бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьДипломная работа: Розробка автоматизованого робочого місця науково-технічної бібліотеки університету

­      Картка - Рух (1 - 1..*);

­      Рух - Клієнт (1..* - 1);

­      Книга - Автор (1..* - 1..*).

Склад атрибутів класів, в принципі, зрозумілий, детальне уточнення його буде проведено при проектуванні бази даних.

Те ж відноситься і до операцій класів. Для класів - сут основними операціями будуть стандартні операції редагування:

­      додавання

­      зміна

­      видалення

­      пов'язання з іншими класами.

Класи проектованої системи і відношення між ними приведені на рис. 1.7.

Рисунок 1.7 – Детальна діаграма класів системи

 

1.1.3 Постановка задачі

1.1.3.1 Компоненти проекту

Наша систем буде складатися з кількох окремих компонентів (див. рис. 1.8).


Рисунок 1.8 – Діаграма компонентів системи

База даних буде встановлена на файл-сервері організації. Сайт з ASP-страницами буде встановлений на Інтернет-сервері організації. Фізично це буде може бути й один комп'ютер - сервер організації. Програма редагування буде встановлена на декількох комп'ютерах в локальній мережі організації. Доступ до сайту для пошуку здійснюватиметься через web-браузери з будь-якого комп'ютера, підключеного до Інтернету.

 

1.1.3.2 Програма редагування

Програма редагування буде MDI - додаток Windows. Головне меню включатиме наступні меню:

­      Дані;

­      Перегляд;

­      Довідка.

­      Меню Дані включатиме наступні пункти:

­      Теми (книг);

­      Книги;

­      Картки (екземпляри книг);

­      Типи (клієнтів);

­      Факультети;

­      Клієнти;

­      Рухи (видача, повернення книг);

­      Надходження;

­      Списання;

­      Вихід.

По команді Клієнти буде Відкрито наступне вікно в якому можна дізнатися:

­      П.І.Б.;

­      Факультет;

­      Групу;

­      Адреса;

­      Телефон;

­      Дату народження;

­      Місце роботи або навчання

­      Дата реєстрації

­      Посада.

У цьому вікні реалізовані стандартн команди редагування (додавання, видалення, зміна) даних цього вікна. Таким чином здійснюватиметься редагування всіх даних, пов'язаних з клієнтом.

Аналогічно, через команду Книги здійснюватиметься редагування всіх даних, пов'язаних з Книгами:

­      Книга;

­      Тема книги;

­      Автори

­      Дата видання.

Команди меню Перегляд дають доступ до тих же даних в іншому вигляді, зручнішому для пошуку даних. Наприклад, команда Книги виводить список книг не з розбиттям по групах класифікатора, а в алфавітному порядку.

Класифікатор книг організований за рархічним принципом і дозволяє користувачеві бібліотеки вводити додатков групи і підгрупи будь-якого рівня.

Меню Довідка містить стандартну для цього меню команду Про програму.

Для доступу до програми редагування користувач повинен буде вказати своє ім'я і пароль, заведені адміністратором бази даних.

 

1.1.3.3 Сайт для пошуку

Сайт для пошуку міститиме ряд ASP-страниц, організованих за ієрархічним принципом:

­      Головна сторінка електронно бібліотеки;

­      Довідник книг по бібліотеках;

­      Довідник книг.

Довідник книг дозволять шукати книги по повному і по частково завданню назви книги, а довідник книг по бібліотеках шукає книги в бібліотеках в яких встановлена ця програма.

 

1.2 Рішення з інформаційного забезпечення

 

1.2.1 Перелік вхідних даних

У даному проекті вхідними даними для програми редагування є дані бібліотеки:

­      Бібліотечна картка;

­      Журнал списання;

­      Журнал надходження;

­      Журнал реєстрації.

У бібліотечній картці відображається наступна інформація:

­      Назва книги;

­      Автори;

­      Видавництво і рік видання;

­      Тема;

­      Реєстраційний номер;

­      Історія видачі і повернення книги.

У журналі списання відображається наступна інформація:

­      Назва книги;

­      Автори;

­      Видавництво і рік видання;

­      Тема;

­      Реєстраційний номер;

­      Дата списання;

­      Підстава для списання.

У журналі надходження відображається наступна інформація:

­      Назва книги;

­      Автори;

­      Видавництво і рік видання;

­      Тема;

­      Реєстраційний номер;

­      Дата реєстрації;

­      Дата надходження.

У журналі реєстрації відображається наступна інформація:

­      П.І.Б.;

­      Домашня адреса;

­      Номер телефону;

­      Місце роботи або навчання.

Вхідними даними для програми пошуку є:

­      Дані для запиту.

Даними для запиту по книзі є назва або тема.

 

1.2.2 Перелік вихідних даних

Вихідними даними програми пошуку база даних бібліотеки.

Формат списку наступний:

­      Назва книги;

­      Автори;

­      Видавництво і рік видання;

­      Тема;

­      Реєстраційний номер;

­      Історія видачі і повернення книги.

У даному проекті вихідних даних у програми редагування не передбачається. При можливому розвитку програми, в наступній версії можна буде спроектувати звіти. Формат цих звітів відповідатиме складу списку.

 

1.2.3 Вибір СУБД

Вибір апаратної платформи конфігурації визначається вимогами, які пред'являються до характеристик сучасних обчислювальних систем.

До них відносяться:

­      відношення вартість/продуктивність;

­      надійність і відмовостійкість;

­      масштабованість;

­      сумісність і мобільність програмного забезпечення.

СУБД із розряду архітектури "клієнт-сервер" можна відразу прибрати, - в нашому завданні не потрібна дуже велика продуктивність і обробка складних запитів, і властива цим СУБД складність адміністрування.

Вибиратимемо із настільних СУБД типа Microsoft Access, Visual FoxPro або Paradox.

Розглянемо можливості Access типи задач, які можна вирішувати за допомогою цієї СУБД. Зокрема: Access - це, перш за все, система управління базами даних (СУБД). Як і інші продукти ц категорії, вона призначена для зберігання і пошуку даних, представлення нформації в зручному вигляді і автоматизації операцій, що часто повторюються (таких, як ведення рахунків, облік, планування і т.і.). За допомогою Access можна розробляти прості і зручні форми введення даних, а також здійснювати обробку даних і видачу складних звітів.

При всьому цьому Access - не просто СУБД. Як реляційна СУБД Access забезпечує доступ до всіх типів даних дозволяє використовувати одночасно декілька таблиць бази даних. При цьому можна стотно спростити структуру даних, полегшуючи тим самим виконання поставлених завдань. Таблицю Access можна пов'язати з даними, що зберігаються на великій ЕОМ або на сервері. З іншого боку, можна використовувати таблиці, створені в середовищі Paradox або dBASE. Отримані результати можна швидко і легко зв'язати об'єднати з даними з електронних таблиць Excel

У Access повною мірою реалізовано управління реляційними базами даних. Система підтримує первинн зовнішні ключі і забезпечує цілісність даних на рівні ядра (що запобіга несумісним операціям оновлення або видалення даних). Крім того, таблиці в Access забезпечені засобами перевірки допустимості даних, що запобігають некоректному введенню незалежно від того, як він здійснюється, а кожне поле таблиці має свій формат і стандартні описи, що істотно полегшує введення даних. Access підтримує всі необхідні типи полий, зокрема текстовий, числовий, лічильник, грошовий, дата/час, MEMO, логічний, гіперпосилання і поля об'єктів OLE. Якщо в процесі спеціальної обробки в полях не опиняються ніякі значення, система забезпечує повну підтримку пустих значень.

Реляційна обробка даних в Access за рахунок гнучкої архітектури системи здатна задовольнити будь-які потреби. При цьому Access може використовуватися як автономна СУБД в режимі файл-сервера або клієнтського компоненту таких продуктів, як SQL Server. Крім того. Access підтримує протокол ODBC (Open Database Connectivity), що дозволяє підключатися до баз даних безлічі різних форматів, таких як SQL Server, Oracle, Sybase навіть DB/2 для великих ЕОМ фірми IBM.

Система Access підтримує обробку транзакцій з гарантією їх цілісності. Крім того, передбачений захист на рівн користувача, що дозволяє контролювати доступ даним окремих користувачів і цілих груп.

І, нарешті, MS Access, на сьогоднішній день найбільш популярна настільна СУБД, по ній можна легко знайти будь-яку необхідну довідкову інформацію

Виходячи зі всього цього, вибираємо для розробки системи MS Access 2003

 

1.2.4 Розробка моделі даних

Логічна структура бази даних практично розроблена раніш (див. рис. 1.7. - Докладна діаграма класів системи і пункт 1.2.1 - Перелік вхідних даних). Далі слід уточнити список фізичних таблиць БД і їх структуру, спроектувати ключі таблиць і зв'язку між ними. Після виконання цієї роботи отримаємо наступну схему БД системи (див. рис. 1.9).

Рисунок 1.9 – Схема бази даних системи

База даних складається з наступних основних таблиць:

­      Book – Список книг;

­      BookSubj – Список тем;

­      Card – Список карт клієнтів;

­      CardCome – Список дат видання;

­      CardRem – Список дат повернення;

­      Client – Список клієнтів;

­      ClientStudy – Список факультетів;

­      ClientType – Список типів клієнтів;

­      Move – Список руху книг у бібліотеці.

Розглянемо структуру таблиць.

Таблиця 1.1 – Структура даних бібліотеки

Таблиця Поле Тип даних Обов’язкове Індексування
Book Book Integer Так Ключове
Title String, 50 Так З повтореннями
Auth String, 50 Так З повтореннями
Auth2 String, 50 Ні З повтореннями
Auth3 String, 50 Ні З повтореннями
PubDate Date Так Ні
Subj Integer Так З повтореннями
BookSubj Subj Integer Так Ключове
Title String, 50 Так Без повторень
Card Card Integer Так Ключове
Book Integer Так З повтореннями
Enabled Bool Так Ні
CardCome Card Integer Так Ключове
Date Date Так З повтореннями
CardRem Card Integer Так Ключове
Date Date Так З повтореннями
Client Client Integer Так Ключове
Name String, 50 Так З повтореннями
Addr String, 50 Ні Ні
Phone String, 10 Ні Ні
BirthDate Date Ні Ні
RegDate Date Ні Ні
Type Integer Так З повтореннями
Study Integer Так З повтореннями
Year Integer Ні З повтореннями
Group String, 50 Ні З повтореннями
Work String, 50 Ні Ні
Post String, 50 Ні Ні
ClientStudy Study Integer Так Ключевое
Name String, 50 Так Без повторень
ClientType Type Integer Так Ключевое
Name String, 50 Так Без повторень
Move Client Integer Так З повтореннями
Card Integer Так З повтореннями
DateOut Date Так З повтореннями
DateRet Date Ні Ні

 

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.