бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьДиплом: Ринок цінних паперів

/p>

Додаток № 13 [c.39]

Регіональний розподіл торговців цінними паперами у 1999 році та обсяги

виконанних ними операцій із цінними паперами.

[46]

Індекс

Значення на30.07.1999Значення на 1.10.1999Значення на29.10.1999Значення на26.11.1999Значення на28.01.2000

WOOD-15

854.00508.00454.00506.00467.00

KAC-20(S)

817.00681.00657.00846.001076.00

KAC-20(W)

794.00588.00517.00606.00598.00

SBPU-30

89.6837.4632.2028.7532.42

ProU-50

74.1823.6516.5019.7819.32

ПФТС

38.3322.4717.1221.1421.26

Додаток № 14 [c.53]

Відношення фондових індексів до історично максимальних рівнів у 1970-1997

роках.[47]

Диплом: Ринок цінних паперів

Додаток № 15 [c.54]

Хронологія регіональних фондових криз у світовій економіці[48]

По-

Чаток кризи

Поча-

ток обвалу

Дата найниж-

чої точки

Дата від-

новлення

Тривалість

Найнижче падіння цін (%)

Річний дохід до кризи (%)

Місяців до найнижчої точки

Місяців до відновлення

1 рік

3 ро-ки

А. Фондові ринки розвинутих країн
06/7305/7409/7402/78154139,925,024,2
10/8006/8206/8203/8320922,931,125,7
08/8711/8701/8801/8951221,526,848,7
Б. Фондові ринки країн Латинської Америки
06/8007/8112/8211/85303568,471,068,8
09/8711/8711/8705/882638,267,964,4
09/9402/9502/9502/9752438,263,537,2
В. Фондові ринки країн Азії
12/7808/8010/8010/85226043,733,851,6
03/9009/9009/9008/9363537,744,755,6
04/9608/9712/9712/9720НС67,920,321,6

Примітки: 1. Під тривалістю кризи слід розуміти кількість місяців, за які

індекс упав до найнижчої точки, а потім піднявся до попереднього піка, тобто

суму двох відповідних колонок; 2. “НС” означає “не спостерігається”; 3.

Показник “річний дохід” відображає дохід, одержаний завдяки руху фондових

індексів.

Додаток № 16 [c.56]

Відношення мінімального рівня індексів за трирічний період до моменту часу t

до рівня індексів на момент часу t у 1970-1997 роках на фондових ринках світу.

[49]

Диплом: Ринок цінних паперів

Додаток № 17 [c. 56,57]

Кореляція між MINCt i CMAXt+lag у 1970-1997 роках на фондових ринках світу.[50]

Диплом: Ринок цінних паперів

Додаток № 18 [c.62]

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності на ринку цінних паперів у

1999році.

Диплом: Ринок цінних паперів

Додаток № 19 [c.58]

Регіональний розподіл торговців цінними паперами у 1999 р.

Область

Всього по області

% від загальної кількості

З них

Всього

Банки

Івест. Компанії

“Чисті” торговці

АР Крим8421334,44
Вінницька-2460,81
Волинська21470,94
Дніпропетровська7843587,8
Донецька81128476,32
Житомирська--220,27
Закрпатська--110,13
Запорізька6619314,17
Івано-Франківська11460,81
Київська та м.Київ676820133645,16
Кіровоградська-1230,4
Луганська13370,94
Львівська6812263,49
Миколаївська-113131,75
Одеська8315263,49
Полтавська329141,88
Рівненська11350,67
Сумська136101,34
Тернопільська1-340,54
Харківська1216517910,62
Херсонська--881,08
Хмельницька2-570,94
Черкаська13260,81
Чернивецька--110,13
Чернигівська32381,08

Всього

138

143

463

744

100

Додаток № 20.

Автономна республіка Крим та м. Севастополь

Вінницька область

В республіці функціонує 1601 акціонерне товариство, серед яких 498 ВАТ та 1103 ЗАТ. Зареєстровано емісій акцій на суму 862,3 млн. грн.

Професійну діяльність на ринку цінних паперів АР Крим здійснюють 13 реєстраторів, 3 зберігачі та 42 торговці, Також в республіці діють 4 інвестиційні компанії та 12 інвестиційних фондів.

Комісією було проведено 100 перевірок учасників ринку цінних паперів. За результатами ревізій порушено 221 справу. Всього накладено штрафних санкцій на суму 82780 грн.

На території області функціонує 866 акціонерних товариств, серед яких 544 ВАТ та 322 ЗАТ. Обсяг зареєстрованих емісій акцій склав 112,4 млн. грн.

Професійну діяльність на ринку цінних паперів здійснюють 11 реєстраторів та 7 торговців. Інститути спільного інвестування представлені 2 інвестиційними компаніями та 2 фондами. Територіальним управлінням проведено 399 перевірок підприємств - суб‘єктів ринку цінних паперів. За результатами ревізій порушено 329 справ та накладено штрафів на суму 141530 грн.
Волинська область

Дніпропетровська область

Ринок цінних паперів формують 401 акціонерне товариство, серед яких 269 ВАТ та 132 ЗАТ. Обсяг емісій акцій підприємств за рік склав 100,2 млн. грн.

Професійна діяльність на ринку цінних паперів здійснюється 2 реєстраторами і 8 торговцями. Інвестиційну діяльність здійснюють 1 інвестиційний фонд та 1 інвестиційна компанія.

Територіальним управлінням проведено 37 перевірок учасників ринку цінних паперів. Порушено 78 справ та накладено штрафних санкцій на суму 17340 грн.

Емітенти на ринку цінних паперів представлені 2463 акціонерними товариствами, серед яких 577 ВАТ та 1886 ЗАТ. За рік зареєстровано емісій акцій на суму 1129,2 млн. грн.

Професійну діяльність на ринку цінних паперів здійснюють 26 реєстраторів та 6 зберігачів і 68 торговців. В 1999 році торговцями виконано угод з купівлі-продажу цінних паперів на суму більше ніж 1,3 млрд. грн., що складає близько 12% усіх виконаних угод на фондовому ринку України. В 1999 році почала функціонувати Придніпровська фондова біржа. Проведено 43 перевірки суб‘єктів ринку цінних паперів та порушено 76 справ. За їх результатами накладено штрафних санкцій на суму 110815 грн.

Донецька область

Житомирська область

На ринку цінних паперів функціонують 3131 акціонерне товариство, серед яких 869 ВАТ та 2262 ЗАТ. Обсяг емісій акцій підприємств за рік склав 537,9 млн. грн.

Професійну діяльність на ринку цінних паперів здійснюють 29 реєстраторів та 3 зберігача і 62 торговця. Інвестиційної діяльністю займаються 10 компаній та 11 інвестиційних фондів.

Проведено 124 перевірки суб‘єктів ринку цінних паперів та порушено 218 справ про правопорушення. За результатами перевірок та ревізій застосовано штрафних санкцій на загальну суму 234712 грн.

Ринок цінних паперів формують перш за все 730 акціонерних товариств, серед яких 440 ВАТ та 290 ЗАТ. Ними зареєстровано емісій акцій на суму 98,2 млн. грн.

Послуги на ринку цінних паперів надаються його професійними учасниками, що представлені 3 реєстраторами, 1 зберігачем і 3 торговцями. Також діють 1 інвестиційна компанія та 2 фонди.

Проведено 229 перевірок учасників ринку цінних паперів. За результатами ревізій подано у провадження 150 справ та накладено штрафів на суму 19023 грн.

Закарпатська область

Запорізька область

На ринку цінних паперів функціонують 427 акціонерних товариств, серед яких 220 ВАТ та 207 ЗАТ. Обсяг зареєстрованих емісій акцій склав 94,7 млн. грн.

Професійну діяльність на ринку цінних паперів здійснюють 3 реєстратори і 4 торговці.

Інвестиційну діяльність здійснює 1 інвестиційна компанія.

Проведено 41 перевірка учасників ринку цінних паперів та порушено 131 справу. Сума накладених штрафних санкцій складає 34440 грн.

Ринок цінних паперів представлений перш за все 1292 акціонерними товариствами, серед яких 431 ВАТ та 861 ЗАТ. За рік обсяг зареєстрованих емісій акцій склав 949,7 млн. грн.

Професійні учасники ринку цінних паперів представлені 16 реєстраторами, 4 зберігачами і 33 торговцями. Наприкінці 1998 року діяли 5 інвестиційних компаній та 6 фондів.

У березні 1999 року мають розпочатися торги на філії УФБ.

Територіальним відділенням проведено перевірку 40 учасників ринку цінних паперів, порушено 190 справ про правопорушення і накладено штрафних санкцій на суму 209210 грн.

Івано-Франківська область

Київська область та м. Київ

Емітентами на ринку цінних паперів є 585 акціонерних товариств, серед яких 327 ВАТ та 258 ЗАТ. Обсяг зареєстрованих емісій акцій підприємств складає 870,1 млн. грн.

Професійну діяльність на ринку цінних паперів здійснюють 6 реєстраторів та 7 торговців.

Інвестиційною діяльністю на кінець 1999 року займалися 1 інвестиційна компанія та 1 інвестиційний фонд.

Проведено 42 перевірки суб‘єктів ринку цінних паперів та порушено 38 справ. Сума накладених штрафних санкцій складає 10030 грн.

Ринок цінних паперів формують перш за все 8681 акціонерних товариств, серед яких 1312 ВАТ та 7369 ЗАТ. Зареєстровано емісій акцій на суму 3467,7 млн. грн.

Професійні учасники ринку цінних паперів представлені 124 реєстраторами, 34 зберігачами і 385 торговцями.

Територіальним управлінням проведено 99 перевірок учасників ринку цінних паперів. За результатами ревізій порушено 70 справ та накладено штрафів на суму 44285 грн.

КіровОградська область

Луганська область

На ринку цінних паперів функціонують 713 акціонерних товариств, серед яких 312 ВАТ та 401 ЗАТ. Зареєстровано емітованих акцій на суму 79,8 млн. грн.

Професійну діяльність на ринку цінних паперів здійснюють 7 реєстраторів і 3 торговці.

Інвестиційну діяльність здійснює 1 інвестиційна компанія.

Територіальним управлінням проведено 38 перевірок учасників ринку цінних паперів. Порушено 101 справу та накладено штрафних санкцій на суму 10081 грн.

Ринок цінних паперів представлений 1433 акціонерними товариствами, серед яких 494 ВАТ та 939 ЗАТ. Обсяг зареєстрованих емісій акцій склав 331,2 млн. грн.

Професійні послуги на ринку цінних паперів надають 9 реєстратора та 11 торговців. У 1999 році на ринку цінних паперів області розпочав роботу перший зберігач.

Інститути спільного інвестування представлені 2 інвестиційними компаніями.

Проведено 88 перевірок підприємств – суб‘єктів ринку цінних паперів. За результатами ревізій порушено 229 справ та накладено штрафних санкцій на суму 88151 грн.

Львівська область

Миколаївська область

Ринок цінних паперів формують 1089 акціонерних товариства, серед яких 653 ВАТ та 436 ЗАТ. Зареєстровано емісій акцій підприємств області на суму 404,3 млн. грн.

Професійні учасники ринку цінних паперів області представлені 19 реєстраторами, 2 зберігачами і 30 торговцями.

Діють 9 інвестиційних компаній та 5 інвестиційних фондів.

Проведено 123 перевірки учасників ринку цінних паперів, порушено 178 справ та накладено штрафних санкцій на суму 78166 грн.

Емітенти на ринку цінних паперів області представлені 992 акціонерними товариствами, серед яких 375 ВАТ та 617 ЗАТ. Обсяг зареєстрованих емісій акцій складає 143,1 млн. грн.

Професійну діяльність на ринку цінних паперів здійснюють 10 реєстраторів і 16 торговців.

Діють 3 інвестиційних фондів.

Територіальним управлінням проведено 114 перевірок учасників фондового ринку та порушено 142 справи. Загальна сума штрафів складає 48825 грн.

Одеська область

Полтавська область

На ринку цінних паперів функціонують 1462 акціонерних товариств, серед яких 561 ВАТ та 901 ЗАТ. Загальна сума зареєстрованих емісій акцій за 1999 рік склала 491,1 млн. грн.

Професійні учасники ринку цінних паперів представлені 19 реєстраторами, 3 зберігачами і 35 торговцями.

Діють 2 біржові майданчики. Інвестиційну діяльність здійснюють 4 інвестиційних компаній та 6 інвестиційних фондів.

Територіальне управління провело 57 перевірок учасників фондового ринку. За результатами ревізій порушено 1666 справ та накладено 20417 грн.

Емітенти на ринку цінних паперів представлені 591 акціонерними товариствами, серед яких 326 ВАТ та 265 ЗАТ. Зареєстровано акцій підприємств на суму 1359,3 млн. гнр.

Професійну діяльність на ринку цінних паперів здійснюють 11 реєстраторів, 1 зберігач і 16 торговців.

Інститути спільного інвестування представлені 4 інвестиційними компаніями та 2 фондами.

Проведено 47 перевірок учасників ринку цінних паперів, порушено 107 справ та накладено штрафних санкцій на суму 79611 грн.

Рівненська область

Сумська область

На ринку цінних паперів функціонують 624 акціонерних товариств, серед яких 351 ВАТ та 273 ЗАТ. Обсяг зареєстрованих емісій акцій складає 142,0 млн. грн.

Професійну діяльність на ринку цінних паперів здійснюють 7 реєстраторів та 6 торговців.

Діють 2 інвестиційні компанії.

Територіальним управлінням проведено 26 перевірок суб‘єктів ринку цінних паперів, порушено 110 справ. Сума накладених за 1999 рік штрафів складає 19380 грн.

Ринок цінних паперів формують 902 акціонерних товариства, серед яких 332 ВАТ та 570 ЗАТ. Обсяг зареєстрованих емісій акцій склав 93,7 млн. грн.

Професійну діяльність здійснюють 4 реєстраторів і 10 торговців.

Діють 3 інвестиційні компанії.

Проведено 64 перевірки учасників ринку цінних паперів. За результатами ревізій порушено 83 справи та накладено штрафних санкцій у розмірі 7123 грн.

Тернопільська область

Харківська область

Емітенти на ринку цінних паперів представлені 377 акціонерними товариствами, серед яких 284 ВАТ та 93 ЗАТ. За 1999 рік зареєстровано випусків акцій на суму 79,5 млн. грн.

Професійну діяльність на ринку цінних паперів здійснюють 4 реєстратори і 5 торговців.

Діють 3 інвестиційні компанії.

Проведено 37 перевірок учасників ринку цінних паперів та порушено 144 справи про правопорушення. Загальна сума штрафних санкцій складає 45050 грн.

На ринку цінних паперів функціонують 3899 акціонерних товариств, серед яких 614 ВАТ та 3285 ЗАТ. Обсяг зареєстрованих емісій акцій склав 242,4 млн. грн.

Професійні послуги на ринку цінних паперів надають 41 реєстратор, 2 зберігача і 92 торговця.

Інвестиційну діяльність здійснюють 16 інвестиційних компаній та 15 інвестиційних фондів.

Херсонська область

Хмельницька область

Ринок цінних паперів формують 750 акціонерних товариства, серед яких 412 ВАТ та 338 ЗАТ. Обсяг зареєстрованих емісій акцій за 1999 рік склав 202,5 млн. грн.

Професійні учасники ринку цінних паперів представлені 2 реєстраторами та 8 торговцями.

Діють 2 інвестиційні фонди.

Проведено 257 перевірок учасників фондового ринку, порушено 111 справ та накладено штрафних санкцій на суму 27185 грн.

Емітенти на ринку цінних паперів представлені 581 акціонерними товариствами, серед яких 306 ВАТ та 275 ЗАТ. За рік було зареєстровано емісій акцій на суму 116,0 млн. грн.

Професійну діяльність здійснюють 11 реєстраторів і 8 торговців.

Проведено 40 перевірок суб‘єктів ринку цінних паперів. За результатами перевірок і ревізій учасників фондового ринку порушено 83 справи про правопорушення та накладено штрафів на суму 41395 грн.

Черкаська область

Чернівецька область

На кінець 1999 року нараховувалось 909 акціонерних товариства, серед яких 462 ВАТ та 447ЗАТ. Обсяг емісій акцій підприємств за 1999 рік склав 175,1 млн. грн.

Серед професійних учасників ринку цінних паперів 10 реєстраторів та 9 торговців.

Діють 3 інвестиційні компанії та 1 інвестиційний фонд.

Територіальним управлінням проведено 247 перевірок суб‘єктів ринку цінних паперів. За результатами ревізій порушено 285 справ та накладено штрафних санкцій на суму 106306 грн.

На ринку цінних паперів функціонують 314 акціонерних товариств, серед яких 232 ВАТ та 82 ЗАТ. За 1999 рік зареєстровано акцій на суму 27,4 млн. грн.

Професійну діяльність здійснюють 2 реєстратори і 3 торговці цінними паперами.

Проведено 39 перевірок учасників ринку цінних паперів, порушено 124 справи та накладено штрафів на суму 6715 грн.

Чернігівська область

Емітенти на ринку цінних паперів представлені 377 акціонерними товариствами, серед яких 284 ВАТ та 93 ЗАТ. Обсяг зареєстрованих емісій акцій склав 130,1 млн. грн. Професійні послуги на ринку цінних паперів надають 6 реєстраторів, а також 2 зберігачі і 10 торговців.

Діють 2 інвестиційні компанії та 2 інвестиційні фонди.

Територіальним управлінням проведено 35 перевірок учасників ринку цінних паперів. Порушено 125 справ. Сума накладених штрафних санкцій складає 45422 грн.

Додаток № 20 [c.78]

Диплом: Ринок цінних паперів

Зростання кількості центральних депозитаріїв цінних паперів.[51]

Примітка: 2000р. – прогнозні дані.

Додаток № 21 [c.72]

Поширеність центральних депозитаріїв цінних паперів у світі.[52]

Регіон

Кількість країн із ЦДЦП

Види ринку цінних паперів

Ринок акцій

Ринок облігацій

Ринок грошових інструментів

Охоплено

Планується

Охоплено

Планується

Охоплено

Плану

ється

Азія–Океанія19841168213221
Африка1136454518927
Близький Схід14502143142914
Західна Європа2090108515755
Східна і Центральна Європа1788076125318
Південна Америка24712558293725
Північна Америка2100010001000

Література:

1. Барановський О.І. Фінансова безпека фондового ринку // Фінанси

України. – 1999. - №1

2. Гольцберг М.А., Хасан – Бек Л.М. Основы финансового инвестирования. –

Киев: МЦПИМ, 1995.

3. Губський Б.В. Біржові технології ринку. – Київ, 1997

4. Давидов О.І., Зінченко Я.В. Фондові кризи у ринковій економіці //

Фінанси України. – 2000. - №3

5. Жукова Е.Ф. Общая тория денег и кредита. – Москва: Банки и биржи,

ЮНИТИ, 1995

6. "Загальні засади функціонування Національного депози­тарію України",

затверджені Указом Пре­зидента України №703 від 22 червня 1999 року.

7. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. – Цінні папери. Фондовий ринок. –

Термінологічний –словник. – Л.: БаК, 1999

8. Загорський В.С. Цінні папери. Фондовий ринок. – Наукове видання для

студентів економічних спеціальностей. – Львівська комерційна академія. –

К.:1996

9. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” (із змінами і

доповненнями станом на 26.12.1996р.)

10. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”

від 30.10.1996р.

11. Короленко М.В. Дивідендна політика акціонерного товариства. – Фінанси

України. – 2000. - №2

12. Климко Г.Н., Нестеренко В.П. Основи економічної теорії. – Київ: Вища

школа,1997

13. Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України. Схвалена

Постановою Верховної Ради України від 22 вересня 1995 року

14. Концепція функціонування і розвитку фондового ринку в Україні. –

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1994р. №277

15. Костіна Н.І., Марахов К.С. Проблеми формування фондового ринку в Україні

// Фінанси України. – 2000. - №3

16. Кошевой Д., Тарнавский В. Условия диктуют ставки // Финансовая Украина.

– 1995. – 17окт.

17. Кучеренко В. Новий інструмент оцінки ринку – ПФТС-індекс // Вісник НБУ.

– 1998. – лютий

18. Литвиненко Т.М. Економічна культура фондового ринку – запорука успішного

реформування реформування економіки. – Фінанси України. – 2000. - №3

19. Лисяк Л.В., Шумський В.М. Реальність потенційних джерел інвестиційної

діяльності в Україні. – Фінанси України. – 2000. - №2

20. Лозовая Т., Горицкая Е. Отражение в бухгалтерском учете начисления

дивидендов.// Бизнес. Бухгалтерия. - №34. – 1999

21. Лысенко М. Биржевые индексы в современном мире // Экономика и жизнь. –

1994. - №23.

22. L-индекс:близится праздник, но поводов для хорошего настроения немного

// Финан­совая Украина. – 1994. – 19окт.

23. Ляшенко В.И., Рухлядин В.И. Фондовые индексы. – Донецк: ИЭП НАНУ, 1995.

24. Макогон Ю.В., Ляшенко В.И. Международные фондовые индексы. – Донецк, 1995

25. Науменко В. Злети і падіння ринку цінних паперів України. // Вісник НБУ.

– 1998. - №2

26. Науменко В. Ринок цінних паперів під впливом макроекономічних негораздів

// Вісник НБУ. – 1999. – лютий

27. Оскольський В.В. Фондовий ринок України. – Київ: УФБ – “Скарбниця”, 1994.

28. Оскольський В.В. Українська фондова біржа: працюємо на економіку. –

Фінанси України. – 2000. - №3

29. Основи ринкової економіки. – Київ: Либідь, 1995.

30. Отченаш К.Г., Руденко В.Б. Вплив фінансової кризи на діяльність

портфельних інвесторів в Україні. – Фінанси України. – 2000. - №2

31. Папери цінні. Міжнародна система нумерування для ідентифікації цінних

паперів. – Офіційне видання. – К.: видавництво Держстандарту України, 1998

32. Рынок ценных бумаг: механизмы и способы его функционирования. Материалы

к Международному симпозиуму “Современный фондовый рынок Украины: способы и

механизмы его внедрения” 26-27 янв. 1995. – Киев: Центр “Рынок”, 1995.

33. Указ Президента України “Про електронний обіг цінних паперів і

Національний депозитарій”

34. Фондовый рынок. // Бизнес. - №49. – 6 декабря 1999г.

35. Фондовий ринок // Вісник НБУ. –1998. – жовтень

36. Фондовий ринок // Вісник НБУ. – 1999. – лютий

37. Чорний А. Індекси курсів цінних паперів // Діло. – 1995. - №42.

38. Шаров О. Проблеми розвитку Національної депозитарної системи України. –

Вісник НБУ. – 1999. - №12

39. Швабій К. Політику уряду щодо ОВДП переглянуто // Вісник НБУ. – 1999. –

січень

40. Януль І.Є., Шелудько В.М. Шляхи розвитку фондового ринку в Україні //

Фінанси України. – 1998. - №6.

[1] Основи ринковоi економiки. - К.:Либiдь. - 1995. – с. 220

[2] Фондовий ринок Украiни.-К.:УФБ,1994.С.33-36

[3] Останнiм часом у всьому свiтi

помiтнiше окреслюється тенденцiя до збiльшення питомої ваги акцiй на

пред’явника. Адже уже сьогоднi на ринках окремих країн дуже гостро постала

проблема, яка полягає у неспроможностi швидко i ефективно проводити операцiї з

iменними акцiями як того вимагають сучаснi стандарти i фiнансовi вимоги.

Найвiрогiднiше, в недалекому майбутньому на ринку залишиться порiвняно невелика

частка iменних акцiй.

[4] Цiннi папери в Украiнi.-К.:УФБ,1993.С.57-60

[5] Котирування – встановлення

курсів цінних паперів відповідно до чинних законодавчих норм і усталеної

практики.

[6] Фондовий ринок Украiни.-К.:УФБ,1994.С.32-33

[7] Депозити – цінні папери ( акції,

облігації ), внесені на зберігання в кредитні установи

[8] Основи ринковоi економiки.-К.:Либiдь,1995.С.224

[10] Акцепт – згода на оплату або

гарантування оплати грошових і товарних документів.

[11] Активи – все, чим володіє

компанія й що їй належить ( обіговий капітал, основний капітал, нематеріальні

активи )

[12] Фондовий ринок Украiни.-К.:УФБ,1994.С.30-32

[13] Цiннi папери в Украiнi.-К.:,1993.С.69-71

[14] Клірингова палата – біржовий

та міжбіржовий отган, який здійснює розрахунки між учасниками біржових угод на

основі заліку взаємних вимог.

[15] Також.С.32-33,138-139

[16] Губський Б.В. Біржові технології ринку. – Київ – 1997. С. 204

[17] Губський Б.В. Біржові технології ринку. – Київ – 1997. С. 204

[18] Короленко М.В. Дивідендна

політика акціонерного товариства. // Фінанси України. - №2. – 2000. – с. 60

[19] Короленко М.В. Дивідендна

політика акціонерного товариства. // Фінанси України. - №2. – 2000. – с. 60

[20] Короленко М.В. Дивідендна

політика акціонерного товариства. // Фінанси України. - №2. – 2000. – Ст.61

[21] Короленко М.В. Дивідендна

політика акціонерного товариства. // Фінанси України. - №2. – 2000. – Ст.61

[22]Лозовая Т., Горицкая Е.

Отражение в бухгалтерском учете начмсления дивидендов. // Бизнес. Бухгалтерия.

- №34. – 1999. – С. 94

[23] Лозовая Т., Горицкая Е.

Отражение в бухгалтерском учете начисления дивидендов. // Бизнес. Бухгалтерия.

- №34. – 1999. – С. 94

[24] Инвестиционная газета. Приложение «Финансы и компании». – №41. - 1999

[25] В.Я.Бобров Основи ринковоi економiки.- К.:Либiдь,1995.С.225-227

[26] В.В.Колесник Рынок ценных бумаг:-К.:ИГП АН Украины,1993.С.8-13

[27] Термiн “ вуличний ринок”

зберiгся з тих часiв, коли лондонськi брокери укладали угоди просто на вулицi

чи в кафе.

[28] Губський Б.В. Біржові технології ринку. – Київ – 1997. С.149

[29] Лістинг – внесення акцій

компанії до списку акцій, що котируються на певній фондовій біржі.

[30] Фондова бiржа Украiни.-К.:УФБ,1994.С.68-69

[31] Цiннi папери в Украiнi.-К.:УФБ,1993.С.213.

[32] Макогон В.Ю., Ляшенко В.И.

Международные фондовые индексы. – Донецк, 1995. – С.1

[33] Також, С. 2

[34] Ляшенко В.И., Рухлядин В.И.

Фондовые индексы._ Донецк: ИЭП НАНУ, 1995. - 720

[35] Лысенко М. Биржевые индексы в

современном мире // Экономика и жизнь. – 1994. - №23. – С.8

[36] Пирожков С.М., Сазонов В.А.

Индексы финансового рынка // ЭКО. – 1994. - №4.- С.76 – 93

[37] Макогон Ю.В., Ляшенко В.И.

Международные фондовые индексы. – Донецк. – 1995. – С.35

[38] Кучеренко В. Новий інструмент

оцінки ринку – ПФТС-індекс // Вісник НБУ. – 1998. – Лютий. – С. 37

[39] Також. С.38

[40] L-індекс:близится праздник,

но поводов для хорошего настроения немного // Финансовая Украина. – 1994. – 19

окт. – С.14

[41] Чорний А. Індекси курсів цінних паперів // Діло. – 1995. - №42. – С.3

[42] Шаров О.Проблеми розвитку

Національної депозитарної системи України.Вісник НБУ.-№12.–1999.–Ст.19

[43] Швецов Н.П., Шаповал Ю.И.,

Буша Ю.А., Константинов А.А. Депозитарная деятельность на фондовом рынке.

Энциклопедия фондового рынка. Книга шестая. – Киев // Вісник фондового ринку. -

1998

[44] Шаров О. Проблеми розвитку

Національної депозитарної системи України. // Вісник НБУ. - №12. – 1999. -

Ст.19

[45] Шаров О. Проблеми розвитку

Національної депозитарної системи України. // Вісник НБУ. - №12. – 1999. -

Ст.20

[46] Отченаш К.Г., Руденко В.Б.

Вплив фінансової кризи на діяльність портфельних інвесторів в Україні. – 2000.

- №2. – Ст. 88

[47] Давидов О.І., Зінченко Я.В.

Фондові кризи у ринковій економіці. // Фінанси України.–2000.-№3. – Ст. 81

[48] Давидов О.І., Зінченко Я.В.

Фондові кризи у ринковій економіці. // Фінанси України.–2000.-№3. – Ст. 83

[49] Давидов О.І., Зінченко Я.В.

Фондові кризи у ринковій економіці. // Фінанси України.–2000.-№3. – Ст.84

[50] Давидов О.І., Зінченко Я.В.

Фондові кризи у ринковій економіці. // Фінанси України.–2000.-№3. – Ст.85

[51] Шаров О.Проблеми розвитку

Національної депозитарної системи України //Вісник НБУ.–1999.-№12.Ст.18

[52] Шаров О.Проблеми розвитку

Національної депозитарної системи України //Вісник НБУ.–1999.-№12.Ст.19

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.