бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьОтчет по практике: Стуктура апарату Кіровської районної ради

Отчет по практике: Стуктура апарату Кіровської районної ради

Міністерство освіти і науки україни

Донецький державний університет управління

звіт

про комплексну з фаху та передвипускну практику


Донецьк, 2010


ЗМІСТ

Вступ

1. Звіт з комплексної практики з фаху

1.1 Загальна характеристика організації

1.2 Структура апарату Кіровсько районної ради в м.Донецьку

1.3 Організація роботи відділів Кіровського виконавчого комітету

1.4 Аналіз формування та виконання місцевого бюджету

1.5 Звіт про фінансову діяльність виконкому

1.6 Аналіз системи кадрової політики Кіровського виконавчого комітету

2. Звіт з передвипускної практики

2.1 Транспортне обслуговування м.Донецька

2.2 Система транспортного обслуговування Кіровського району м.Донецька

2.3 Проблеми транспортного обслуговування міста

2.4 Рекомендації щодо удосконалення транспортної системи м.Донецька, в тому числі Кіровського району

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

Мною, студенткою 4-го курсу Донецького державного університету управління, у період з 4 січня по 5 лютого, була пройдена комплексна з фаху та передвипускна практика, що складовою частиною навчального плану, передбаченого моєю спеціальністю - менеджмент організацій.

Метою практики формування професійних вмінь і навичок щодо виділення проблеми, її дослідження, розробки варіантів вирішення, пошуку найоптимальнішого варіанту та підготовки проекту самостійного рішення під час професійної діяльності на низовому та середньому рівні управління в реальних умовах функціонування організації, а також поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань з основних професійно орієнтованих дисциплін, опанування сучасними прийомами та методами прийняття управлінських рішень, розробки пропозицій щодо систематичного оновлення та творчого застосування набутих знань в практичній діяльності.

Мною були досягнуті мети даної практики, я узагальнила отримані мною знання, старанно виконувала всі доручення мого керівництва. Під час практики я аналізувала організацію, у якій проходила практика, робила висновки й результати цього аналізу, і ці висновки представлені мною в даному звіті про проходження практики.

Для проходження практики була обрана Кіровська районна у м. Донецьку рада.

Практика проходила у планово-економічному відділі з 04.01.10 по 5.02.10 під безпосереднім керівництвом завідуючого планово-економічного відділу Кіровської районної у м. Донецьку ради М.И.Шишко. Під час практики я вивчила організаційну структуру районно ради, функції та повноваження органів місцевого самоврядування, механізм фінансування діяльності органів місцевого самоврядування, основну документацію, що забезпечує функціонування відділу.


1. Звіт з комплексної практики з фаху

1.1 Загальна характеристика організації

На територ міста Донецька діють 9 районних, Моспинська міська та Ларинська селищна ради хні виконавчі комітети, що підлеглі міськраді і відповідно Пролетарській та Будьоннівській райрадам. Вони здійснюють свою діяльність відповідно до повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» в обсягах і межах, обумовлених міською радою.

Виконавчий комітет працює відповідно до Регламенту Кіровської районної ради (розділ VIII). Регламент Кіровської районної ради V скликання розроблений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та затверджено на сесії райради рішенням № У/1-8 від 11.04.2006.

Виконавчий комітет утворений рішенням районної ради від 11.04.06 № IV/1-7. Цим же рішенням затверджено його склад у кількості 16 чоловік.

Планування роботи виконкому ведеться на рік (перспективний план) та щоквартально. Проект плану розробляється за пропозиціями відділів ради, аналізується організаційним відділом, проходить узгодження як проект рішення виконкому і виноситься на затвердження виконкому не пізніше останнього за планом засідання попереднього кварталу. У плані роботи відображена тематика і графік засідань, відповідальн особи, а також організаційна робота. Перспективний план роботи виконкому на 2009 р. затверджений рішенням виконкому від 24.12.2008 № 673.

Планування роботи відділів ведеться на рік. План роботи готує і підписує завідувач відділом, стверджує заступник голови ради з напряму або керуючий справами виконкому. У разі потреби після погодження заступником голови план роботи відділу затверджується головою ради. При плануванні роботи відділу враховуються положення планів роботи ради, виконавчого комітету, тематика апаратних нарад, засідань господарського активу і т.д. Плани роботи відділів знаходяться в документації відділів, на першу вимогу надаються в організаційний відділ для використання в роботі. На підставі планів роботи та інших, актуальних в даний час, документів організаційним відділом готуються щотижневі заходи, як передаються в організаційний відділ міськради. Контролює виконання плану роботи відділу завідувач відділом, плану роботи виконкому - керуючий справами виконкому.

Структура відповідає специфіці району, повноважень по відповідних галузях і напрямах роботи. Штатний розпис в кількості 127,5 одиниць затверджено міським головою та погоджено з фінансовим управлінням міської ради. Витрати на утримання апарату ведуться відповідно до кошторису витрат, затвердженого на 2005 рік на утримання працівників місцевого самоврядування.

Засідання виконавчого комітету проводяться відповідно до плану роботи до 2-ї і 4-у середу місяця. На засіданні розглядаються основні питання (від 1 до 4), а також питання поточної роботи, підготовлені відділами та управліннями. Включення додаткових питань до порядку денного або зміна строків розгляду намічених проводиться тільки з дозволу керівництва. Проект рішення з основного питання розробляється окремо, створюється для цієї мети робоча група на підстав аналізу ситуації, що до перевірок і т.д. Кожен проект рішення проходить попереднє узгодження і не пізніше, ніж за 3 дні до засідання подається голов ради. Члени виконкому сповіщаються про майбутнє засідання та його порядку в телефонному режимі завчасно. У засіданнях виконкому беруть участь не менше двох третин його складу, в більшості випадків - повний склад. Неучасть у засіданні обумовлено об'єктивними причинами: хвороба, відпустка, відрядження тощо, що відображено в протоколі. Список запрошених складається відповідно до тематики засідання. Запрошені на засідання виконкому з того чи іншого питання заздалегідь отримують телефонограми. Також оповіщається прокуратура району. У виняткових випадках в роботі виконкому беруть участь Народні депутати України, депутати обласної, міської рад, керівництво міськвиконкому. Запрошені мають можливість ознайомитися з проектом рішення до початку засідання. Організаційним відділом ради для кожного члена виконкому готується добірка матеріалів, у яку входять: порядок денний, проекти рішень, довідки та інформації з питань, що розглядаються. Протокол засідання веде керуючий справами виконкому, оформля відділ з загальних питань. Протокол засідання виконкому оформлюється в семиденний строк і направляється в Донецький міськвиконком. Керуючий справами виконкому, відділ з загальних питань та приватизації житла контролюють якість оформлення протоколу, аналізують прийняті протокольні доручення. Після затвердження рішення у відділ з загальних питань надається необхідна кількість примірників рішення, лист розсилки, робочий план по виконанню рішення. Заводиться контрольна папка. Контроль за виконанням рішення покладається на особу, зазначену в самому рішенні. Загальний контроль (щоквартально до моменту зняття з контролю) - на відділ з загальних питань.

1.2 Структура апарату Кіровської районної в місті Донецьку ради

Кіровська районна в м. Донецьку рада V скликання складається з 60 рівних у своїх правах депутатів, обраних 26 березня 2006 року в результаті загального, рівного прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на 4 роки. Очолює раду голова ради Меша В.Г.

Відповідно до рішення міської ради № 3 / 24 від 25.09.1998 р. «Про делегування повноважень районним радам та їх виконавчим комітетам», відповідно до ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кіровський районний рада вирішила:

1. Утворити виконавчий комітет в кількості 15 чоловік та затвердити його у складі:

1. Меша Володимир Григорович - голова ради.

2. Годило Андрій Євгенович - заступник голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради.

3. Ляліков Ігор Анатолійович - заступник голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради.

4. Шинкаренко Григорій Григорович - заступник голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради.

5. Лащенов Олександр Макарович - заступник голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконкому.

Члени виконкому:

6. Покінтеліца Володимир Миколайович - Начальник ДПІ у Кіровському районі м. Донецька.

7. Фоменко Валерій Григорович - Директор Кіровських електричних мереж ВАТ «Донобленерго».

8. Лебеденко Надія Григорівна - Директор ТОВ «Аріанда».

9. Зиборов Володимир Іванович - Начальник Кіровського районного відділу ДГУ УМВС України в Донецькій області.

10. Гречко Вікторія Адімовна - Завідувач юридичним відділом райради.

11. Король Сергій Олексійович - Головний лікар КЛПУ ЦМЛ № 24.

12. Сорока Ольга Миколаївна - Начальник районного фінансового відділу.

13. Герасименко Ася Савельевна - Помічник голови районної ради.

14. Хаперська Тетяна Іванівна - Завідувач відділом культури та молодіжної політики.

15. Картамишева Раїса Іларіонівна - Голова Кіровської районної організації ветеранів війни та праці.

Голова ради обирається радою шляхом таємного голосування з числа депутатів ради на строк повноважень. Голова ради здійснює свої повноваження до обрання голови ради нового скликання, крім дострокового припинення його повноважень.

Голова ради вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини від загального складу ради.

Голова районно ради є за посадою головою виконавчого комітету ради.

Голова ради працює на постійний основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Голова Кіровсько районної ради:

- скликає сес районної ради, повідомляє депутатів і населення про час і місце проведення сесії районної ради, про питання, що виносяться на розгляд сесії, веде її засідання;

- забезпечу підготовку сесії ради і питань, що виносяться на її розгляд. Організує контроль за їх виконанням;

- представля раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради;

- вносить рад пропозиції щодо створення і обрання постійних комісій районної ради;

- координу діяльність постійних комісій, дає їм доручення, Сприяє виконанню ними рекомендацій, надає допомогу у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією;

- організову проведення місцевих референдумів та виборів до органів державної влади місцевого самоврядування;

- вносить на розгляд ради питання, пов'язані з відкликанням депутатів виборцями у порядку, встановленому законодавством;

- формує та пода на затвердження ради персональний склад виконавчого комітету;

- подає на затвердження ради систему відділів, управлінь та інших органів ради, Пропозиц про внесення змін і доповнень до цієї системи, Про реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів ради;

- організову очолює роботу виконавчого комітету;

- є розпорядником рахунків ради та її виконавчого комітету в установах банків;

- підпису рішення ради та виконавчого комітету, Протоколи сесій ради;

- інформує раду про стан справ на території району;

- не менше 1 разу на рік або у визначений районною радою строк звітує перед радою про свою діяльність і діяльність виконавчого комітету;

- забезпечу гласність у роботі ради.

1.3 Організація роботи відділів Кіровського виконавчого комітету

Фінансовий відділ:

- організовує роботу зі складання проектів бюджетів міста, районних бюджетів міського підпорядкування на основі рішень виконкому міської Ради народних депутатів вказівок вищестоящих фінансових органів;

- складає проект бюджету міста та надає його виконкому міської Ради народних депутатів;

- вносить виконкому міської Ради пропозиції про розподіл доходів і видатків міського бюджету між бюджетом міста та районними бюджетами міського підпорядкування;

- проводить заходи щодо зміцнення дохідної бази кожного з бюджетів;

- розгляда проекти зведених кошторисів видатків управлінь та відділів виконкому місько Ради народних депутатів та окремих установ, які фінансуються міським фінансовим відділом, по видатках на освіту, охорону здоров'я, соціальне забезпечення та нші заходи по міському бюджету, кошторисів витрат на утримання апарату виконкому Ради народних депутатів та її управлінь і відділів;

- аналізує обґрунтованість надання пільг підприємствам і установам з платежів до бюджету згідно з чинним законодавством, бере участь у роботі зі створення ринку цінних паперів, аналізує його вплив на фінансовий стан господарства і грошового обігу, проводять реєстрацію та облік в обігу цінних паперів акціонерними товариствами, комерційними банками, підприємствами;

- контролю правильність проведення виплат контролю і відшкодувань за рахунок республіканського бюджету, передбачених чинними нормативними актами;

- готу пропозиції про випуск в обіг грошово-речових лотерей;

- здійсню практичну допомогу фінансовим органам міста в організації роботи з впровадження нових форм господарювання;

- встановлю ділові зв'язки з іншими установами і відділами виконкому з питань удосконалення фінансового і господарського механізму податкового законодавства, ціноутворення.

Організаційний відділ:

- надання систематично допомоги нижчестоящим радянським органам у поліпшенні організаційно-масово роботи;

- безпосередня організаторська діяльність на місцях, в районах, містах, селах і селищах, на підприємствах, в колгоспах і радгоспах;

- надання допомоги своїй Раді, її органам у підготовці сесій, засідань виконкому, у роботі з депутатами та постійними комісіями;

- здійснення взаємодії з іншими відділами та управліннями.

Однією з найважливіших сторін їх діяльності є організація (за дорученням виконкому) контролю і перевірки виконання в органах управління, підпорядкованих відповідним Радам.

Юридичний відділ:

- сприяння у забезпеченні дотримання законності в діяльності облвиконкому та його посадових осіб;

- здійснення контролю за відповідністю чинному законодавству і міжнародним договорам, учасником яких є Україна, проектів нормативних та інших правових актів, як подаються на підпис керівництву облвиконкому;

- безпосередня участь у розробці проектів нормативних та інших правових актів відповідно до компетенції облвиконкому;

- правове консультування посадових осіб та структурних підрозділів облвиконкому за основними напрямами його діяльності;

- представлення нтересів облвиконкому у судах та інших державних органах з правових питань.

Відділ бухгалтерського обліку:

- забезпечення виконання функцій одержувача бюджетних коштів, визначених Бюджетним кодексом України;

- проведення роботи з підготовки проекту кошторису доходів і витрат на утримання Виконкому муніципального району з місцевого бюджету;

- виконання робіт з обліку виконання кошторису доходів і витрат за коштами місцевого бюджету в порядку, встановленому діючими нормативними правовими актами з бухгалтерського обліку в бюджетних установах, підготовку встановленої звітності;

- аналіз виконання кошторису доходів і витрат на утримання Виконкому муніципального району, розробка заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

- підготовка в установленому порядку пропозицій щодо коректування обсягів затверджених кошторисних призначень в розрізі статей економічної класифікації видатків бюджетів України;

- проведення роботи з бухгалтерського обліку майна, зобов'язань, фінансових та господарських операцій в Виконкомі муніципального району, подання в установленому порядку бухгалтерської та статистичної звітності по єдиній системі даних про майнове фінансове становище Виконкому муніципального району та результати його фінансово-господарсько діяльності.

Відділ у справах неповнолітніх:

- організація роботи щодо попередження бездоглядності, правопорушень неповнолітніх;

- влаштування дітей і підлітків та охороні їх прав;

- координація умов державних органів і громадських організацій із зазначених питань;

- розгляд справ про правопорушення неповнолітніх і здійснення контролю за умовами утримання та проведенням виховної роботи з неповнолітніми в установах Міністерства охорони громадського порядку і спеціальних виховних установах.

Як виняток комісії в справах неповнолітніх можуть бути створені при виконавчих комітетах селищних Радах депутатів трудящих, розташованих на значній відстані від районних центрів. Комісії систематично інформують про свою роботу громадськ організації і колективи трудящих.

Планово-економічний відділ.

Працює відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», утворюється районною радою і підпорядковується у своїй діяльності раді, і її виконавчому комітету. Відділ працює під керівництвом заступника голови районної ради з питань діяльності виконавчих органів ради. Відділ при вирішенні питань, що знаходяться в його компетенції, взаємодіє з апаратом виконкому міської та районної ради.

Організаційний відділ:

- забезпечу роботу районної ради та її виконавчих органів;

- здійснює контроль за виконанням рішень ради;

- організову планування роботи з органами самоорганізації.

Відділ комунального господарства:

- забезпечу контроль за експлуатацією об'єктів комунального господарства;

- організову роботу з благоустрою території.

Відділ культури:

- проводить роботу з розвитку народної творчості, художньої самодіяльності, дитячого естетичного виховання.


1.4 Аналіз формування та виконання місцевого бюджету

Сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України виходять на перший план, адже фінансова децентралізація є однією з фундаментальних умов незалежності та життєздатності органів місцевої влади: децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує можливості участі місцевої влади у розвитку підконтрольної їй території; фіскальна децентралізація сприяє ефективному забезпеченню суспільними послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків органів влади з місцевими потребами і уподобаннями.

Але реалізація законодавчо закріплено права кожного адміністративно-територіального утворення на економічну самостійність неможлива без наявності у кожного органу влади власного бюджету і права його складання, затвердження і виконання без втручання ззовні. А це означає, що кожен орган влади повинен володіти своїми фінансовими джерелами, достатніми для організації управління економікою і соціальною сферою на своїй території. Одночасно з цим він повинен володіти відносною самостійністю в управлінні податками та іншими обов'язковими платежами, що надходять до відповідного бюджету.

Страницы: 1, 2, 3


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.