бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьДипломная работа: Характеристика підприємства ВАТ Уманський завод "Мегомметр"

Дипломная работа: Характеристика підприємства ВАТ Уманський завод "Мегомметр"

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний Університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра економіки підприємництва та менеджменту


ЗВІТ З ВИРОБНИЧОЇ (КОМПЛЕКСНОЇ) ПРАКТИКИ

на матеріалах ВАТ Уманський завод "Мегомметр"


Виконала: Студентка ІV курсу

Спеціальності 7.05020101

„Менеджмент організацій"

вечірньої форми навчання

Запарнюк Олена Василівна

Перевірила науковий керівник:

Праткова Веліна Петрівна

 

 

 

 

 

Вінниця 2008


Зміст

Вступ

Розділ 1. Аналіз та планування комерційно діяльності промислового підприємства

1.1 Характеристика підприємства ВАТ Уманський завод "Мегомметр"

1.2 Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції

1.3 Матеріально-технічне забезпечення підприємства

1.4 Вибір постачальників та організація комерційних зв’язків

1.5 Формування плану збуту продукції. Комунікаційна політика

Розділ 2. Аналіз фінансових результатів і фінансове планування на підприємстві

2.1 Аналіз фінансово-майнового стану підприємства

2.2 Формування фінансових ресурсів і плану руху грошових коштів

Розділ 3. Організація кадрово роботи підприємства

3.1 Аналіз штатного розкладу працівників підприємства

3.2 Організаційна структура управління підприємством

3.3 Оцінка плинності і планування потреби в кадрах

3.4 Система підбору і прийому на роботу нових працівників

Висновок

Приложения


Вступ

Дана робота є звітом про практику по менеджменту на ВАТ Уманський завод "Мегомметр". Метою практики є вивчення процесу управління на даному підприємстві, а також розгляд практики керівництва підприємством і розробка пропозицій по її вдосконаленню.

При написанні звіту по практики були поставлені наступні цілі і завдання. Цілі: закріпити отримані знання при проходженні виробничої практики, дістати доступ до нформації про роботу комерційного відділу підприємства. Завдання: зібрати нформацію про роботу відділів підприємства, написати звіт.

У результаті звіт є комплексною оцінкою, що дає інформацію про спеціалізацію підприємства, технологічний процес, стан виробничо-господарської діяльності, сферу діяльності підрозділів. В зв’язку прогнозуються перспективи розвитку підприємства.


Розділ 1. Аналіз та планування комерційної діяльності промислового підприємства

 

1.1 Характеристика підприємства ВАТ Уманський завод "Мегомметр"

1. Загальн відомості.

Відкрите акціонерне суспільство “Уманський завод “Мегомметр” розміщується в живописному місті Умань, з населенням близько 100 тис. чоловік. Місто, знамените своїм парком “Софіївка" - одним з кращих в Європі, розташоване в центральній частині України, на перехресті важливих господарських автомагістралей Санкт-Петербург - Київ - Одеса і Львів - Вінниця - Черкаси.

Завод Мегомметр” заснований 5 березня 1957 року, згідно наказу міністра електротехнічній промисловості №99, що було передбачене ухвалою Умансько міської ради від 18 вересня 1956 року, затверджена рішенням виконкому Черкаської обласної ради від 30 листопада 1956 року. Засновником ВАТ "Уманський завод "Мегомметр" згідно зі Статутом є держава в особі регіонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаській області.

Дата реєстрації: 12 січня 1995 р. за № 24 в Уманській мiськiй Раді, внесено зміни до статуту: 23.06.2001 року - рішення № 339; 30.12.2004 року, 25.04.2007 року - номер запису 10251050003000141

2. Організаційно-правова форма.

Повне найменування товариства: Відкрите акціонерне товариство Уманський завод "Мегомметр". Скорочене найменування суспільства: ВАТ Уманський завод "Мегомметр".

Місце знаходження товариства (юридична адреса): Україна, Черкаська обл., м. Умань, 20300, вул. Радянська, 49.

Вiдповiдно до установчих документів розмір заявленого статутного фонду ВАТ "Уманський завод "Мегомметр" на дату його створення складав 95812,5 грн. (Дев'яносто п'ять тисяч вiсiмсот дванадцять грн.50 коп) поділений на 383250 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна та був сформований у процес приватизації державного підприємства Уманський завод "Мегомметр".

Суспільство створює резервний фонд у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків від статутного капіталу. Резервний фонд формується шляхом обов'язкових щорічних відрахувань від досягнення їм встановленого розміру. Розмір щорічних відрахувань складає 5 (п'ять) відсотків від чистого прибутку.

3. Вид господарської діяльності.

Завод вимірювальних приладів "Мегомметр" був заснований в місті Умані, Черкаською обл. в 1957 році як приладобудівний завод державного значення.

ВАТ "Уманський завод "Мегомметр"є основним виробником в країнах СНД засобiв вимiрювальної техніки (мегомметри, ампери, мiкроампери, вимiрювачi струму, короткого замикання опору заземлення, iзоляцiї).

Спеціалізація підприємства - випуск вимірювальних приладів для вимірювання великих і малих опорів (омметри, мегомметри, мікрометри), а також лабораторних трансформаторів струму і напруги.

Першою продукцією, яку випускало підприємство були трансформатори струму УТТ-5 УТТ-6М (з 1957 року). У 1958 році на підприємстві почала працювати лінія по складанню мегомметрів М1101, і почався продаж трансформаторів УТТ-5.

З 1959 року відбувається розширення заводу. У 1959 - 1963 роках був побудований складальний корпус, 1966 - 1969 роках - корпус заготовчих цехів, в 1971 - 1974 роках - адміністративно-лабораторний корпус, 1973 року - прирейкова база.

Завод Мегомметр” був постійним учасником ВДНХ, і сьогодні ВАТ "Уманський завод "Мегомметр" бере участь в міжнародних виставках, які проходять як в Україні, так і за рубежем.

Прилади електровимірювань підприємства були відмічені однією золотою, однією срібною трьома бронзовими медалями.

Завод розташований на двох земельних ділянках - основна виробнича територія площею 8,4га., прирейкова база - 2,3 га. Загальна площа будівельних споруд - 39 тыс. кв. м., зокрема виробнича - 20 тыс. кв. м. Виробництво забезпечене автономною компресорною станцією і тепловою котельною.

Більше 50 років підприємство займає видне місце на ринку приладів електровимірювань.

Прилади електровимірювань, вимірювальні трансформатори струму які виготовляє завод, високого класу точності, мають великий попит не тільки в нашій країні, але і за межами. До 1991 року виробу з товарним знаком підприємства поставлялися більш ніж в 40 країн світу.

В даний час ВАТ “Мегомметр” - це сучасне промислове підприємство по виробництву вимірювальних приладів, яке за останні роки значно змінило і розширило номенклатуру приладів, що випускалися.

За технологічним принципом завод вимірювальних приладів "Мегомметр" ма всі види переробок властиві приладобудівному підприємству, від розробки виробів до їх остаточного випуску.

По спiввiдношенню "цiна - якiсть" продукція пiдприємства стоїть на одному рiвнi зi свiтовими виробниками.

Аналогiчнi прилади виробляються в Росiї, але вони значно поступаються в цiнi.

 

1.2 Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції

Обсяг випуску продукції є одним з найважливіших техніко-економічних показників роботи підприємства, який характеризує загальну ефективність виробничого процесу ндикатором стану матеріально-технічної бази підприємства. Отже, аналіз обсягу випуску продукції виступає одним з найважливіших елементів управління і обліку на підприємстві.

У таблиці 1.2.1 представлений випуск продукції заводу за 2006-2007 рр. в натуральному виразі.

Таблиця 1.2.1. Річний випуск основної продукції ВАТ Уманський завод "Мегомметр"

Найменування продукції Одиниці вимірювання 2005 рік 2006 рік 2007 рік І квартал 2008 року
Мегаомметри шт. 1488 788 4509 627
Омметри шт. 5560 5160 5789 947
Вольтметри шт. 3697 3002 4799 449
Вимірники опору заземлення шт. 890 1195 2607 651
Покажчики напруги шт. 980 2285 2442 860
Прилад контролю ізоляції шт. 987 961 1323 330
Мікрометри шт. 2456 1292 3098 524
Автотрансформатори шт. 1032 3164 2695 674
Трансформатори струму шт. 1564 2021 2305 526
Амперметри, міліамперметри шт. 2114 2356 3434 752
Всього шт. 20,768 22,789 32,576 6,340

Як бачимо, об’єм річного випуску продукції заводу поступово збільшується. В 2005 році випуск продукції становив 20, 768 тис. шт. ., в 2006 об’єм виробництва продукції збільшився на 2,021 тис. шт.; у 2007 р. сягнув 32, 576 тис. шт. (збільшення + 9, 787). Це свідчить про збільшення виробничих потужностей заводу, тобто підприємство поступово завойовує позиції на ринку товарів і послуг. У таблиці 1.2.2 приведені об'єми реалізації продукції по роках в натуральному і вартісному виразі.


Таблиця 1.2.2. Реалізація основної продукції ВАТ Уманський завод "Мегомметр"

Найменування продукції Одиниці вимірювання 2005 рік 2006 рік 2007 рік І квартал 2008 року
Мегаомметри тис. шт. 1288 788 4109 627
тис. грн. 25116,0 15366,0 80125,5 12226,5
Омметри тис. шт. 4560 5060 5189 847
тис. грн. 54720,0 60720,0 62268,0 10164,0
Вольтметри тис. шт. 3297 3002 4199 449
тис. грн. 19122,6 17411,6 24354,2 2604,2
Вимірники опору заземлення тис. шт. 890 1195 2107 651
тис. грн. 44500,0 59750,0 105350,0 32550,0
Покажчики напруги тис. шт. 980 2285 2442 760
тис. грн. 2548,0 5941,0 6349,2 1976,0
Прилад контролю ізоляції тис. шт. 987 961 2323 330
тис. грн. 27636,0 26908,0 65044,0 9240,0
Мікроометр тис. шт. 2356 1292 3067 524
тис. грн. 169632,0 93024,0 220824,0 37728,0
Автотрансформатори тис. шт. 2032 3164 2195 674
тис. грн. 75184,0 117068,0 81215,0 24938,0
Трансформатори струму тис. шт. 1364 2021 2305 526
тис. грн. 8184,0 12126,0 13830,0 3156,0
Амперметри, міліамперметри тис. шт. 2014 2156 3434 652
тис. грн. 11077,0 11858,0 18887,0 3586,0
Всього реалізовано: тис. шт. 19, 768 21,924 32,370 6,040
тис. грн. 437719,6 420172,6 678246,9 138168,7

Так само, як і річний випуск продукції, зростає і реалізація продукції в зв’язку з значним розширенням асортименту і номенклатури продукції. В 2005 році цей показник становив 437 719,6 тис. грн., а в 2007 відповідно, 678 246,9 тис. грн., тобто реалізація продукції збільшилась на 240 527,3 тис. грн. (64,5%) по відношенню до 2005 року.

Основними покупцями продукції заводу при постачаннях на експорт, є: Росія, Білорусь, Казахстан, Молдова, Болгарія, країни Прибалтики, Китай і Куба.

Асортимент продукції ВАТ "Уманський завод "Мегомметр".

Технологічна база виробництва дозволяє виконувати роботи починаючи вiд проектування до виготовлення продукції підприємством в т. ч.:

металообробка різанням;

штампування;

литво;

переробка пластмас;

термообробка;

гальванiчнi покриття та лакофарбування;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.