бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьГинекология, андрология и воспроизведение домашних животных

Perioada de luteogenez? оncepe la bovine dup? 12 ore de la ovula?ie ?i

const? оn organizarea corpului galben prin restructur?ri circulatorii;

morfologice ?i biochimice pe baza elementelor celulare ale fostului

folicul.

Оn aceast? faz? de organizare exist? unele particularit??i legate de

specie. Astfel, la iap? corpul galben se formeaz? numai din celulele

granuloasei; la vac? oaie, scroaf?, capr? – atвt celulele granuloasei, cвt

?i din cele ale tecii interne.

La vac? durata perioadei de luteogenez? este de 5-6 zile.

Perioada de eflorescen?? (luteotrofic?) se caracterizeaz? printr-o serie

de modific?ri determinate de factorii luteotrofici. La vac? ?i oaie

activitatea corpului galben poate fi men?inut? doar de cuplul hormonilor LH

?i LTH. La scroaf? formarea ?i func?ia corpului luteal este determinat? de

valurile de LH ?i de estrogeni. GnRH, de asemenea, are efecte luteotrofe.

Stadiul de eflorescen?? este perioada оn care corpul galben secret?

cantitatea cea mai mare de progestine. Оn parenchimul luteal are loc atвt

biosinteza progestinelor de c?tre celulele luteale provenite din

granuloas?, cвt ?i biosinteza, оn continuare, a estrogenilor de c?tre

celulele luteale tecale. Cantit??i mici de progestine sunt secretate de

granuloas? chiar оnainte de dehiscen?a folicular?. Parenchimul luteal este

bogat оn compu?i organici (colesterol, caroten, acizi nucleici, glicogen)

?i оn enzime (fosfataza alcalin?, dehidrogenaze). Corpul galben este

delimitat la exterior de o capsul? conjunctiv?, provenit? din teaca extern?

care оn acest stadiu este mult оngro?at? ?i bogat vascularizat?.

Perioada de luteoliz? (regresiune) const? atвt оn regresia corpului

galben datorit? proceselor de degenerescen?? gras? ?i de fagocitare a

celulelor luteale cвt ?i a prolifer?rii ?esutului conjunctiv оn detrimentul

parenchimului. La vac? efectul luteolizei const? оn sc?derea nivelului

progesteronului, оncepвnd cu zilele 11-13 de activitate.

Factorul luteolitic este prostaglandina F2-alfa, secretat? de endometru.

Estrogenii de asemenea au un efect luteolitic. Valurile de prostaglandin?

оncep din ziua a 11-13-a ?i se оnmul?esc odat? cu apropierea stadiului de

excita?ie. Prostaglandina ajunge din vena uterin? оn artera ovarian?; оn

ceea ce prive?te mecanismul luteolizei, se pare c? prostaglandina

anihileaz? efectul trofic al LH-ului asupra ?esutului luteinic. Оn

consecin??, corpul galben se g?se?te, pe de o parte, sub influen?a

efectului trofic al LH-ului ?i prolactinei, iar pe de alt? parte, a

factorului litic (prostaglandina). Оncepвnd cu ziua a 13-14-a, la nivelul

?esutului luteal apar granule lipoidice, scade activitatea enzimatic?, se

mic?oreaz? volumul celulelor, apare picnoza nucleilor (la vac? ?i oaie). Оn

stadiul de regresiune a corpului galben biosinteza progestinelor treptat

este mic?orat?, pвn? la sistare complet?.

Corpul galben poate fi:

. ciclic (progestativ) atunci cвnd nu s-a produs fecunda?ia; оn

consecin?? corpul luteal are o perioad? de existen?? scurt? ?i

regreseaz? c?tre sfвr?itul fazei luteinice a ciclului sexual;

. corp galben de gesta?ie (gestativ), care se men?ine pe ovar atвt

timp, cвt dureaz? gesta?ia;

. corp galben persistent (patologic): atunci cвnd diverse cauze,

altele decвt gesta?ia (deregl?ri hormonale, metrite), duc la

prelungirea existen?ei lui.

Stadiul de inhibi?ie al ciclului sexual (luteinic)

Stadiul de inhibi?ie al ciclului sexual este faza de atenuare a estrului,

reac?ia general? ?i c?ldurilor; urmeaz? dup? stadiul de excita?ie ?i se

caracterizeaz? prin reac?ie negativ? a femele, fa?? de mascul – respingere

sexual?. Animalul se lini?te?te, pofta de mвncare, productivitatea de lapte

?i calitatea lui, precum ?i compozi?ia sвngelui se restabilesc; secre?ia de

mucus оnceteaz?, de ovula?ie, trece оn faza luteinic? – perioad? de

organizare a corpului galben. Acest proces este coordonat hormonul de LH.

Organizarea corpului galben se soldeaz? cu sinteza cresc?toare a

progesteronului care preg?te?te structurile morfologice uterine pentru

nida?ie, iar prin inhibarea sintezei de FSH sunt prevenite noi matur?ri

foliculare sau ovula?ii, femelele manifestвnd anafrodezie.

La vaci, epiteliul carunculilor uterini este puternic hiperemiat, uneori

se produc rupturi vasculare, producвndu-se metroragii.

Оn cazul оn care nu s-a produs fecunda?ia, stadiul de inhibi?ie al

ciclului sexual trece оn stadiul de echilibru, iar dominanta sexual? se

schimb? cu cea alimentar?.

Stadiul de echilibru al ciclului sexual

Stadiul de echilibru (de lini?te) reprezint? perioada de stabilizare a

produselor fiziologice din organismul femel, comportamentul femelei este

caracterizat printr-o stare de indiferen?? fa?? de mascul. Оn ovare are loc

regresia corpului galben. Uterul proliferat оn stadiile anterioare,

involueaz?. Se remarc? trecerea treptat? de la faza luteic? la faza

folicular?: scade nivelul progesteronului cauzat de regresia corpului

galben ?i are loc cre?terea nivelului hormonilor estrogeni secreta?i de

c?tre foliculii ovarieni evolutivi, care antreneaz? apari?ia fenomenelor

sexuale, deci marcheaz? debutul unui nou sexual.

Cicluri sexuale de valoare complet? ?i incomplet?

Stadiul de excita?ie al ciclului sexual se prezint? ca un complex de

fenomene biologice ce asigur? acomodarea organismului femelei ?i, оn

special, a aparatului ei genital оn crearea condi?iilor favorabile оn

vederea fecunda?iei ?i dezvoltarea produsului de concep?ie. Оn acest stadiu

trebuie de eviden?iat gradul de manifestare a tuturor fenomenelor sexuale:

1. Estrului; 2. Reac?iei generale (excita?iei sexuale); 3) c?ldurilor; 4)

matur?rii foliculilor ?i ovula?iei.

Se deosebesc cicluri sexuale de valoare complet?, cвnd оn timpul

stadiului de excita?ie se manifest? toate fenomenele – estrul, reac?ia

general?, c?ldurile ?i ovula?ia, ?i de valoare incomplet?, cвnd decade unul

sau cвteva fenomene, de exemplu estrul (ciclu sexual anestral), ovula?ia

(ciclu sexual anovulator), c?ldurile (ciclu sexual alibid), reac?ia

general? (ciclu sexual areactiv). Pot exista varia?ii de cicluri sexuale de

valoare incomplet? (ciclu sexual areactiv-anovulator ?. a.).

Оn cazul ciclurilor sexuale de valoare complet? stadiul de excita?ie

poate s? se formeze sincron (оn aceea?i perioad? de timp), cвnd toate

fenomenele – estrul, reac?ia general?, c?ldurile ?i ovula?ia, spre exemplu

la vac?, se manifest? pe parcursul a 48 ore, ?i asincron – cвnd fenomene

aparte se manifest? mai tвrziu, chiar la 5-6 zile de la debutul stadiului

de excita?ie.

Оn virtutea faptului c? оn majoritatea cazurilor la animalele domestice

estrul, c?ldurile ?i ovula?ia mai mult sau mai pu?in coincid dup? timp,

unii autori numesc toate fenomenele cu un singur termin «c?ldurile» sau

«estrul».

Factorii naturali care influen?eaz? ciclul sexual

Desf??urarea оn condi?ii optime a procesului de reproduc?ie la animale

este condi?ionat? de factorii mediului ambiant care ac?ioneaz? la toate

etapele vie?ii acestora.

De?i ponderea cea mai mare o are furajarea, al?i factori, ca cei de

microclim?, sezon, de оngrijire a animalelor, asigurarea unui proces

tehnologic adecvat speciei ?i categoriei de exploatare, precum ?i factorul

social (genitostimulatorii) pot avea o mare importan?? оn desf??urarea

normal? sau patologic? a procesului de reproduc?ie.

La o alimenta?ie dezechilibrat? sau insuficient? prima reac?ie este

sc?derea sau chiar oprirea func?iei de reproduc?ie, care poate fi preluat?

doar atunci cвnd nu au ap?rut leziuni ireversibile ale segmentelor

aparatului genital ?i nutri?ia este оmbun?t??it?. Activitatea gametogen? se

manifest? numai la femelele care au o dinamic? ponderal? pozitiv?.

Alimenta?ia caren?ial? оn cobalt, fosfor, fier, cupru ?i iod afecteaz?

secre?ia gonadotropinelor ?i astfel apare aciclia (anafrodezia).

La animale, func?ia de reproduc?ie este influen?at? negativ sau pozitiv

de factorii de microclim?, ca temperatura, luinozitatea, umiditatea,

curen?ii de aer, radia?iile calorice, compozi?ia aerului etc. Cвnd se

оncadreaz? оn anumite limite, ace?ti factori influen?eaz? favorabil

activitatea organelor, circula?ia, sistemul neuro-endocrin.

Este cunoscut efectul pozitiv al luminii asupra func?iei hipotalamice, de

care depinde sinteza ?i deple?ia hormonilor sexuali (excep?ie fac ovinele,

la care care sc?derea duratei zilei este un stimulent). Astfel, cre?terea

duratei zilei pвn? la 16 ore poate gr?bi cu mai mult de 40 zile apari?ia

primului ciclu sexual din prim?var? la iap?.

Reducerea ratei concep?iei la suine, taurine ?i ovine оn lunile cu

temperatur? оnalt? se explic? prin sc?derea activit??ii tiroidei, precum ?i

diminuarea func?iei endocrine ?i spermiogene a testiculului.

Tiroxina, produs? оn condi?ii normale de tiroid?, о?i exercit? influen?a

оn dou? direc?ii: pe de o parte stimuleaz? granularea bazofil? a celulelor

cromofobe, sporind secre?ia de FSH, iar pe de alt? parte sensibilizeaz? 1-2

foliculi din cei mai dezvolta?i ai ovarului fa?? de FSH.

Iepele care depun o munc? intens? prezint? cicluri sexuale numai dup?

asigurarea unei perioade de odihn? ?i p??unat. Aciclia se datoreaz? ?i

pierderilor оn greutatea corporal?.

La toate speciile de animale contactul dozat cu masculii

genitostimulatori stimuleaz? func?ia de reproduc?ie la femele; prin

prezen?a berbecilor vasectomiza?i оn turme оnaintea sezonului de mont? se

poate gr?bi apari?ia primului ciclu sexual la majoritatea oilor.

Ovula?ia la femele este gr?bit? de asemenea ?i de stimulii exercita?i de

actul montei ?i al?i excitan?i neurosexuali omi?i de c?tre masculi.

Particularit??ile ciclului sexual la diferite specii

Оn conformitate cu decurgerea ovula?iei, femelele speciilor de animale

domestice se оmpart оn:

> femele cu ovula?ie spontan?, care ruperea (dehiscen?a) folicular?

se produce оntre faza foliculinic? ?i faza luteinic? (nelegat? de

actul montei);

> femele cu ovula?ie provocat?, la care eliberarea ovulului din

cavitatea folicular? este determinat? de actul coital (sexual).

Ciclul sexual la vac?

Vaca se оncadreaz? оn categoria femelelor policiclice, la care ciclul

sexual se repet? ritmic оn tot timpul anului, de?i unele condi?ii de mediu

intensific? manifest?rile ciclurilor de c?lduri prim?vara ?i toamna.

Dup? parturi?ie, ciclurile de c?lduri se manifest? din nou la 18-25 zile,

оn func?ie de ritmul involu?iei uterine, starea de s?n?tate puerperal?,

nivelul produc?iei de lapte ?i factorii de alimenta?ie, оntre?inere ?i

exploatare. Dup? majoritatea autorilor, al?ptarea influen?eaz? reluarea

c?ldurilor.

La vacile care al?pteaz? ele reapar mai tвrziu decвt la acele care sunt

separate de vi?el; faptul se explic? prin impulsurile inhibitoare care

pornesc de la mamel? оn timpul suptului ?i care, ac?ionвnd asupra

sistemului nervos central, creeaz? un factor dominant de excita?ie –

dominanta de lacta?ie, care inhib? centrul activit??ii sexuale ?i, ca

urmare, impulsul nervos necesar hipofizei pentru secre?ia hormonilor

gonadotropi.

Durata ciclului sexual la vac? este de 18-22 zile, cu o medie de 21 zile.

Stadiul de excita?ie are o durat? de 3-5 zile: 98 ore оn medie vara ?i 84

ore оn mediu iarna.

Оn timpul estrului organele genitale sufer? o serie de modific?ri: vulva

este tumefiat? ?i congestionat?, labiile vulvare se оngroa??; vestibulul

vaginal ?i vaginul se congestioneaz?, iar glandele realizeaz? o secre?ie

local? abundent? de mucus. Coarnele uterine sunt оn stare de erec?ie,

aparent sunt reduse оn lungime, are loc o puternic? rulare ?i aducerea

ovarelor оn pozi?ie ventral? оn raport cu uterul. Cervixul este

congestionat, canalul cervical este deschis ?i permite uneori introducerea

a 1-2 degete. Glandele endocervicale secret? un mucus abundent care se

scurge prin comisura inferioar? a vulvei. Secre?ia mucoas? este mai fluid?

?i transparent? la оnceputul estrului ?i devine mai vвscoas? spre sfвr?itul

acestuia; uneori, mai ales la animalele tinere, mucusul estral are un

aspect sanguinolent. Mucusul estral posed? calit??i bacteriostatice ?i

bactericide. Contactul femelelor cu taurii genitostimulatori m?re?te

capacitatea bactericid? a mucusului de 3 ori.

Frotiul executat din secre?ia vaginal? prezint? un num?r mare de celule

epiteliale descuamate, cu resturi de nuclee; Ph-ul secre?iilor vaginale

oscileaz? оntre slab acid spre alcalin.

Reac?ia general? se manifest? mai intens noaptea sau atunci cвnd mai

multe femele se afl? оn stadiul de excita?ie concomitent. Semnele clinice

ale reac?iei generale sunt: nelini?tea, apetit capricios ?i reducerea

timpului pentru rumegare, deplasarea frecvent?, sc?derea productivit??ii de

lapte cu 25% оn medie. Laptele devine s?rat sau amar (datorit?

estradiolemiei), mai gras ?i de culoare galben? ?i provoac? o u?oar? diaree

la vi?ei.

Оntr-o colectivitate bovin? (оn padoc sau la p??une) femelele stabilesc

contacte nazo-nazale sau nazo-genitale (perineale), accept? оmbr??i?area ?i

efectueaz? salturi pe alte femele, mimвnd prin mi?c?rile copulatorii ale

trenului posterior actul coital.

Оn prezen?a taurului femela efectueaz? saltul pe mascul, оns? nu accept?

оmbr??i?area acestuia; ea st? cu coada ridicat?, оncearc? des s? urineze;

оns? mic?iunea este slab?.

C?ldurile la vaci ?i vi?ele au o durat? de 10-23 ore, оn mediu 16 ore. Оn

timpul c?ldurilor la femele apare dorin?a de оmpreunare. Vaca este оn

c?utarea masculului: la vederea acestuia se оndreapt? spre el ?i ia pozi?ia

caracteristic? montei, ?i accept? coitul. Dup? mont? femela r?mвne imobil?,

cifozat? ?i cu coada ridicat?.

La unele vaci (cele grase, оn stabula?ie sau cele cu produc?ie mare de

lapte) simptomele c?ldurilor sunt mai pu?in pronun?ate; la aceste animale

c?ldurile se manifest? mai lini?tit. De aceea pentru depistarea femelelor

оn c?lduri se recomand? folosirea taurilor genitostimulatori.

Ovula?ia la vaci se produce la 10-15 ore dup? sfвr?itul c?ldurilor ?i se

declan?eaz? оn majoritatea cazurilor оn timpul nop?ii sau diminea?a.

Contactul dozat al femelelor cu taurul genitostimulator intensific?

manifestarea estrului, excita?iei sexuale ?i a c?ldurilor, iar coitul

gr?be?te procesul ovula?iei ?i reduce durata c?ldurilor.

Formarea stadiului de excita?ie la vaci. De regul?, la vaci, stadiul de

excita?ie debuteaz? cu estrul, ulterior (la 2-4 zile) apare reac?ia

general? ?i оn cele din urm? (la 4-15 ore) se manifest? c?ldurile. Uneori,

la оnceput se manifest? semnele reac?iei generale, apoi estrul ?i

c?ldurile; оn alte cazuri apari?ia ?i manifestarea celor trei fenomene

sexuale are loc оn acela?i timp. De aceea, se disting dou? variante de

formare a stadiului de excita?ie al ciclului sexual de valoare complet?:

sincronic? ?i asincronic?.

Оn cazul unei bune nutri?ii, оntre?ineri ?i exploat?ri ra?ionale, estrul,

reac?ia general? ?i c?ldurile se manifest? aproape оn acela?i interval de

timp, sincronic.

La formarea asincronic? a stadiului de excita?ie, оnceputul manifest?rii

estrului, reac?iei generale ?i a c?ldurilor nu coincide оn timp. Aceasta ?i

determin?, оn cazul lipsei genitostimulatorilor comiterea erorilor оn

depistarea c?ldurilor la femele ?i apari?ia sterilit??ii dobвndite

artificial.

Оn stadiul de inhibi?ie al ciclului sexual dispare dorin?a de оmpreunare

?i semnele excita?iei sexuale, treptat оnceteaz? secre?ia de mucus.

Femelele manifest? o reac?ie negativ? fa?? de mascul – respingere

sexual?. La examenul rectal pe unul din ovare se poate palpa corpul galben

оn dezvoltare.

Оn stadiul de echilibru vaca manifest? o stare de indiferen?? fa?? de

mascul. La examenul rectal, pe unul din ovare se palpeaz? corpul galben ca

o forma?iune ovoid?, proeminent? pe ovar, cu diametrul de 1-2cm, ce poate

ocupa o bun? parte din ?esutul gonadei. Suprafa?a ovarului este deosebit?

datorit? prezen?ei foliculilor оn diferite stadii evolutive.

Ciclul sexual la oaie

Oile fac parte din grupa femelelor policiclice sezoniere. Func?ia

aparatului genital la aceast? specie se manifest? оn special оn sezonul de

toamn?, iar la oile care nu au r?mas gestante оn aceast? perioad? ciclul

sexual poate ap?rea prim?vara. Durata sezonului de reproduc?ie difer? оn

func?ie e оntre?inere. Unele rase mai primitive, cum sunt ?urcana ?i

?igaia, au un sezon de reproduc?ie mai scurt (2-3 cicluri sexuale pe

sezon), pe cвnd cele ameliorate au un sezon de reproduc?ie mult mai lung.

La rasele Merions de Australia, romanov ?i la cele de carne engleze?ti,

ciclul sexual se manifest? tot timpul anului. Оn condi?ii Favorabile de

macroclim?, furajare ?i microclim? corespunz?toare unele rase pot deveni

policiclice, adic? c?ldurile se manifest? оntregul parcurs al anului.

Dup? f?tare c?ldurile apar la rasa ?urcan? la 4-5 luni, iar la merinos 6-

8 luni. La unele rase de oi, cum este Karakul, udp? sacrificarea mieilor ?i

?inerea оn comun a oilor cu berbecii c?ldurile pot ap?rea dup? 10-15 zile

de la f?tare.

Оmbun?t??irea st?rii de оntre?inere ?i alimenta?ia ra?ional? a oilor оn

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.