бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьУлучшение организации перевозок пассажиров

Улучшение организации перевозок пассажиров

Міністерство вищої освіти України

Рівненський Державний Технічний Університет

|Поліпшення організації перевезень |

|пасажирів на маршрутах № 41 та № 66 |

|автобусами АТП 13060 |

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З

«Пасажирських перевезень»

Керівник проекту:

|Сердобінцева М.В. |

Розробив студент гр. Е-

401

|Бондаренко Т.В. |

1999 р.

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Вступ

Перевезення пасажирів здійснюються автомобільним, залізничним, водним

(морським, річковим), повітряним, міським електричним, спеціальними видами

пасажирського транспорту та спеціальними видами транспорту, які складають

єдину транспортну сітку.

Кожен вид пасажирського транспорту відрізняється від іншого переліком

характерних технічних особливостей, головними з яких є застосовані

транспортні засоби (рухомий склад) та шляхи сполучення (наземні, водні,

повітряні).

Пасажирський автомобільний транспорт перетворився на один з основних

та найбільш поширених видів пасажирського транспорту країни. Він широко

обслуговує транспортні потреби міського та сільського населення,

забезпечуючи масові та індивідуальні перевезення пасажирів парком автобусів

та легкових автомобілів.

Пасажирські перевезення (міські, міжміські, внутрішньорайонні і

внутрішньообласні) здійснює автомобільний транспорт загального користування

– автобуси, таксі. Міські перевезення характерні невеликою протяжністю

маршрутів, частими зупинками і частою зміною пасажирів. Міжміські

перевезення відрязняються від міських великою протяжністю маршрутів,

порівняно незначною кількістю зупинок і незначною зміною пасажирів.

Головною проблемою пасажирського транспорту є підвищення праці

автомобільного транспорту загального користування. На продуктивність їх

праці впливає: незадовільний розвиток транспортної сітки та маршрутної

системи; нераціональне використання транспорту загального користування;

погана якість транспортного обслуговування; зменшення парку автобусів;

недосконалість системи швидкісних та експресних автобусних маршрутів у

містах та на заміських сполученнях.

На пасажирському автомобільному транспорті розроблено ряд заходів для

підвищення продуктивності праці автомобільного транспорту загального

користування. Отже для підвищення продуктивності необхідно:

- розробити оптимальні маршрути у містах, сільській місцевості,

приміських та міжміських сполученнях;

- слідкувати за раціональним використанням транспорту загального

користування, а також за забезпеченням парку автобусів та легкових

автомобілів достатньою кількістю паливно-мастильних речовин та

запасними частинами;

- скоротити кількість холостих пробігів;

- підвищити парк автобусів, удосконалення його структури та

підвищення техніко-експлуатаційних якостей рухомого складу.

1.2 Коротка характеристика АТП 13060. Аналіз роботи АТП 13060

Автотранспортне підприємство 13060 пасажирське, здійснює перевезення

пасажирів на міських, приміських та міжміських маршрутах. При потребі

надає автобуси також для міжнародних перевезень. Його місце знаходження:

м.Київ, вул. Жмеринська, 26. На території АПТ розташовані:

адміністративно-господарське будівлі, їдальня, відкрита та закрита стоянки

для автобусів, КПП, автозаправочна станція знаходиться поруч з

автопідприємством. Автотранспортне підприємство 13060 має досконалу

матеріально-технічну базу: зону технічного обслуговування та ремонту

автобусів, яка включає в себе дільниці по ТО і ремонту певних вузлів та

агрегатів, пости діагностики, спеціалізовану молярню, автоматизовану мийку

та ін. Для виконання пасажирських перевезень автотранспортне підприємство

має відповідний рухомий склад. Це автобуси різних марок та призначення.

Основними з них є: Ікарус-260, ЛАЗ-699Р, Ікарус-280, ЛАЗ-4202, ЛАЗ-695Н.

Варто відзначити, що рухомий склад АТП не досить новий, оскільки остання

партія техніки надходила у першому кварталі 1998 р. В підприємстві є три

колони, перша, з яких, обслуговує місто, друга – приміські, а третя –

міжміські перевезення.

Відділ експлутації АТП займається розробкою та відкриттям маршрутів

перевезень, оперативним плануванням, організацією, керуванням та контролем

регулярності руху автобусів на маршрутах та виконанням перевезень. Цей

відділ відповідльний за виконання плану перевезень та доходів. Також відділ

експлуатації займається розробкою розкладу руху, розробкою та здійсненням

заходів по підвищенню якості обслуговування пасажирів.

АНАЛІЗ РОБОТИ АТП 13060

Таблиця 1

| Назва показників |1997 |1998 |% |

|Середня облікова кількість |233 |207,5 |89,0 |

|автобусів | | | |

|Загальна пасажиромісткість |7 700 |6 865,9 |89,1 |

|Автомобілі-дні в господарстві |71 522 |63 085 |88,2 |

|Автомобілі-години в русі | |1791 | |

|Автомобілі-години в експлуатації |251,4 |223,7 |89,0 |

|Автомобілі-години простою | |53,6 | |

|Загальний пробіг автомобілів |5 336,5 |5 075,1 |95,1 |

|(річний) | | | |

|Продуктивний пробіг |5 171,3 |4 919,0 |95,1 |

|Обсяг перевезень |20 345,1 |16 533,3 |81,3 |

|Пасажирообіг |170 860,1 |148 427,5 |86,9 |

|Коефіцієнт використання пробігу |0,969 |0,969 |100 |

|Час в наряді |11,2 |11,1 |99,1 |

|Експлуатаційна швидкість |21,2 |22,7 |107,1 |

|Середня відстань поїздки пасажиру |8,4 |8,9 |105,9 |

|Середній добовий пробіг автобуса |237,6 |251,1 |105,7 |

Як бачимо середньо-облікова кількість автобусів в АТП 13060

зменшилась, відповідно зменшились й обсяги перевезнь та пасажирообіг.

Частково збільшилися коефіцієнти використання парку, експлуатаційна

швидкість.

1.3 Характеристика існуючої організації перевезень пасажирів на маршрутах №

41 та № 66

Автобуси АТП 13060 окрім всіх інших видів пасажирських превезень

здійснюють також міські перевезення пасажирів. Ці перевезення здійснюються

спеціальним рухомим складом - автобусами марок: .

Час роботи маршруту № 41 - 20 годин. Час початку роботи маршруту - 4

год., час закінчення роботи - 24 год. Кількість рейсів за добу дорівнює .

На цьому маршруті працюють автобуси марки - Ікарус-260, ЛАЗ-695Н, у

кількості - . Довжина маршруту № 41 складає - 20,8 км, на маршруті 5

зупинок.

Час роботи маршруту № 66 - 16 годин. Час початку роботи маршруту - 5

год., час закінчення роботи - 21 год. Кількість рейсів за добу дорівнює .

На цьому маршруті працюють автобуси марки - Ікарус-260, ЛАЗ-695Н, у

кількості - . Довжина маршруту № 66 складає - 18,9 км, на маршруті 6

зупинок.

На маршрутах існує ряд недоліків:

- незадовільне обслуговування пасажирів в години "пік";

- невдосконалена маршрутна система;

- мала експлуатаційна швидкість автобусів.

1.4 Недоліки організації перевезень та пропозиції по покращенню перевезень

В організації міських перевезень пасажирів є ряд недоліків:

- відсутність оптимальних маршрутів;

- нераціональне використання транспорту загального користування;

- незадовільне забезпечення парку автобусів та легкових автомобілів

достатньою кількістю паливно-мастильними речовинами та запасними

частинами;

- велика кількість холостих пробігів;

- мала провізна здатність автобусів в години "пік" на

пасажиронапружених дільницях;

- погана якість обслуговування пасажирів.

Всі ці недоліки суттєво впливають на продуктивність праці

автомобільного транспорту. Тому для покращення організації міських

перевезнь пасажирів та підвищення продуктивності праці курсовим проектом

пропонується наступні пропозиції:

- використовувати новіші марки автобусів;

- скоротити кількість холостих пробігів шляхом організації трудових

поїздок робітників АТП з роботи й на роботу;

- покращити провізну здатність автобусів в години "пік" на

пасажиронапружених дільницях шляхом збільшення кількості автобусів

на таких дяльницях;

- вдосконалити систему розробки графіків руху та складання графіків

роботи водіїв;

- підвищити рівень обслуговування пасажирів шляхом обладнання

зупинок, належного інформування про зупинки, зміни руху на

маршруті, а також про існування зупинок за вимогою на данному

маршруті;

- збільшити кількість експресних автобусних маршрутів;

- удосконалити структуру парку автобусів та легкових автомобілів, а

також підвищити техніко-експлуатаційні якості рухомого складу.

2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

2.1 Обгрунтувння маршрутів перевезень. Схема маршрутів. Характеристика

маршрутів

Маршрут – це попередньо розроблений шлях руху рухомого складу під

час виконання перевезень.

При виборі оптимального варіанту автобусного маршруту необхідно

враховувати наступні вимоги:

- кінцеві пункти автобусних маршрутів, як правило, встановлюються в

місцях великого накопичення людей, до яких відносяться вокзали,

ринки, стадіони, парки, театри, промислові підприємства, станції

метро тощо. Кінцеві пункти маршруту повинні бути обладнанні

майданчиками для розвороту та відстою автобусів;

- система автобусних маршрутів повина відповідти основним напрямкам

слідування пасажирів та забезпечувати їм поїздку по можливості

без пересадок;

- довжину автобусних маршрутів встановлюють у відповідності з

розмірами та плануванням міської території. При цьому

враховується, що затримки рейса повинні бути мінімальні, а

наповнення автобусів має бути рівномірним по всій довжині

маршрута;

- автобусні маршрути міських сполучень мають бути погоджені між

собою та з маршрутами інших видів міського пасажирського

транспорту (трамвай, тролейбус, метро), з приміським автобусним і

залізничним сполученням.

Курсовим проектом пропонується два маршрути перевезень пасажирів №

41 та № 66.

Маршрут № 41.

Таблиця 2

|Прямий напрямок |Зворотній напрямок |

|№ |l пер|Кіль-ть пасажирів |№ зуп|l пер|Кіль-ть пасажирів |

|зуп | | | | | |

| | |Qз |Qв | | |Qз |Qв |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

| | | | | | | | |

|1 |- |3905 |- |5 |- |3570 |- |

|2 |4,8 |1655 |395 |4 |5,4 |1510 |585 |

|3 |4,4 |1535 |1865 |3 |6,2 |2025 |1195 |

|4 |5,7 |615 |2085 |2 |4,4 |245 |1095 |

|5 |5,9 |- |3365 |1 |4,8 |- |4475 |

| | | | | | | | |

|S |20,8 |7710 |7710 |S |20,8 |7350 |7350 |

Зупинки:

1. Залізничний вокзал

2. вул.Льва Толстого

3. вул.Володимирська

4. вул.Саксаганського

5. Палац Спорту

Маршрут № 66

Таблиця 3

|Прямий напрямок |Зворотній напрямок |

|№ |l пер|Кіль-ть пасажирів |№ зуп|l пер|Кіль-ть пасажирів |

|зуп | | | | | |

| | |Qз |Qв | | |Qз |Qв |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

| | | | | | | | |

|1 |- |1200 |- |6 |4,6 |990 |- |

|2 |3 |700 |790 |5 |4,4 |690 |710 |

|3 |3,4 |640 |800 |4 |3,5 |620 |560 |

|4 |3,5 |770 |720 |3 |3,4 |580 |520 |

|5 |4,4 |790 |640 |2 |3 |560 |690 |

|6 |4,6 |- |1150 |1 |- |- |960 |

| | | | | | | | |

|S |18,9 |4 100 |4100 |S |18,9 |3440 |3440 |

Зупинки:

1. Залізничний вокзал

2. вул.Жилянська

3. вул.Некрасовська

4. пл.Перемоги

5. вул.Павлівська

6. вул.Гоголівська

2.2.1. Визначаємо обсяг перевезень

Обсяг перевезень - це кількість пасажирів, що була перевезена на

даному маршруті за добу.

Qдоб = Qпр + Qзв ,

де Qпр - кількість пасажирів, що ввійшли в автобус в прямому

напрямку;

Qзв - кількість пасажирів, що ввійшли в автобус в зворотньому

напрямку.

Qдоб (№ 41) = 7 710 + 7 350 = 15 060 пас.

Qдоб (№ 66) = 4 100 + 3 440 = 7 540 пас.

2.2.2. Визначаємо основні пасажироутворюючі пункти, де входить

найбільша кількість пасажирів.

На маршруті № 41 основними пасажироутворюючими пунктами в прямому

напрямку є п.п. 1 і 2, в зворотньому напрямку п.п. 3 і 5. Основні пункти

тяжіння (де виходить найбільша кількість пасажирів) в прямому напрямку п.п.

4 і 5, в зворотньому напрямку п.п. 1 і 3.

На маршруті № 66 основними пасажироутворюючими пунктами в прямому

напрямку є п.п. 1 та 5, в зворотньому напрямку п.п. 5 та 6. Пунктами

тяжіння в прямому напрямку є п.п. 3 та 6, в зворотньому напрямку п.п. 1 та

5.

Як бачимо, при русі автобусів в прямому та зворотньому напрямках

пасажирообмін на кінцевих зупиночних пунктах різко відрізняється від

пасажирообміну на інших проміжних зупинках. Тому можна передбачити, що в

години "пік" на маршрутах можна організувати експресний та звичайних рух

автобусів.

2.2.3. Визначаємо обсяг перевезень по годинах доби.

Обсяг перевезень по годинах на маршруті № 41

Таблиця 4

|Години |Кількість |Години |Кількість |Години |Кількість |

|доби |пасажирів |доби |пасажирів |доби |пасажирів |

| | | | | | |

|4-5 |220 |12-13 |690 |20-21 |700 |

|5-6 |140 |13-14 |800 |21-22 |520 |

|6-7 |640 |14-15 |850 |22-23 |500 |

|7-8 |890 |15-16 |840 |23-24 |160 |

|8-9 |1400 |16-17 |1610 | | |

|9-10 |990 |17-18 |886 |S |15 060 |

|10-11 |800 |18-19 |900 | | |

|11-12 |800 |19-20 |724 | | |

Обсяг перевезень по годинах на маршруті № 66

Таблиця 5

|Години |Кількість |Години |Кількість |Години |Кількість |

|доби |пасажирів |доби |пасажирів |доби |пасажирів |

| | | | | | |

|5-6 |100 |11-12 |483 |17-18 |500 |

|6-7 |300 |12-13 |440 |18-19 |400 |

|7-8 |600 |13-14 |400 |19-20 |270 |

|8-9 |900 |14-15 |450 |20-21 |144 |

|9-10 |600 |15-16 |500 | | |

|10-11 |500 |16-17 |953 |S |7 540 |

2.2.3.1. Визначаємо час роботи маршруту.

Трм = Ткр - Тпр,

де Тпр - час початку роботи маршруту

Ткр - час закінчення руху автобусів

Трм (№ 41) = 24 - 4 = 20 год.

Трм (№ 66) = 21 - 5 = 16 год.

2.2.3.2. Визначаємо середньогодинний обсяг перевезень.

|Qгср =|Qдоб |

| |Т рм |

| Qгср (№ 41) =|15 060 | = 753 пас/год |

| |20 | |

|Qгср (№ 66) = |7 540 | = 471,25 пас/год|

| |16 | |

2.2.3.3. Визначаємо коефіцієнт нерівномірності обсягу перевезень по

годинах доби.

Страницы: 1, 2


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.