НКРЕ України, закони України та постанови КМУ, фінансово-економічні та аналітичні звіти НАК «Нафтогаз України» за 2004 -2008 роки.

Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає в наданні та обґрунтуванні пропозицій по використанню іноземних джерел інвестиційного фінансування по Кіотському протоколу при впровадженні проектів по зниженню витоків метану (природного газу) в атмосферу за рахунок герметизації трубопроводів та регулюючого обладнання арматури розподільчих газопроводів (отримання кредитних «карбон-бонусів»). Запропонований проект дозволяє знизити з 2,8% до 0,8% обсяги існуючих втрат природного газу (до 62 млн.м3 на рік для Дніпропетровської області), що одночасно з реалізацією світової стратегії боротьби з ефектом «газового облака в атмосфері» дозволя реалізувати стратегію мінімізації виробничих витрат в ВАТ «Дніпропетровськгаз» за рахунок зниження технологічних втрат газу.

Отримані результати можуть бути використан в практичній діяльності ВАТ «Дніпропетровськгаз», оскільки впровадження проекту приводить до переходу підприємства вже за результатами першого року проекту з збиткової роботи до прибуткової з подальшим зростанням прибутковості роботи у наступні роки проекту.


Розділ 1. Розробка стратегії операційно діяльності ВАТ «Дніпропетровськгаз» на період 2008 -2010 роки

1.1 Оцінка і аналіз ефективност операційної діяльності підприємства у 2005 -2007 роках

Досліджується відкрите акціонерне товариства по газопостачанню та газифікації "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ" (далі - ВАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬК-ГАЗ") - ліцензіат з розподілу природного нафтового газу та з постачання природного газу за регульованим тарифом, при одночасному провадженні ним інших, крім ліцензованих, видів діяльності, а саме [122]:

- робіт з газифікації; встановлення побутових газових лічильників та приладів;

- будівництва газопроводів;

- пусконалагоджувальних робіт;

- видачі технічних умов;

- технічного обслуговування систем газопостачання та газового обладнання;

- ремонту газового обладнання;

- надання автопослуг транспортом підприємства;

- оренди приміщень підприємства;

- продажу експлуатаційних матеріалів;

- врізок у діючі системи газопостачання;

- відключення газу згідно договорів з постачальниками;

- перемонтажу діючих систем газопостачання;

- будівельно-монтажних робіт;

- послуг з ремонту зворотної тари (балонів) скрапленого газу;

- послуг з погодження проектів;

- послуг навчально-курсового пункту;

- виготовлення запасних частин;

- теплопостачання бюджетним споживачам;

- отримання комісійної винагороди за договорами доручення (крім експортних операцій);

- реалізації скрапленого газу.

Досліджується в дипломній роботі операційна діяльність підприємства – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю [28].

Фінансові статті (регістри) операційної діяльност підприємства для дослідження ефективності операційної діяльності підприємства доцільно розподіляти згідно технології бухгалтерського обліку [28] наступним чином:

1. Стаття "Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)", в якому відображається загальний доход (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).

2. Стаття "Податок на додану вартість", в якому відображається сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

3. Стаття "Акцизний збір" підприємства - платники акцизного збору відображають суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

4. Стаття «інших збори або податки з обороту», зокрема, у цьому регістрі відображаються належні до сплати безпосередньо Пенсійному фонду України збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини дорогоцінного каміння, надання послуг стільникового рухомого зв'язку. У цьому регістрі підприємства - платники відповідного податку, збору (обов'язкового платежу) наводять належні до сплати суми податку з реклами, збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, рентної плати за нафту, природний газ газовий конденсат тощо.

5. У статті "Інші вирахування з доходу" відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без непрямих податків. Зокрема у цій статті відображають одержані підприємством від інших осіб суми доходів, що за договорами належать комітентам, принципалам тощо.

6. Стаття «Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.

7. У статті "Собівартість реалізовано продукції (товарів, робіт, послуг)" показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" [30], 16 "Витрати" [33].

8. Валовий прибуток (збиток) від реалізац розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

9. У статті "Інші операційн доходи" відображаються суми інших доходів від операційної діяльност підприємства: доход від операційної оренди активів; доход від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; доход від реалізац оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

10. У статті "Адміністративн витрати" відображаються загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

11. У статті "Витрати на збут" відображаються витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів) - витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.

12. У статті "Інші операційн витрати" відображаються собівартість реалізованих виробничих запасів; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійно дебіторської заборгованості відповідно до пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" [31], втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнан економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльност підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг).

13. У статті «Прибуток (збиток) від операційної діяльності» визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

ВАТ «Дніпропетровськгаз» історично є нащадком радянського треста "Облпромпобутгаз", який був створений у Дніпропетровській області у 1961 році. Історія тресту «Облпромпобутгаз» почалася у далекому 1957 році, коли природний газ був поданий до міст Дніпропетровська, Дніпродзержинська та Кривого Рогу. В 1961 р. було створено трест "Облпромпобутгаз", назва якого змінилася на „Дніпропетровське виробниче об’єднання газового господарства „Дніпропетровськгаз" (1975 р.) та на „Державне підприємство по газопостачанню та газифікац Дніпропетровськгаз" (1992 р.) [122].

Наказом Державного Комітету по нафті і газу Держкомнафтогаз" від 11 березня 1994 р. за №104 та на виконання Указу Президента України від 16.06.1993 р. №210/93 „Про корпоратизацію підприємств" і відповідно до Положення про порядок корпоратизац підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.1993 р. за №58 на базі Державного підприємства по газопостачанню та газифікац Дніпропетровськгаз" створене Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації „Дніпропетровськгаз" (1995 р.)

Основні напрямки діяльності підприємства:

Придбання, збут, транспортування природного газу розподільчими трубопроводами;

Придбання і реалізація вуглеводневого зрідженого газу;

Реалізація стислого газу через мережу автозаправок;

Наповнення вуглеводневим зрідженим газом, огляд та виконання технічного обстеження (випробування) балонів місткістю 5-200л. незалежно форми власності замовника;

Випробування гумотканевих рукавів та запобіжних пристроїв;

Встановлення газового обладнання на автомобілях, нших засобах транспорту незалежно від відомчої підпорядкованості ;

Експлуатація систем газопостачання природного та зрідженого газу;

Обстеження, оцінка технічного стану, паспортизація та проведення планово-запобіжних ремонтів газопроводів та споруд на них;

Виконання робіт по підключенню(відключенню) газових приладів та апаратів від системи газопостачання;

Виконання робіт по локалізації та ліквідації аварійних ситуацій на системах газопостачання (цілодобово);

Виконання заявок на виток газу по тел.0-4 (цілодобово);

Проектування, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт систем газопостачання природного газу (тиском до 1,2 МПа) та зрідженого газу (тиском до 1,6 МПа) об'єктів відкритого акціонерного товариства, а також на договірній основі з власниками житлового фонду, підприємствами, установами та організаціями;

Участь у роботі комісії по прийманню в експлуатацію закінчених будівництвом систем газопостачання згідно вимог ДБН А.3.1-3-94 „Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основн положення”.

Проектування, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт засобів захисту газопроводів від електрохімічної корозії;

Будівництво, ремонт і технічне обслуговування засобів охоронної та пожежної сигналізації, устаткування автоматичного пожежогасіння;

Виконання інжинірингових робіт при будівництві і проектуванні ( функція генерального розробника і підрядника);

Надання технічних умов на газифікацію житлових будинків, комунально-побутових об'єктів виробничого та невиробничого характеру, установ, організацій і підприємств, а також на будівництво газопроводів та споруд на них;

Погодження проектів згідно технічних умов, виданих раніше;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.