бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьГинекология, андрология и воспроизведение домашних животных - часть 2

recoltarea spermei la toate speciile (Walton, Ivanov, Milovanov, Comisarov,

Lipatov, Rodin).

Principiul recolt?rii spermei cu vaginul artificial const? оn asigurarea

condi?iilor existente оn vaginul natural al femelei оn c?lduri:

temperatur?, presiune, lubrifiere.

Vaginul artificial este alc?tuit din urm?toarele p?r?i:

. un tub cilindric rigid sau semirigid confec?ionat din cauciuc (taur,

vier), ebonit? (berbec) sau tabl? (arm?sar);

. o c?ma?? sub?ire de cauciuc;

. un pahar colector.

Tubul vaginal pe lungimea lui prezint? un orificiu astupat cu un dop sau

un robinet de ebonit? ?i un mвner pentru fixarea vaginului оn timpul

recolt?rii (la arm?sar).

Оn vaginul artificial pentru tauri se folosesc pahare colectoare din

sticl? cu pere?ii dubli sau colectoare de o singur? оntrebuin?are,

confec?ionate din polietilen?, оn form? de con.

Оn vaginul artificial pentru berbeci se folosesc pahare colectoare din

sticl? cu pere?ii dubli sau simpli. Paharele colectoare cu pere?ii dubli,

la un cap?t au o depresiune оn form? de con, pentru sperm?, iar la cap?tul

opus au o adвncitur? оn form? de pвlnie, cu un orificiu pentru a turna ap?

cald? оn spa?iul dintre pere?i: 50ml оn paharul colector pentru vaginul

berbecului ?i 100ml pentru vaginul taurului. Temperatura apei turnate

trebuie s? fie de 35-40(C, iar оn paharul colector, оn momentul recolt?rii

spermei, dup? оnc?lzirea pere?ilor lui, de 30-35(C. Dup? umplerea paharului

colector cu ap?. Orificiul se astup? cu un dop de cauciuc.

Paharele colectoare cu pere?ii dubli protejeaz? sperma de r?cirea brusc?

?i sunt folosite cвnd temperatura este mai joas? de +18(C.

Оn calitate de pahar colector оn vaginul artificial pentru vieri se

folose?te un borcan de sticl? de 500-1000ml. Оn borcan se monteaz? un

filtru de mas? plastic? pentru filtrarea secretului glandelor bulbo-

uretrale.

Paharul colector pentru vaginul artificial al arm?sarilor este

confec?ionat din cauciuc.

Preg?tirea vaginului artificial

Asamblarea vaginului se face prin introducerea c?m??ii vaginale оn

lumenul tubului vaginal ?i r?sfrвngerea ei peste capetele acestuia. Оntre

cele dou? componente se creeaz? astfel un spa?iu care este umplut cu ap?

cald? ?i aer (la unele specii). Pentru fixarea c?m??ii se folosesc inele de

cauciuc la ambele capete.

C?ma?a vaginului trebuie moderat intens? оn a?a fel, оncвt s? se creeze

cute longitudinale. Cutele helicoidale оmpiedic? intromisiunea ?i

desf??urarea corect? a reflexelor sexuale.

Sp?larea ?i dezinfectarea vaginului se face cu ajutorul unor perii cu

coad? lung?, cu ap? c?ldu??, оn care se poate ad?uga o cantitate mic? de

bicarbonat de sodiu (2-3%), se cl?tesc cu ap? curg?toare. Sterilizarea

vaginului se face, apoi prin autoclavare. Оn centrele de reproduc?ie

fiecare reproduc?tor are dou? vagine artificiale, care dup? sterilizare se

p?streaz? оn dulapuri-termostate la temperatura de 42(C, urmвnd s? se

preg?teasc? оnainte de recoltare.

Prin orificiul din peretele tubului vaginal se introduce ap? cald? оn a?a

fel, оncвt оn timpul recolt?rii temperatura interioar? оn vaginul

artificial s? fie de 40-42(C.

Cantitatea de ap? turnat? оn vagin ?i temperatura ei la diferite specii de

reproduc?tori

|Reproduc?torul |Modelul vaginului |Cantitatea de ap?,|Temperatura apei, |

| | |ml |(C |

|Taur |Scurt, de cauciuc |300 |60-65 |

|Berbec |De ebonit? |150-180 |50-55 |

|Vier |De cauciuc |300-400 |60-65 |

|Arm?sar |De tabl? |1500-1800 |50-60 |

Presiunea este creat? de apa cald? ?i de aerul care se introduce printr-

un dispozitiv din ebonit?, de forma unui robinet ata?at la dopul vaginului.

Lubrifierea c?m??ii vaginale, prin care se imit? mucusul estral, se

realizeaz? prin ungerea acesteia cu diluant steril pentru sperm?. La unul

din capetele vaginului artificial se ata?eaz? paharul colector, care la

taur se fixeaz? cu un inel de siguran??, pentru a nu fi azvвrlit оn timpul

recolt?rii.

Este strict necesar ca recoltarea spermei cu vaginul artificial s? se

fac? оn condi?ii igienice, pentru a se evita contaminarea materialului

seminal cu diferi?i agen?i infec?io?i ?i parazitari.

Recoltarea spermei cu vaginul artificial se face fie pe femele оn

c?lduri, fie pe femele care nu sunt оn c?lduri, pe al?i masculi fie pe

manechine. Opera?ia de prelevare se efectueaz? оn sala de recoltare.

Recoltarea spermei prin masajul ampulelor canalelor deferente. La tauri,

оnainte de recoltarea spermei, perii de pe furou se tund. F?r? contactul

prealabil al taurului cu vaca, recoltarea spermei este imposibil?. De aceea

taurul este contactat cu femela pentru excita?ia sexual?, sub ac?iunea

c?reia sperma din epididimul testicular se deplaseaz? оn ampulele canalelor

deferente. Ulterior, mвna lubrefiat? se introduce оn intestinul rect, se

pip?ie gвtul vezicii urinare ?i ampulele canalelor deferente, amplasate

anterior de glandele seminale. Оn urma mi?c?rilor de netezire a dilat?rilor

ampulare ?i a glandelor anexe are lor ejacularea.

Recoltarea spermei prin fistula uretral? prezint? interes teoretic ?i

practic. Metoda este practicat? mai mult la arm?sari ?i permite recoltarea

unei sperme absolut sterile cu un poten?ial оnalt de fecunditate.

Reproduc?torii cu fistule uretrale pot fi utiliza?i оn reproduc?ie timp

оndelungat.

Pentru recoltarea spermei prin fistul? se execut? uretrostomia perineal?.

Opera?ia se face оn a?a fel, оncвt cap?tul interior al fistulei s? se

situeze la nivelul plan?eului bazinului, оntre tuberozit??ile sciatice. La

cвteva zile dup? opera?ie arm?sarii se adapteaz? la condi?iile noi; pentru

actul mic?iunii ei accept? poza caracteristic? iepelor, оn a?a fel оncвt nu-

?i ud? membrele cu urin?. La trei-patru s?pt?mвni dup? opera?ie

reproduc?torul poate fi folosit pentru recoltarea spermei.

Оnainte de recoltarea spermei baza cozii se оnf??oar? cu o band? de

tifon, iar marginile fistulei se prelucreaz? cu un tampon оmbibat cu o

solu?ie de acid boric, ser fiziologic de clorur? de sodiu sau cu alcool de

50-60%. Оn momentul saltului arm?sarului pe iapa оn c?lduri, coada

masculului se d? оntr-o parte, iar la fistul? se ata?eaz? un vas steril. Оn

urma ejacul?rii sperma se acumuleaz? оn vasul al?turat.

Recoltarea spermei prin masturba?ie a fost aplicat? pentru prima dat? de

c?tre Spallanzani, la cвine. Ejacularea se produce оn urma presiunii

mecanice asupra penisului. Prin acest procedeu se poate recolta sperma de

la cвine ?i vier. Se execut? cu degetele, prin traversul furoului, masaje,

mai ales la extremitatea penisului, unde se g?sesc mai multe termina?ii

nervoase. Penisul intr? оn erec?ie, ?i dup? 10-12 min. masculul ejaculeaz?.

Recoltarea spermei prin masaj abdominal d? rezultate bune la coco?i.

Pentru reu?ita opera?iei, coco?ul este conten?ionat de un ajutor, оntr-o

pozi?ie convenabil?. Se efectueaz? cu degetul mare ?i cel ar?t?tor de la

mвna dreapt? un masaj sub forma unor compresiuni, оn sens cranio-caudal de

la stern pвn? la regiunea ischio-pubian?. Cu degetele corespunz?toare de la

mвna stвng? operatorul apas? din cвnd оn cвnd pe pere?ii cloacei.

Recoltarea spermei cu aparatul electro-ejaculator. Metoda se bazeaz? pe

excita?iile produse de curentul electric asupra centrului ejaculator din

m?duva lombar?, оn urma c?reia se produc contrac?ii ale musculaturii netede

din pere?ii c?ilor spermatice ?i are loc ejacularea. Electro-ejacularea se

poate aplica la berbec, taur ?i p?s?ri.

Metodele vaginale de recoltare a spermei

Recoltarea spermei cu ajutorul buretului. Metoda era folosit? оn primii

ani de stabilire a оns?mвn??rilor artificiale, la recoltarea spermei de la

tauri, berbeci ?i arm?sari. Esen?a metodei const? оn folosirea unui burete,

care, dup? o prelucrare respectiv?, se introduce оn vaginul unei femele оn

c?lduri, dup? ce se admite actul montei. Dup? ejaculare buretele se extrage

din vagin ?i se scurge sub o pres? special?. Metoda folosirii buretelui la

recoltarea spermei are urm?toarele neajunsuri:

. buretele, ca corp str?in, poate s? deregleze dinamica ejacul?rii,

determinвnd inhibi?ia reflexelor sexuale ?i, оn cele din urm?,

diminuarea volumului ejaculatului;

. tehnica preg?tirii buretelui este complicat?; pentru aceste scopuri

este necesar? o prelucrare special?;

. оn urma pres?rii buretelui, mul?i spermi se traumeaz?;

. buretele introdus оn vagin absoarbe cantit??i considerabile de mucus

vaginal care influen?eaz? negativ viabilitatea spermilor.

Metoda recolt?rii spermei cu speculumul vaginal

Sperma se aspir? din vaginul femelei dup? actul montei cu ajutorul

speculumului vaginal ?i seringii. Aceast? metod? se aplic? la vaci, oi ?i

iepe; la cabaline colectarea spermei este posibil? numai cвnd canalul

cervical este оnchis.

Metoda vaginal? de recoltare a spermei este simpl?, оns? nu ?i lipsit? de

neajunsuri:

. o parte din sperm? se pierde printre pliurile mucoasei vaginale;

. ejaculatul se amestec? cu mucus vaginal, care reduce calitatea

materialului seminal.

Multe din metodele de recoltare a spermei descrise mai sus, cum sunt

prelevarea cu ajutorul buretelui, cu speculumul vaginal, prin fistul? etc.

au ast?zi mai mult o valoare istoric? ?i se folosesc оn mod excep?ional оn

cazul оn care procedeele curente de recoltare nu dau rezultate.

Оn prezent, la majoritatea speciilor de animale, recoltarea spermei se

realizeaz? cu ajutorul vaginului artificial. Оn afar? de aceast? metod? se

mai folosesc: electroejacularea (la berbec, taur, cвine, p?s?ri); masajul

abdominal (la p?s?ri); masajul ampulelor canalelor deferente ?i al

glandelor seminale (la taur); masturba?ia (la vier ?i cвine).

Particularit??i de recoltare, pe specii

Recoltarea spermei la taur

Pentru recoltarea spermei la taur se pot folosi trei metode:

. vaginul artificial;

. electroejacularea;

. masajul ampulelor canalelor deferente ?i alveziculelor seminale.

Metoda vaginului artificial

Aceast? tehnic? de recoltare permite ob?inerea unui ejaculat concentrat,

nepoluat, cu оnsu?iri asem?n?toare celui natural ?i f?r? a necesita un

personal de calificare оnalt? sau precau?ie deosebit? оn manipularea

taurilor.

Prelevarea spermei se efectueaz? оn sala de recoltare, special amenajat?,

dup? dou? ore de la hr?nire ?i ad?pare. Vaginul pentru recoltarea spermei

la taur este adaptat оn func?ie de m?rimea penisului ?i este individual

pentru fiecare reproduc?tor.

Оn ultimul timp se utilizeaz? dispozitive cu dimensiuni mai reduse, de 30

cm lungime pentru masculii adul?i ?i de 26 cm pentru taurii tineri.

Ejacularea se realizeaz? оn paharul colector de o singur? оntrebuin?are de

form? tronconic?, din polietilen?, protejat termic.

La taurine, declan?area reflexului ejacul?rii depinde оn principal de

asigurarea factorului temperatur?.

Stimularea sexual? a taurilor оnainte de recoltare se realizeaz? prin

plimbarea acestora «оn cerc» оn apropierea s?lii de recoltare, re?inerea

masculilor cвteva momente оnaintea saltului, efectuarea unui sau a dou?

salturi оn gol pentru donatorii mai pu?in preg?ti?i, sau schimbarea

taurilor manechini. Оn absen?a libidoului se indic? palparea transrectal? a

aparatului genital sau prezen?a unei femele оn c?lduri; saltul acesteia pe

mascul reprezint? pentru el un stimul sexual foarte puternic.

Electroejacularea se aplic? la taurii tineri, la care recoltarea se face

cu u?urin??, la masculii cu un libidou sc?zut sau la cei cu impoten?? de

copula?ie, uneori chiar la cei destina?i montei naturale pentru aprecierea

calit??ii spermei.

Metoda utilizeaz? dispozitive anale, cu lungimea de 30-35 cm ?i diametrul

cuprins оntre 6 ?i 9 cm, izolate electric pe toat? lungimea, cu excep?ia

extremit??ii interne, care are trei electrozi, orienta?i longitudinal ?i

pozi?iona?i ventral.

Se mai utilizeaz? un electrod de form? inelar?, care se introduce pe

degetul ar?t?tor, protejat de m?nu?a de cauciuc. Operatorul fixeaz? acest

dispozitiv la baza ampulelor canalelor deferente sau deasupra prostatei.

Оn preg?tirea taurului donator sunt necesare urm?toarele:

. conten?ia ferm? оntr-un travaliu care оmpiedic? alunecarea, c?derea

din timpul aplic?rii curentului electric;

. vidanjarea de fecale a ampulei rectale ?i cur??irea electrozilor,

ambele оn scopul realiz?rii unui bun contact electric al

dispozitivului cu peretele rectului;

. tunderea perilor prepu?iali, perierea ?i sp?larea zonei оnvecinate,

apoi uscarea acesteia;

. ob?inerea unui ejaculat complet, de bun? calitate, este condi?ionat?

de excitarea sexual? a donatorilor sau de masarea transrectal? a

glandelor anexe ale aparatului genital оnainte de recoltare.

Perioadele de stimulare electric? nu trebuie s? dep??easc? 2-3 secunde

atunci cвnd animalul se afl? оn apnee, acestea alterneaz? cu pauze de 1

secund?. Оn mod obi?nuit sunt necesare 4-19 reprize de stimulare pentru

realizarea erec?iei ?i exteriorizarea penisului ?i 18-35 pentru ejaculare

complet?; se folose?te o surs? de curent electric cu frecven?a de 30-40

cicluri ?i o tensiune de 15-20 vol?i. Dup? realizarea erec?iei, m?rirea

tensiunii curentului electric aplicat gr?be?te ejacularea.

Оn timpul electroejacul?rii taurul este agitat, manifest? contrac?ii

tetaniforme ?i cifoze.

Erorile оn aplicarea electroejacul?rii ?i modalitatea de corectare se

refer? la:

- absen?a erec?iei – se modific? pozi?ia dispozitivului anal sau se

оmpinge оnainte flexura sigmoidal? a penisului, ac?ionвnd оnapoia

pungilor testiculare;

- o stimulare prea frecvent? a taurului оn faza incipient? a

electroejacul?rii se soldeaz? cu ob?inerea de lichid seminal;

- aplicarea unor stimuli electrici cu parametrii prea mari va determina

o preerec?ie ?i pierderea ejaculatului оn prepu?iu.

- Izolarea electric? defectuoas? a dispozitivului anal, pozi?ionarea sa

lateral?, pot induce contractura musculaturii membrului posterior

ipsilateral prin excitarea nervului ischiatic. Unii tauri se оnclin?

pe o parte ?i fac extensie pe membrul posterior.

Masajul ampulelor canalelor deferente ?i al veziculelor seminale

Aceast? tehnic? are acelea?i indica?ii ca ?i electroejacularea.

Preg?tirea reproduc?torului este identic? cu cea a electroejacul?rii;

conten?ia taurului, tunderea perilor prepu?iali, toaleta furoului.

Se vidanjeaz? ampula rectal? ?i se trece apoi la identificarea

veziculelor seminale ?i ampulelor canalelor deferente. Masajul se

efectueaz? оn sens cranio-caudal pe o distan?? de aproximativ 30 cm, timp

de 3-5 minute, dup? care, de obicei, se produce ejacularea. Оn timpul

elimin?rii spermei, testiculele sunt u?or retrase spre inelul inghinal, iar

glandul iese par?ial din furou, f?r? ca penisul s? intre оn erec?ie.

Metoda este practic? ?i avantajoas?, nu necesit? condi?ii speciale de

recoltare, dar ea poate fi aplicat? numai de speciali?ti cu cuno?tin?e bune

оn topografia organelor aparatului genital mascul.

Factorii care limiteaz? extinderea ?in de urm?toarele:

. Unii tauri nu r?spund pozitiv la aceast? metod?. Оn cazul cвnd nu se

ob?ine eliminarea spermei оn 8-10 minute, se recomand? s? se renun?e

la masaj ?i opera?iunea s? fie repetat? оn ziua urm?toare;

. Contactul materialului seminal cu mucoasa prepu?ial? poate determina

contaminarea cu microbi a materialului seminal;

. Masajul intrapelvian al diferitelor segmente ale aparatului genital

poate provoca urinarea ?i compromiterea astfel a ejaculatului.

Recoltarea spermei la arm?sar

Recoltarea spermei de la arm?sar impune prezen?a unei femele оn c?lduri

naturale sau provocate prin injectarea a 10-20 mg estradiol, cu 24-48 ore

оnainte de recoltare, deoarece se cunoa?te c? recoltarea spermei prin

metode solitare este imposibil? la aceast? specie.

Prelevarea artificial? a materialului seminal la arm?sar urm?re?te s?

fac? posibil? examinarea calit??ii de reproduc?tori a masculilor afla?i оn

depozite ?i mai rar, оn scopul efectu?rii оns?mвn??rilor artificiale.

Factorii limitativi pentru extinderea metodei sunt:

. aspectul neomogen al ejaculatului care se datoreaz? componentei

spermatice cu vвscozitate оnalt? (secre?ie a veziculelor seminale,

care trebuie оndep?rtat? оnaintea prelucr?rii);

. spermii cabalinelor prezint? o sensibilitate «in vitro» deosebit?,

fapt care afecteaz? posibilitatea conserv?rii spermei pe termen mediu

sau lung;

. recoltarea spermei prezint? un grad ridicat de risc pentru personalul

recoltator;

. poluarea frecvent? a ejaculatului cu secre?iile prepu?iale, care sunt

foarte abundente.

Materialul seminal de la arm?sar se ob?ine prin utilizarea vaginului

artificial sau prin metoda fistulei uretrale (descris? anterior).

Metoda vaginului artificial

Vaginul artificial pentru arm?sar se deosebe?te de cel utilizat la alte

specii prin dimendsiunile mai mari. Tubul vaginal este confec?ionat din

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.