бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьДиплом: Ринок цінних паперів

/p>

Обіг цінних паперів в Україні забезпечують торговці цінними паперами,

представлені суб’єктами підприємницької діяльності, для яких цей вид

діяльності є виключним (вони складають близько 65,4%), комерційними банками

(16,7%) та інвестиційними компаніями (17,9%).

На початку 2000 року в Україні діяв 881 торговець цінними паперами. Протягом

1999 року було видано 167 дозволів на здійснення діяльності щодо випуску та

обігу цінних паперів та одночасно анульовано 160 дозволів. Протягом 1999 року

спостерігалась тенденція щодо диференціації торговців цінними паперами, а

саме поступово визначається стійка група структур, які щоквартально

здійснюють обсяги операцій, що перевищують 10 млн. грн., з одночасним

збільшенням кількості тих торговців, які взагалі не здійснювали діяльності.

Досить значною є група “дрібних” торговців, тобто тих, які виконують

щоквартально угод на суму, що не перевищує 100 тис. грн. Більше половини

торговців, які здійснювали діяльність протягом 1999 року, відноситься до

“середньої групи” – обсяг укладених ними угод складає від 100 тис. до 1 млн.

грн.

Обсяг виконаних угод

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

До 100 тис. грн.

190210160

Від 100 тис. до 500 тис. грн.

151134136

Від 500 тис. до 1 млн. грн.

626561

Від 1 млн. до 10 млн. грн.

139124154

Більш 10 млн. грн.

444453

Всього

Здійснювали діяльність

564577607

Не здійснювали діяльність

153167125

Подали звіт

717744732

У 1999 році зберігалась тенденція щодо збільшення обсягів комерційних

операцій торговців цінними паперами. Одночасно зменшилися обсяги угод з

розміщення цінних паперів на ринку. Комерційні банки є найбільш крупними

торговцями цінними паперами, які здійснюють переважний частину всіх видів

операцій у вартісному вимірі на ринку цінних паперів. Протягом 1999 року вони

відігравали найзначнішу роль на ринку цінних паперів. Більше 75% обсягу

виконаних угод з купівлі-продажу цінних паперів на ринку України були

здійснені комерційними банками.

Диплом: Ринок цінних паперів

Figure 1

Диплом: Ринок цінних паперів

Протягом 1999 року найбільш популярними як за кількістю, так і за обсягом

виконаних операцій були облігації внутрішньої державної позики, з якими

працювали переважно банки, друге місце посідали векселі (теж інструмент,

більш характерний для банків), і третю позицію займали корпоративні цінні

папери - акції.

Такі фінансові інструменти, як інвестиційні сертифікати та облігації

підприємств та місцевих позик, не мали значимих показників.

Диплом: Ринок цінних паперів

У середньому найкрупніші угоди у вартісному вимірі укладаються при купівлі-

продажу векселів. Характерним є збільшення обсягу угод за векселями, середня

сума однієї угоди з векселем складає близько 177,9 тис. грн.

У 1999 році за обсягами виконаних угод перше місце посідали облігації

внутрішньої державної позики та векселі. За кількістю виконаних угод перше

місце посідали акції.

Диплом: Ринок цінних паперів

Диплом: Ринок цінних паперів

Акції є найбільш популярним фінансовим інструментом для структур, для яких

торгівля цінними паперами є виключним видом їх діяльності. Для комерційних

банків найбільш привабливим фінансовим інструментом були облігації

внутрішньої державної позики та векселі.

В Україні на відміну від розвинутих країн переважає позабіржовий

неорганізований ринок. Це стало наслідком приватизаційних процесів за

попередні роки.

На неорганізованому позабіржо-вому ринку на кінець 1999 року здійснювалась

переважна кількість угод – близько 98 %.

Протягом 1999 року в Україні здійснювали діяльність 881 торговець, надавали

звіти 732 торговця цінними паперами. Результати аналізу звітності торговців

по областям наведені у таблиці.

Області України

1997 рік

1998 рік

Кількість ТЦП станом на 31.12.97

% від загальної кількості

Обсяг виконаних угод,

млн. грн.

% загального обсягу виконаних угод

Кількість ТЦП станом на 31.12.98

% від загальної кількості

Обсяг виконаних угод,

млн. грн.

% загального обсягу виконаних угод

Автономна Республіка Крим та м. Севастополь

31

5.360,6200.8

34

4.6113,1421.08
Вінницька область40.62,8580.0350.75,3370.05
Волинська область71.216,5370.27132,0740.3
Дніпропетровська область4171813,21624.1547.31308,72812.5
Донецька область366.185,1761.1506.8817,6987.8
Житомирська область40.61,1510.0120.31,8140.02
Закарпатська область20.30,2400.00310.10,2660.003
Запорізька область264.41615,08721.5324.3878,0748.4
Івано-Франківська область50.82,7570.0460.89,0020.09
Київська область та м. Київ24241.22959,21139.532544.46084,08758.1
Кіровоградська область30.51,9870.0320.32,0550.02
Луганська область614,1470.0560.86,8980.07
Львівська область203.495,6681.2263.5157,9411.5
Миколаївська область111.94,5270.06131.87,3130.07
Одеська область244.1432,1785.7263.6206,6701.97
Полтавська область142.311,0730.1514274,9320.7
Рівненська область30.57,6720.150.757,6480.5
Сумська область91.518,3310.2101.44,2730.04
Тернопільська область50.80,3560.00450.70,1830.001
Харківська область6411277,5283.77910.8584,1485.6
Херсонська область71.213,5100.1881.18,1900.08
Хмельницька область50.87,7980.1718,5560.08
Черкаська область81.47,8740.1711,8160.02
Чернівецька область20.30,000010.10,0000
Чернігівська область71.260,8950.87185,4900.8

Разом

586

100

7500,399

100

732

100

10456,335

100

На кінець 1999 року в Україні діяльність зі спільного інвестування

здійснювали 160 інвестиційних фондів та 128 взаємних фондів інвестиційних

компаній, близько 63% загальної кількості яких зосереджені у Київській,

Харківській та Донецькій областях.

Диплом: Ринок цінних паперів

Станом на 1 січня 2000 року в Україні загальна вартість випущених

інвестиційних сертифікатів досягла 208,98 млн. грн., що у порівнянні з

початком 1999 року більше лише на 7,5 млн. грн., тобто на 4% від загального

обсягу емісій інвестиційних сертифікатів.

Диплом: Ринок цінних паперів

На кінець 1999 року в Україні працювали переважно закриті інвестиційні фонди

та взаємні фонди інвестиційних компаній, які становлять більш як 95% від

загальної кількості. Більшість цих інститутів спільного інвестування були

створені з метою залучення приватизаційних паперів громадян.

Протягом 1994-1998 років вони відігравали роль основного механізму, який

забезпечував проведення “сертифікатної” приватизації, і, шляхом участі у

сертифікатних аукціонах, сформували за рахунок залучених приватизаційних

паперів пакети акцій приватизованих підприємств розмірами від 5% до 25%.

Одним із своїх головних завдань щодо регулювання діяльності інститутів

спільного інвестування Комісія вважає забезпечення більш детального розкриття

інформації та попередження можливих некваліфікованих дій інвестиційних

керуючих, які здійснюють управління активами інвестиційних фондів та взаємних

фондів інвестиційних компаній. На ринку цінних паперів України саморегулівні

організації представлені асоціаціями, фондовими біржами та торговельно-

інформаційними системами. Згідно з міжнародною практикою саморегулівні

організації визначають для своїх членів загальні стандарти діяльності та

здійснюють контроль за їх дотриманням у межах повноважень, делегованих

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Станом на 1 січня 2000 року в Україні зареєстровано шість саморегулівних

організацій:

¨ Київська міжнародна фондова біржаКМФБ
¨
¨ Південноукраїнська торговельно-інформаційна системаПТІС
¨
¨ Позабіржова фондова торговельна системаПФТС
¨
¨ Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріївПАРД
¨
¨ Українська асоціація інвестиційного бізнесуУАІБ
¨
¨ Українська фондова біржаУФБ

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.